لینک مستقیم+مبانی نظری بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .مبانی نظری بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی. را مشاهده می نمایید. | مبانی نظری بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی|42076631|laboratory|ارزیابی عملکرد مالی شرکت,ارزیابی عملکرد مالی سازمان,ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها,معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها,ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد فازی,ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد

ادامه


هدف از این بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات73حجم159/80 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریتبررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی

چکيده
در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت ها امری ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکت های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با استفاده از روشی نوین است. از فازی AHP برای وزن دهی به شاخص های ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبه بندی شرکت های مورد مطالعه استفاده می شود.

در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات است. استفاده از رویکرد فازی در رتبه-بندی شرکت های بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزار-های رتبه بندی را به شکل محسوسی بالا می برد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل نوین و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها منتج شد، می تواند برای گروههای مختلف اعم از سرمایه گذار، سازمان بورس و دیگر استفاده کننده گان، مفید واقع می شود.

کليد واژه ها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.


مقدمه

پيدايش انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل گيري كارخانه‌هاي بزرگ و انجام طرح‌هاي عظيمي چون احداث شبكه‌هاي سراسري راه‌آهن، اين حقيقت را فاش ساخت كه به سرمايه‌هاي مالي كلاني نياز است. فراهم نمودن چنين سرمايه‌هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه‌گذار و حتي دولت‌هاي آن زمان فراتر بود. از سوي ديگر، يك يا چند سرمايه‌گذار نيز آمادگي پذيرش خطر تجاري چنين فعاليت‌هاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي- يعني سازماندهي و همكاري، اولين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آن‌ها بود. اين ساختار نوين (شركت‌هاي سهامي) راه حل مناسبي براي تامين سرمايه‌هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود.


رشد و توسعه شركت‌هاي سهامي با گذشت زمان به پديدار شدن و افزايش قشري از صاحبان سرمايه انجاميد كه در ادارة شركت‌ها مشاركت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيات مديره، امور شركت را هدايت و بر آن نظارت مي‌كنند.براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي‌كردند كه تمامي گروه‌هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي‌كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه‌ها و چگونگي مواجهه شركت‌ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است (جنسن و مكلينگ ،1976: 313)، اين موارد بطور كلي تحت عنوان «تئوري نمايندگي » در حسابداري مديريت بيان مي‌شود.

طبق تعريف جنسن و مك لينگ:
رابطه نمايندگي قراردادي است که براساس آن صاحب کار يا مالک ، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختيار تصميم‌گيري را به او تفويض مي‌کند(جنسن و مک لینگ، 1976: 314).


اگرچه اين فرض وجود دارد كه هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند، ولي ممكن است نماينده هميشه در جهت حداكثر كردن منافع مالك عمل نكند. مالك (سهامدار) مي‌تواند كاهش و اختلاف منافع خود را از طريق پرداخت حقوق و مزاياي مناسب براي نماينده و قبول هزينه‌هاي نظارت براي محدود كردن اقدامات و فعاليت‌هاي نابجاي وي، تعديل كند(نمازي، 1384: 149).وجود تضاد منافع، موجب نگراني مالكان (سهامداران) گرديده تا جايي‌كه آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران، اقدام به بررسي و ارزيابي عملكرد مديران مي‌كنند. به مرور زمان مشخص شده است كه برخي از تصميمات مديران ممكن است موجب اتلاف منابع شركت و از بين رفتن ثروت مالكان گردد. از سوي ديگر، مديران همواره به دنبال اين بوده‌اند تا ضمن حداكثر كردن منافع خود، به مالكان اين اطمينان را بدهند كه تصميمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالكان مي‌باشد( نمازي، 1384: 156). اگر مالک و مدیر را دو متغیر درگیر درنظر بگیریم می توان با وارد کردن متغیر سوم این مشکل را برطرف نمود.


