لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن. را مشاهده می نمایید. | مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن|42077028|laboratory|مدل ارزیابی عملکرد سازمان,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,انواع مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد سازمان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی بورس,ارزیابی عملکرد شرکت های بورس

ادامه

مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن

هدف از این مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن در شرکت های سیمانی بورس بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات65
حجم303/973 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن

چکیده

در این پژوهش ما به معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی به گونه ای پرداختیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی، با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند. در این روش برای دو رویکرد محدودیت های متفاوتی برای اندازه گیری کارایی واحدها بکار برده می شود که منجر به ایجاد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی می شد.

اگر مرز کارایی ثابت و یکسان نباشد مقایسه بین کارایی واحدها معنای خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل، از طریق بکارگیری مجموعه محدودیت های یکسان برای هر دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه هستیم. در این پژوهش ابتدا با بکارگیری مجموعه محدویت ها یکسان برای هر دو رویکرد به مرز کارایی مشترکی دست یافتیم، سپس دو مدل خوشبینانه و بدبینانه را در یک مدل ادغام کردیم. در نهایت با استفاده از روش آلفا- برش آن را به مدل قطعی تبدیل کرده و با اعمال تغییر متغیر در مدل، آن را به یک مدل خطی تبدیل کردیم.

در ادامه مدل پیشنهادی را برای اندازه گیری کارایی شرکت های سیمانی فعال در بورس به کار بردیم. کارایی محاسبه شده از طریق این مدل بصورت بازه ارائه شده بود، بنابراین با استفاده از روش MRA به رتبه بندی این بازه های کارایی پرداختیم که با توجه به اینکه 11 شرکت با بازه کارایی (1 1)، در رتبه اول قرار گرفتند برای رتبه بندی آن ها از روش AP استفاده کردیم که بر اساس نتایج به دست آمده از این روش شرکت های سیمانی تهران، قائن و خوزستان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

کلید واژه :

ارزیابی عملکرد

تحلیل پوششی داده ها

منطق فازی

آلفا-برش

MRA

بیان مسئله

ارزیابی شرکت ها نقش بسیار مهمی را در صنعت ایفا می کند. معرفی شرکت های برتر صنعت، موقعیت آن ها را در یک محیط رقابتی و بر اساس شاخص ها یا متغیر های مختلف مشخص می کند. این امر سبب می شود تا از یک طرف شرکت ها ی ضعیف، فاصله خود را با برترین ها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آن ها را تدوین کنند از طرف دیگر،شرکت های برتر با تعریف برنامه ها و استراتژی های مناسب برتری خود را مستحکم تر کنند(کاشانی،1392).

کارایی مفهومی است که مدت ها برای سنجش عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز دارند.یکی از مسائل گریبان گیر سازمان ها ، عدم آگاهی نسبت به میزان کارآمدی و کارایی سازمان خود و تفکیک واحدهای کارا از غیر کارا می باشد(قنبری،1390).

در خصوص سنجش کارایی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی ، مطالعات بسیاری انجام پذیرفته است. این پژوهش ها عمدتا یا به شناسایی متغیرهای لازم برای سنجش کارایی پرداخته اند و یا توجه خود را صرفا معطوف به روش های گوناگون سنجش عملکرد نموده اند.

صنعت سیمان با وجود اینکه از مزیت‌های فراوانی چون وجود معادن با کیفیت بالا، انرژی با قیمت مناسب، دستمزد پایین، وجود متخصصین و ... بهره می‌برد، با چالش‌های متعددی نیز مواجه است. مسائلی چون استفاده نامناسب از ظرفیت تحویل، لزوم دستیابی به قیمت رقابتی، توقفات تولید و هزینه‌های بالای آن و ...، برخی ازمسائل مهم این صنعت به شمار می‌روند.

این صنعت یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور می باشد که در چند سال اخیر رشد بیشتری نسبت به صنایع دیگر داشته است. کشور ما در سال 2012 به عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان شناخته شده و وجود بازارهای بالقوه خارجی مانند عراق، قطر، امارات و پاکستان این فرصت را در اختیار این صنعت قرار داده تا بتواند به رشد خود ادامه دهد. از طرفی دیگر پیشرفت این صنعت در صادرات می تواند کشور را از تکیه بیش از حد به صادرات نفتی نجات دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی می تواند صنعت را در رسیدن به این امر یاری دهد. با اندازه گیری کارایی شرکت ها و رتبه بندی آن ها شرکت ها می توانند جایگاه خود را در صنعت به درستی تشخیص دهند و استراتژی های لازم را جهت بهبود آن بکار گیرند.

با توجه به اهمیت موضوع تعیین کارایی، روشهای بسیاری برای سنجش میزان کارایی واحدهای تصمیم گیری ارائه شده است. این روش ها به طور کلی به دو دسته روش های پارامتریک و ناپارامتریک طبقه بندی می گردند. که در روش های ناپارامتریک سنجش کارایی از طریق برآورد تابع تولید یا هزینه ضرورتی ندارد.(کاید پور، 1390). به طور کلی سازمان ها برای آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت ها و نتایج عملکرد خود نیازمند اقدامات مناسب برای کنترل و ارزیابی عملکرد هستند.امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آن تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد.تحلیل پوششی داده ها کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را نسبت به به واحدهای دیگر با ورودی ها و خروجی های مشابه اندازه می گیرد.

به دلیل اینکه استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن ها به ورودی ها و خروجی های مدل شود و یا اینکه وزن نهایی به دست آمده مورد قبول مدیریت نباشد، (قنبری، 1391)

هنگام استفاده از DEA برای ارزیابی عملکرد نیاز به تخمین پارامترهای زیادی بدون هیچ تغییری وجود دارد. به هر حال تخمین پارامترهای نامعین در فرایند ارزیابی عملکرد اغلب با چالش هایی روبرو می باشد. تعدادی از پژوهشگران روش های متنوعی برای کاربرد داده های غیردقیق و مبهم در تحلیل پوششی داده ها، پیشنهاد داده اند. کوپر و همکارانش، این مسئله را در زمینه داده های بازه ای مورد بررسی قرار داده اند. به هر حال بسیاری از مسائل دنیای واقعی داده های زبانی مانند خوب، عادلانه یا ضعیف را بکار می گیرند و نمی توان آن ها را به عنوان داده های بازه ای استفاده کرد. منطق فازی و تئوری فازی می توانند اطلاعات مبهم، غیردقیق و غیرقطعی را در DEA با رسمی سازی عدم قطعیت در تصمیم گیری، ارائه دهند. جبر فازی توسعه داده شده توسط زاده یک چارچوب رسمی از تئوری است که خطر تخمین های غیردقیق در محیط های غیرقطعی را مجاز می شمارد.(Hatami Marbini el at; 2010)

در این پژوهش ما به دنبال معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی به گونه ای هستیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند که باعث می شد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی ایجاد شود که مقایسه دقیقی بین واحدها را غیر ممکن می ساخت به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل از طریق یکسان کردن مرز کارایی هستیم. در تحقیقات انجام شده همچنین با در نظر گرفتن داده های بازه ای فازی کارایی را به صورت یک عدد محاسبه می کردند، اما در این پژوهش به دنبال بسط روش به گونه ای هستیم که کارایی به دست آمده نیز به صورت بازه باشد. در این صورت کارایی به دست آمده با واقعیت مطابقت بیشتری خواهد داشت.


مقدمه
بسیاری از شرکت های جهانی عملیات بازرگانی و فرآیندهای خود را به طور مداوم مورد بازنگری قرار می دهند. آنها در جستجوی مفهوم کارایی هستند تا بتوانند بهبود وضع موجود برای نیل به اهداف آتی را محقق سازند.عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد. روش ها و ابزارهای دقیق عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی آکادمیک می باشد. در چند سال اخیر ارزیابی عملکرد حجم بسیار زیادی از مطالعات آکادمیک را در سطح دنیا به خود اختصاص داده است. سال های اخیر شاهد به کارگیری حجم وسیعی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، در جهت ارزیابی عملکرد انواع مختلفی از نهاده ها در حوزه های مختلف فعالیت، در بسترهای مختلف و در کشورهای مختلف بوده است.