پيشرفت سريع فناوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده‌اي به اقتصاد بخشيده است. تصميم‌گيري در مسايل مالي همواره با ريسک و عدم اطمينان همراه بوده است. ایجاد ارزش در شرکت ها یکی از مهم ترین وظایف مدیران محسوب می شود. جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیار های ارزیابی عملکرد استفاده می شود (یحیی زاده فر و همکاران، 1388). مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را در پیش رو دارند که آنها را ملزم می نماید چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با استفاده از آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت است (نوروش وهمکاران، 1383: 122). معیار مناسب عملکرد شرکت، معیاری است که به میزان ثروت اضافی که شرکت برای سهامدارانش ایجاد می کند، توجه خاصی داشته باشد و افراد را در تصمیم-گیری های مربوط به ایجاد ارزش یاری کند (یحیی زاده فر و همکاران، 1388: 94). عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد باعث می شود ارزش یک شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب زیان دیدن یک گروه از خریداران سهام و سود فزاینده برای گروه دیگر می شود (جهانخانی و ظریف فرد، 1374: 42). باید توجه داشت که علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای مناسب، روش های اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه، پیشرفت های سریع در علوم مرتبط، ارائه روش هایی با دقت بالا را به منظور اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها ممکن کرده است.

مسأله پژوهش
همان گونه که در بخش قبلي بيان شد، شرکت هاي فعلي، شرکت-هايي هستند که مالکيت آنها در اختيار گروه هاي مختلف مي-باشد و هريک از آنها هدفهاي متفاوتي دارند. طبق نظريه نمايندگي، بين مالکان و مديران شرکت ها ممکن است تضاد منافع وجود داشته باشد. به گونه کلي، تئوري نمايندگي براي تحليل ارتباط نماينده و مالک در واحدهاي اقتصادي که مالکيت و مديريت آن از يکديگر جدا باشد، استفاده شده است، اما بنظر می رسد یک شیوه کارا برای حل مشکلات بین مالک و مدیر وارد کردن یک پارامتر اندازه گیری دقیق مورد تأیید دو طرف است.


ارزيابي عملكرد شركت ها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولت ها است. در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت ها امری ضروری است. سرمایه گذاران علاقه مند هستند دریابند از سرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است. سرمایه گذاران در بازار سهام همواره درصدد کسب سود بالا هستند، آنها سهامی را خریداری می کنند که از نظر آنها بهترین سهم باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد (یحیی زاده و همکاران، 1388: 92). همچنین سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری، از مدیران می خواهند تا ارزش سرمایه گذاری آن ها را به حداکثر برسانند. به منظور نیل به این هدف، ازگذشته، با استفاده از سود عملیاتی یا نسبت های مالی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت ها پرداخته شد. نرخهای مالی نقش مهمی در اندازه گیری عملکرد و وضعیت مالی یک واحد تجاری ایفا می کنند. مطالعات زیادی سودمندی نرخهای مالی را به اثبات رسانده است (چن و شمیردا ،1981: 67). اما به علت اینکه این معیارها دارای نقاط ضعف عمده هستند، عملکرد شرکت ها را به نحو مطلوبی ارائه نمی دهند.


ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه می شود و هزینه ی تامین منابع سرمایه را لحاظ نمی کند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است و روش مطلوبی محسوب نمی شود. در معیارهای مبتنی بر ارزش کلیه هزینه های تامین مالی در نظر گرفته می شود (یحیی زاده و همکاران، ، 1389: 114). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایه گذاری اندازه گیری می شود که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته است. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبه ی هزینه ی سرمایه در نظر گرفته می شود (نوروش و حیدری، 1383: 122-123). با انتخاب معیارهای مبتنی بر ارزش در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها می توان بر هر دو مشکل فائق آمد (آمیلس و دیگران، 2002: 123).