یکی از دلایل آن است که DEA از این امکان برخوردار است که در مواردی که نسبت به دیگر رویکردها- به دلیل پیچیدگی ارتباط میان نهاده ها و ستاده های ناهمگون- مقاومت نشان می دهند، به کار گرفته شود. به عنوان نمونه می توان به فعالیت های نگهداری نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا و یا نیروهای پلیس انگلستان و ویلز و همچنین عملکرد شعب بانکی در قبرس و کانادا و ... اشاره کرد. تحلیل پوششی داده ها هم چنین افق های تازه ای را در ارزیابی کارایی و فعالیت هایی که پیش تر با تکنیک هایی مورد تحلیل قرار گرفته بودند، باز نموده است. منشاء بسیاری از ناکارایی ها در شرکت های کارآمد و سودآور گذشته به کمک تحلیل پوششی داده ها شناسایی شده است (کوپر و دیگران، 2007).


این تحقیق در تلاش است به کمک تکنیک تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی شرکت های مختلف تولید سیمان در ایران پرداخته و به کمک آن بتواند هم زمان با ارزیابی کارایی به مقایسه کارایی واحدهای فعال پرداخته و برخی نکات نهفته در ساختار اقتصادی این شرکت ها مانند چگونگی وضعیت بازده نسبت به مقیاس و چگونگی تاثیر حجم تولید و نوع تکنولوژی را در کارایی واحدها آشکار سازد. علاوه بر این در این مطالعه تلاش شده است تا با ارائه ی نمایی روشن از صنعت سیمان کشور راه کارهایی جهت توسعه شرکت ها و بالابردن ارزش سهام شرکت ها پیشنهاد گردد.


مدل تحلیل پوششی داده ای فازی برای ارزیابی عملکرد

تحلیل پوششی داده ها(DEA) روش پیشنهادی چارنز و همکارانش بود، که یک روش ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری (DMU )، با مجموعه ی مشخصی از ورودی ها و خروجی ها می باشد. فرض اصلی (DEA ) بر مبنای داده های دقیق قرار گرفته بود،اما در دنیای واقعی، داده ها با اصطلاحاتی نظیر خوب ،بد، و... ارائه می شوند. معمولا داده ها دقیق نیستند و ارزیابی عملکردی که با استفاده از روش های متداول در برگیرنده این داده ها، انجام می شود، منجر به خطاهایی در فرایند تصمیم گیری می شود و DEA مرسوم می تواند به سادگی عملکرد را اندازه گیری کند، به همین دلیل برای گرفتن تصمیمات معقول و مطابقت بیشتر با دنیای واقعی ضروری است که از منطق فازی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف نهایی استفاده کنند. مفهوم تصمیم گیری در محیط فازی از طرف بلمن و زاده پیشنهاد شده بود. رویکرد های بسیاری در مورد داده های فازی در DEA توسعه داده شده اند، سنگوپتا اولین کسی بود که در مورد کاربرد تئوری مجموعه فازی در تحلیل پوششی داده ها تحقیق کرده و اصولی از تئوری مجموعه فازی را برای معرفی ماهیت فازی در تابع هدف و محدودیت های مدل متداول تحلیل پوششی داده ها، به کار برده است. چیانگ و شیانگ روشی را توسعه دادند که قادر است مقیاس های کارایی فازی برای واحدهای تصمیم گیری(DMU) را با مشاهده های فازی ارائه کند(rostami;mollaeian;2012 ).


برای توسعه مدل در فضای فازی در این بخش از اعداد فازی ذوزنقه ای مثبت با فرمت گستردگی چپ و راست استفاده می شود. از انجایی که تمامی مدل های ارائه شده در این پژوهش در فضای فازی که با اعداد ذورنقه ای به تصویر کشیده خواهند شد، توسعه داده می شوند، لذا در این جا به بصورت مختصر در مورد اعداد فازی و منحصرا عدد فازی ذوزنقه ای توضیح می دهیم.همانطور که اشاره شد، در دنیای واقعی ممکن است شاخص ها و معیارهایی که حاوی مقادیر قابل توجهی از ابهام هستند، برای اندازه گیری مقادیر ورودی ها و خروجی های یک مدلDEA مورد استفاده قرار گیرند. لذا می توان از واژه های زبانی که توسط مجموعه های فازی به تصویر کشیده شده اند، آن ها را مدلسازی نمود. یکی از پر کاربردترین فرم های اعداد فازی، اعداد ذوزنقه ای فازی هستند. در این پژوهش از این نوع اعداد فازی برای مدلسازی مدلهای DEA فازی، استفاده شده است.

فهرست مطالب

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 17

1-2- مقدمه 18

2-2-عملکرد 19

3-2- ارزیابی عملکرد 19

1-3-2- اهداف اصلی و کلی ارزیابی عملکرد 20 2-3-2- مقایسه سیستم های ارزیابی عملکرد 22

3-3-2- مدل های ارزیابی عملکرد 24

4-2- کارایی 27

1-4-2- روش های اندازه گیری کارایی فنی 28

5-2- انواع بازده نسبت به مقیاس 29

6-2- تحلیل پوششی داده ها 30

1-6-2- مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها 30

1-1-6-2- مدل CCR 31

2-1-6-2- مدل BCC 33

3-1-6-2- رابطه تعداد ورودی ها و خروجی ها با تعداد DMU 36

4-1-6-2- ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها 36

5-1-6-2- اشکالات مدل DEAکلاسیک 37

7-2- رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری 38

1-7-2- روش شاخص کمینه حداکثر زیان(پشیمانی) 41

8-2- تئوری منطق فازی 44

9-2- اعداد فازی 45

1-9-2- متغیرهای کلامی 46

2-9-2- عملیات ریاضی بر روی اعداد فازی 48

3-9-2- تبدیل فازی به کلاسیک 50

1-3-9-2- روش های تبدیل فازی به قطعی 51

1-1-3-9-2- روش برش α 51

3-1-3-9-2- روش مرکز ثقل 53

4-1-3-9-2- روش میانگین موزون 53

5-1-3-9-2- روش درجه عضویت حداکثر-میانگین 54

10-2- پیشینه تحقیق 55

11-2- جمع بندی 64

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی


"

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از تحلیل پوششی داده+

 • ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در بانک,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد بانک با DEA,پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکها,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان
 • هدف از این پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت شهر تهران با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات120حجم21 • لینک مستقیم+پروپوزال ارزیابی و سنجش کارایی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها+

 • ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در شرکت بیمه,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,پروپوزال ارزیابی عملکرد بیمه با DEA,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,پروپوزال ارزیابی عملکرد,نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد صنعت بیمه
 • هدف از این پروپوزال ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات56


 • لینک مستقیم+ارزیابی و سنجش کارایی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها+

 • ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در شرکت بیمه,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمه با DEA,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد صنعت بیمه
 • هدف از این پایان نامه ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات


 • لینک مستقیم+ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها+

 • ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در شرکت بیمه,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمه با DEA,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد صنعت بیمه
 • هدف از این مقاله ارزیابی و سنجش کارآیی شعب شرکت بیمه ایران در استان های جنوبی کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید م


 • لینک مستقیم+تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن+

 • ارزیابی عملكرد,دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودیخروجی برای آن,دانلود پایان نامه مدیریت
 • امروزه روش DEA به عنوان یك روش مناسب برای ارزیابی عملكرد بنگاهها شناخته شده است كه در آن بر پایه اطلاعات موجود، مرز كارا به صورت تجربی برآورد می‌شود و از آنجا ك


 • لینک مستقیم+دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها 50 صفحه+

 • فصل دوم پایان نامه تحلیل پوششی داده ها,مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها,پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها,پیشینه داخلی تحلیل پوششی داده ها,پیشینه خارجی تحلیل پوششی داده ها,پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها,پیشینه نظری تحلیل پوششی داده ها,ادبیات نظری تحلیل پوششی داده ها,چارچوب نظری تحلیل پوششی داده ها
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها بصورت کامل و جامع و با منابع جدید مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم282/392 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات ک


 • لینک مستقیم+مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها 40 صفحه+

 • فصل دوم پایان نامه تحلیل پوششی داده ها,مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها,پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها,پیشینه داخلی تحلیل پوششی داده ها,پیشینه خارجی تحلیل پوششی داده ها,پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها,چارچوب نظری تحلیل پوششی داده ها,مبانی نظری و پیشینه تحقیق DEA
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم873/927 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیح


 • لینک مستقیم+مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها+

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده‌ها,پیشینه ومبانی نظری پژوهش تحلیل پوششی داده‌ها,مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها,مبانی نظری پژوهش تحلیل پوششی داده‌ها,پیشینه نظری پژوهش تحلیل پوششی داده‌ها,پژوهش تحلیل پوششی داده‌ها, تحلیل پوششی داده‌ها, تحلیل داده‌ها
 • پیشینه ومبانی نظری پژوهش تحلیل پوششی دادهها توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جه
 • لینک مستقیم+چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها+

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها,چارچوب مبانی نظری تحقیق تحلیل پوششی داده ها,چارچوب,مبانی نظری,فصل دوم تحقیق,تحلیل پوششی داده ها
 • مشخصات این متغیر:منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده د • لینک مستقیم+پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)+

 • كارایی ارزشی,تصمیم گیرنده(DM) ,تحلیل پوششی داده‌ها (DEA),اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی,كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA),خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پایان نامه ارشد آمار
 • تحلیل پوششی داده ها روشی است برای اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده كه دارای چندین ورودی و چندین خروجی می باشد این روش علاوه بر اندازه گیری كارایی برای تش • لینک مستقیم+دانلود تحقیق روش تحلیل پوششی داده ها با فرمت ورد+

 • دانلود تحلیل پوششی داده ها,تحقیق تحلیل پوششی داده ها docx,تحقیق کامل تحلیل داده ها,تحقیق درباره تحلیل پوششی,تحقیق تحلیل پوششی داده ها,تحقیق با موضوع DEA,تحقیق در مورد DEA,تحقیق دانش آموزی درباره تحلیل پوششی,تحقیق دانشجویی درباره DEA
 • هدف از این تحقیق بررسی روش تحلیل پوششی داده ها با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات28حجم61/605


 • لینک مستقیم+اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مرزی تصادفی+

 • روش های تحلیل نسبت,مفهوم کارایی و انواع آن,تفاوت بهره وری و کارایی,روش های معمول در اندازه گیری کارایی,اندازگیری کارائی ازطریق تابع مرزی تصادفی,اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA),پایان نامه اندازه گیری کارایی
 • هدف از این نوشتار بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم238/156 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته مدیری


 • لینک مستقیم+مبانی نظری بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی+

 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت,ارزیابی عملکرد مالی سازمان,ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها,معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها,ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد فازی,ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • هدف از این مبانی نظری بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفح


 • لینک مستقیم+مدل های ارزیابی عملکرد و روش های ارزیابی عملکرد کارکنان+

 • مدل های ارزیابی عملکرد,عوامل موثر عملکرد کارکنان,فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان,روش های ارزیابی عملکرد کارکنان,دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد ,پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان
 • هدف از این تحقیق بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات35حجم100/124 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل ارزیابی عملکرد اندازه گیری داده هایی است که نشان دهن


 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS+

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد,مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان,پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش topsis,مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد بیمه با استفاده از روش تلفیقی,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,,
 • هدف از این پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد مشخصات ف


 • لینک مستقیم+پاورپوینت با موضوع تحلیل پوششی داده ها +

 • تحلیل پوششی, داده, تخصیص منابع, روش ناپارامتری, برنامه ریزی خطی, مدل های کارایی
 • و شامل سرفصل های ذیل: 79 اسلاید تحلیل پوششی داده ها چیست؟ معرفی مدل های کارایی کاربرد مدل های کارایی رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کار


 • لینک مستقیم+پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها+

 • تحلیل پوششی داده ها, دانلود پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها, پاورپوینت در مورد تحلیل پوششی داده ها, تحقیق تحلیل پوششی داده ها, پاورپوینت درباره تحلیل پوششی داده ها, پاورپوینت راجع به تحلیل پوششی داده ها, پاورپوینت آماده تحلیل پوششی داده ها, تحقیق در مو,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 79 اسلاید قابل ویرایش. فهرست تحلیل پوششی داده ها چیست؟ معرفی مدل های کارایی کاربرد مدل های کارایی رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از


 • لینک مستقیم+تحلیل پوششی داده ها+

 • دانلود مقاله DEA,تحلیل داده ها,مدل برنامه ریزی ریاضی,دانلود مقاله تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده,دانلود مقالات رشته مدیریت,DEA چیست,دانلود مقالات مدیریت
 • تحلیل پوششی داده‌ها، مجموعه‌ای از تكنیكهایی است كه برای تحلیل داده‌های تولید، هزینه،‌ درآمد و سود بدون پارامتربندی و شاخص‌سازی تكنولوژی به كار می‌رود مشخصات فای


 • لینک مستقیم+تحلیل پوششی داده ها با VRS+

 • تحلیل حساسیت,دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها با بازده به مقیاس متغیر ,تحلیل پوششی داده ها,مدل بسط داده شده ی تحلیل پوششی داده ها,دانلود پایان نامه رشته ریاضی,دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها با VRS,دانلود پایان نامه ریاضی
 • هدف ازاین پایان نامه به دست آوردن ناحیه ای کارآ ( ) است، به طوری که کارآیی واحد مورد نظر با تغییرات مجاز ورودی خروجی همچنان کارآ باقی بماند مشخصات فایل تعداد صف


 • لینک مستقیم+مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش بینی لرزش زمین تولید شده در عملیات آتشکاری معادن+

 • آتشکاری,لرزش زمین,شبکه عصبی,تحلیل پوششی داده ها,عملیات آتشکاری معادن,پیش بینی لرزش زمین,کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد,مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش بینی لرزش زمین تولید شده در عملیات آتشکاری معادن,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته معدن,دانلود مقالات ارشد معدن
 • هدف از این مقاله مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیشبینی لرزش زمین تولید شده در عملیات آتشکاری معادن می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات15حجم0/661 کیلوبای


 • لینک مستقیم+پاورپوینت , تحلیل پوششی داده ها , 78 اسلاید , pptx+

 • تحلیل پوششی داده ها چیست , معرفی مدل های کارایی , کاربرد مدل های کارایی , رتبه بندی , تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها , کارایی هز?
 • این پاورپوینت با موضوعتحلیل پوششی داده ها با 78 اسلاید با عناوین زیر •تحلیل پوششی داده ها چیست؟ •معرفی مدل های کارایی •کاربرد مدل های کارایی &bul


 • لینک مستقیم+تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست+

 • تحلیل پوششی داده ها,شاخص مالم كوئیست ,تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها,تحلیل پوششی داده‌ها,مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها,تحقیق تحلیل پوششی داده ها,تحقیق مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده ها,,
 • هدف از این نوشتار بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم873/901 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته مدیری


 • لینک مستقیم+تحلیل پوششی داده ها و بررسی مدلهای آن+

 • تحلیل پوششی داده ها,شاخص مالم كوئیست ,تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها,تحلیل پوششی داده‌ها,مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها,تحقیق تحلیل پوششی داده ها,تحقیق مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده ها,,
 • هدف از این نوشتار بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم873/898 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته مدیری • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها+

 • تحلیل پوششی داده ها,اطلاعات حاصل ازتحلیل پوششی داده ها ,مدل های کارایی رتبه بندی
 • فهرست تحلیل پوششی داده ها چیست؟معرفی مدل های کاراییکاربرد مدل های کاراییرتبه بندیتخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده هاکارایی هزینه، درآمدکاربرد کارایی ه


 • لینک مستقیم+جزوه تحلیل پوششی داده ها+

 • جزوه تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل پوششی داده ها چیست؟ معرفی مدل های کارایی کاربرد مدل های کارایی رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارایی هزینه، درآمد کاربرد کارایی ه • لینک مستقیم+پاورپوینت بسط عملکرد کیفیت (Quality Function Deployment)+

 • بسط عملکرد کیفیت,پاورپوینت بسط عملکرد کیفیت,دانلود پاورپوینت بسط عملکرد کیفیت,تحقیق بسط عملکرد کیفیت,مقاله بسط عملکرد کیفیت,تحقیق در مورد بسط عملکرد کیفیت,مقاله در مورد بسط عملکرد کیفیت,پاورپوینت درباره بسط عملکرد کیفیت
 • دانلود پاورپوینت در مورد بسط عملکرد کیفیت (Quality Function Deployment)، در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مفاهيم و مبانیجمع آوري صداي مشتري و الگو
 • لینک مستقیم+مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند 55 صفحه+

 • مبانی نظری بسط برند,دانلود مبانی نظری بسط برند,پیشینه تحقیق بسط برند,ادبیات نظری بسط برند,فصل دوم پایان نامه بسط برند,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعمیم برند,ادبیات و مبانی نظری بسط برند
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات55حجم0/480 کیلوب


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بسط و تکامل مبانی نظری و عملی حسابداری در حسابداری میانه+

 • حسابداری سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در حسابداری میانه,حسابداری میانه,تعریف حسابداری,بهای تمام شده سرمایه گذاری,مفروضات بنیادی حسابداری,اصل بهای تمام شده,اصل تحقق درآمد,حسابداری
 • این پاورپوینت در موردبسط و تکامل مبانی نظری و عملی حسابداری در حسابداری میانه در 55 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: حسابداری سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در حساب


 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC+

 • ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی,ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با BSC,ارزیابی عملکرد شرکت با BSC,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • هدف از این بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات91حجم168/384 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود مبانی نظری پایان نامه ک


 • لینک مستقیم+پروپوزال بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی+

 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت,ارزیابی عملکرد مالی سازمان,ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها,معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها,ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد فازی,ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس,نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال در خصوص ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس
 • هدف از این بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات70حجم274/158 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود پروپوزال پایان نامه کار


 • لینک مستقیم+بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی+

 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت,ارزیابی عملکرد مالی سازمان,ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها,معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها,ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد فازی,ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان,پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی
 • هدف از این پایان نامه بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات182حجم609/782 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود پایان نامه • لینک مستقیم+پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای+

 • هامیلتونی سیستم,تابع پارش سیستم,طول موج گرمایی ذرات,گاز غیرایده آل,مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی,روش بسط های خوشه ای,تحقیق مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی,تحقیق روش بسط های خوشه ای,پاورپوینت روش بسط های خوشه ای
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای، در قالب ppt و در 130 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: هامیلتونی سیستمتابع پارش سیستمطول


 • لینک مستقیم+مدل سازی ریاضی برج جذب جهت حذف سولفد هیدروژن و بررسی پارامترهای عملیاتی موثر با نرم افزار کامسول+

 • لزوم جداسازی سولفید هیدروژن و کربن دی اکسید,فرآیندهای حذف سولفید هیدروژن و کربن دی اکسید,جداسازی با استفاده از کریتات ها,فرایند کربنات پتاسیم داغ,نمودار فرایند HPC,مشکلات عملیاتی,جداسازی با استفاده از حلالهای قیزیکی,حلال قیزی کی,فرایند شستشو یا اب, جداسازی با استفاده از آمین ها,آمین ها,عمل جذب
 • فصل 1 : راهنمای کاربری لزوم جداسازی سولفید هیدروژن و کربن دی اکسید فرآیندهای حذف سولفید هیدروژن و کربن دی اکسید جداسازی با استفاده از کریتات ها فرایند کربنات پت
 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد پرسنل دانشگاه+

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,معیارهای ارزیابی عملکرد,شاخص های ارزیابی عملکرد ,مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان,عوامل کلیدی موفقیت ارزیابی عملکرد کارکنان,الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه, ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه با ارائه الگوی مناسب
 • هدف از این علوم پزشکی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات145حجم256/903 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود مبانی نظری • لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه مکانیزمی برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران+

 • شاخص های ارزیابی عملکرد hse, ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران,شاخص های عملکردی hse,مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی,شاخص های ارزیابی عملکرد ایمنی,وضعیت HSE در پروژه های عمرانی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد hse,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد hse
 • هدف از این مبانی نظری ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران) بصورت کا


 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز+

 • ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,ارزیابی عملکرد سازمانی چیست,ارزیابی عملکرد سازمان چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,
 • هدف از این مبانی نظری ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی Neuro-DEA بصورت کامل و


 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه+

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,معیارهای ارزیابی عملکرد,شاخص های ارزیابی عملکرد ,مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان,عوامل کلیدی موفقیت ارزیابی عملکرد کارکنان,الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه
 • هدف از این علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات149حجم0/256 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات ک


 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه روشی نوین و تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد سازمانی+

 • ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان,ارزیابی عملکرد شهرداری ها,شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری ها,ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,کاربرد QFD در ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد سازمان با QFD,مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانی,ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد با BSC و QFD
 • هدف از این مبانی نظری ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن BSC و گسترش کارکرد کیفیت QFD در شهرداری


 • لینک مستقیم+پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS+

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد مالی,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان,پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش topsis,پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد بیمه با استفاده از روش تلفیقی
 • هدف از این بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات84حجم181/189 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود پروپوزال پایان نامه کار


 • لینک مستقیم+پرسشنامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS+

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان,پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی,دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان,پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها,پرسشنامه ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت عملکرد در سازمان,پرسشنامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین,پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت بیمه,طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه
 • هدف از این پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد مشخصات ف • لینک مستقیم+ارزیابی عملکرد از دیدگاه های مختلف و بررسی الگوی ارزیابی عملکرد در سازمانهای دولتی+

 • معیارهای ارزیابی عملکرد,شاخص های ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی,ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی,ارزیابی عملکرد از دیدگاه اسلام,الگوی اعتبار سنجی جهت ارزیابی عملکرد ارگانهای دولتی,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان
 • هدف از این تحقیق بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات159حجم475/798 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته


 • لینک مستقیم+داده کاوی،مدل سازی داده ها و مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها+

 • داده کاوی,اکتشاف دانش,مدل سازی داده ها,فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها,داده کاوی،مدل سازی داده ها و مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها,دانلود مقالات کارشناسی ارشد هوش مصنوعی,دانلود مقالات ارشد هوش مصنوعی
 • دانلود مقاله مشخصات فایل تعداد صفحات35حجم0/257 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی * ضمیمه کردن پاورپوینت در قالب


 • لینک مستقیم+مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی و خوشه بندی فازی 64 صفحه+

 • مبانی نظری خوشه بندی فازی,مبانی نظری داده کاوی,پیشینه تحقیق خوشه بندی فازی,پیشینه تحقیق داده کاوی,ادبیات نظری خوشه بندی فازی,پیشینه پژوهش خوشه بندی فازی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی و خوشه بندی فازی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفح


 • لینک مستقیم+ارزیابی کارکرد ضعیف اتصالات صلب در زلزله و تقویت آنها با ورقهای پوششی+

 • تقویت اتصالات فولادی صلب,طرح لرزه ای سازه های فولادی,دلایل عملكرد ضعیف اتصالات صلب,تقویت اتصالات فولادی صلب با ورقهای پوششی,تقویت اتصالات فولادی صلب با قابهای خمشی جوشی,ارزیابی کارکرد ضعیف اتصالات صلب در زلزله و تقویت آنها با ورقهای پوششی,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه رشته عمران
 • هدف از این پایان نامه بررسی کارکرد ضعیف اتصالات صلب در زلزله و تقویت آنها با ورقهای پوششی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات70حجم6/566 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc ت • لینک مستقیم+شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف+

 • اجرای برنامه موازی بر روی ابر,ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر,شبیه سازی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر,نحوه پیاده‌سازی تکنیک‌های مقابله با اشکال,شبیه‌ساز‌های محاسبات ابر,نحوه پیاده سازی سیستم تحمل‌پذیر اشکال در شبیه ساز
 • هدف از این تحقیق می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات43حجم11/762 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته آی تی چکیده برای شبیه­سا


 • لینک مستقیم+ارزیابی پروسه نم زدایی از گاز طبیعی و اثر پارامترهای مختلف بر روی بازده برجهای آکنده+

 • برجهای آکنده,نم زدایی از گاز طبیعی,برج جذب آکنده صنعتی,پروسه نم زدایی از گاز طبیعی,اثر پارامترهای مختلف بر روی بازده برجهای آکنده,ارزیابی پروسه نم زدایی از گاز طبیعی و اثر پارامترهای مختلف بر روی بازده برجهای آکنده ,فرایند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده,اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی,فرآیندهای مختلف نم زدایی از گاز طبیعی
 • در این پایان نامه پالایشگاه گاز فراشبند مورد بررسی قرار می گیرد مشخصات فایل تعداد صفحات114حجم2/1002 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود پایان نامه مه


 • لینک مستقیم+ارزیابی عملکرد شرکت ارائه کننده خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت با روش کارت امتیازی متوازن+

 • ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی,ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با BSC,ارزیابی عملکرد شرکت با BSC,مقاله ارزیابی عملکرد,مقاله ارزیابی عملکرد سازمان
 • هدف از این مقاله (BSC) بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات16حجم512/681 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله رشته م