با توجه به مطالب فوق ، نیاز به ادغام معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP) و معیارهای مبتنی بر ارزش (VFP ) ، به دلیل آنکه هرکدام از آنها ویژگی های خاص خود را دارند، به شکل محسوسی دیده می شود. اما آیا می توان با استفاده از ترکیب این معیارهای مالی به عنوان ابزارهای سنجش، و ترکیب رویکرد فازی با روش های مختلف به عنوان تکنیک های سنجش به یک روش کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها دست یافت؟


فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش 39-9
2-1- مقدمه 10
2-2- مباني نظري 12
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد 12
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد 14
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع 15
2-2-4- محدودیت های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی 15
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری 16
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش 17
2-2-7- تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) 18
2-2-8- شاخص های ارزیابی عملکرد 19
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری 19
2-2-8-1-1 بازده دارایی ها...... 19
2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام 20
2-2-8-1-3- نسبت P/E 20
2-2-8-1-4- سود هر سهم 21
الف) نقاط قوت سود حسابداری 22
ب) نقاط ضعف سود حسابداری 22
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش 22
2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 23
انتقادات وارد بر EVA 24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف) 24
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا) 25
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA) 26
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA) 27
2-2-9- منطق فازی 31
2-3- پیشینه پژوهش 34
2-3-1- پژوهشهای خارجی 35
2-3-2 پژوهشهای داخلی 37
2-4- خلاصه فصل 39


منابع و مآخذ
الف- منابع فارسي
ب- منابع انگليسي"

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+مطالعات کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی+

 • مطالعات کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی,فایل ورد عملکرد کیفیت در تولید محصول,ماتریس همبستگی,رضایت مشتریان,مشتری‌مداری
 • توضیحات: فایل ورد کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD به منظورتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچکان زمانی ، در حجم 129 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت. بخشی از متن: چکیده امروزه کیفیت و مشتریمداری به عنوان یکی از چالشهای جدی درعرصه رقابت مطرح • لینک مستقیم+پاورپوینت رویکرد نوین مدیریت بحران+

 • معماری , رویکرد نوین مدیریت بحران, دانلود پاورپوینت رویکرد نوین مدیریت بحران, پاورپوینت در مورد رویکرد نوین مدیریت بحران, تحقیق رویکرد نوین مدیریت بحران, پاورپوینت درباره رویکرد نوین مدیریت بحران, پاورپوینت راجع به رویکرد نوین مدیریت بحران
 • دانلود پاورپوینت با موضوع رویکرد نوین مدیریت بحران، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت : نكات كلي در خصوص HSE-MS همخواني HSE- MS هاي طراحي شده با ساختار سري استاندارد ISO 9000 تلاش در جهت نزديكي سيستم‌هاي مديريتي بهداشت شغ • لینک مستقیم+پاورپوینت تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی+

 • پاورپوینت تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی, پاورپوینت تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی, , پاورپوینت تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی دارای 18 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 18 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت .pptx و قابل ویرایش آ


 • لینک مستقیم+ارزیابی رویکرد چهار مرحله ای QFD+

 • گسترش عملکرد كیفی,رویكرد چهار مرحله ای QFD,مقاله qfd,دانلود تحقیق گسترش عملکرد كیفی,دانلود تحقیق مراحل QFD,ماتریس خانه کیفیت qfd,ارزیابی رویکرد چهار مرحله ای QFD,تشریح دیدگاه چهار مرحله ای QFD
 • دانلود تحقیق مشخصات فایل تعداد صفحات25حجم0/500 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته صنایع مقدمه اولین گام در دیدگاه های مختلف موجود در مورد QFD ،با تهیه و تكمیل خانه كیفیت ( طرح ریزی محصول )همراه است . اما آیا به راستی ماتریس خان


 • لینک مستقیم+پروپوزال انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده+

 • پروپوزال انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده ,پروپوزال ,انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده
 • پروپوزال انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده دارای 23 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پروپوزال: انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده تعداد صفحه: 23صفحه فونت: B ZAR فاصله سطرها:


 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA+

 • پاورپوینت کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA,دانلودپاورپوینت کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA
 • پاورپوینت کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA فهرست مطالب: مقدمه مرور ادبیات FMEA و Fuzzy FMEA v روش های خودکار سازیFMEA نقشه های شناختی فازی (FCM) مطالعه موردی نتیجه گیری و پیشنهاد معرفی مسئله: هدف از استفاده از FMEA تعریفFMEA تاریخچهFMEA vانواع FME


 • لینک مستقیم+مدلسازی و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی با استفاده از شبکه های پتری رنگی فازی+

 • مدلسازی و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی با استفاده از شبکه های پتری رنگی فازی,دانلود مقاله مدلسازی,دانلود مقاله مهندسی نرم افزار,دانلود تحقیق مدلسازی,دانلود تحقیق مهندسی نرم افزار,رشته کامپیوتر,مدل سازی در مهندسی نرم افزار,بهترین روشهای مدل سازی,مقاله سیستم های اطلاعاتی,شبکه های پتری رنگی فازی,مهندسی نرم افزار,ارزیابی سیستم های اطلاعاتی
 • فهرست چکیده. مقدمه. بستر انجام کار. شبکه پتری شبکه پتری رنگی شبکه پتری فازی کارهای مرتبط. متد پیشنهادی. الگوریتم پیشنهادی. مطالعه موردی. نتیجه گیری. چکیده زبان مدلسازی یکپارچه (UML) جهت رسیدگی به نیازهای وظیفه مندی در مهندسی نرم افزار مورد استفاده قر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درباره کاربردهای منطق فازی در مدلسازی+

 • پاورپوینت,کاربردهای منطق فازی,مدلسازی
 • این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 33 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین


 • لینک مستقیم+پاورپوینت سیستمهای فازی و مثالهای از کاربرد سیستم فازی+

 • پاورپوینت سیستمهای فازی ,پاورپوینت نظریه فازی و کاربردهای آن,پاورپوینت منطق فازی به زبان ساده,پاورپوینت انواع سیستم های فازی
 • دانلود در 32 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات32حجم557/750 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش ریاضیات ومنطق فازی : سیستمهای منطقی فازی یک فرا


 • لینک مستقیم+ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی+

 • نوآوری, خلاقیت, تحقیق و توسعه,ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی,پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی,پروژه ارائه یک مدل نوآوران
 • تحقیق حاضر با عنوان ، AHP و TOPSIS از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در129صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ===========================


 • لینک مستقیم+پروپوزال ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی،+

 • پروپوزال ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه هابا رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی, AHP و TOPSIS(مطالعه موردی دانشگاههای استان های سمنان و گلستان) ,پروپوزال ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه هابا رویکرد تلفیقی تحلیل ع,,,
 • پروپوزال ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه هابا رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS (مطالعه موردی دانشگاههای استان های سمنان و گلستان) دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پروپوزال: ارائه یک مدل نوآورانه ج


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی اصول مهارت‌ های بلوغ عاطفی با رویکرد ایمان‌ گزینی+

 • پاورپوینت بلوغ عاطفی,پاورپوینت مهارت های بلوغ عاطفی,پاورپوینت ایمان گزینی,پاورپوینت در مورد بلوغ عاطفی,دانلود پاورپوینت بررسی اصول مهارت‌ های بلوغ عاطفی,پاورپوینت در مورد بررسی اصول مهارت‌ های بلوغ عاطفی
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات102حجم3373/544 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت بررسی اصول مهارت های بلوغ عاطفی با رویکرد ایمان گزینی جهت رشته معارف اسلامی در قالب 102 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش • لینک مستقیم+تحلیل داده ‏ها با بهره‏گیری از خوشه ‏بندی فازی:+

 • تحلیل داده‏ها با بهره‏گیری از خوشه‏بندی فازی, 2 case study نیز با عنوانهای زیر ضمیمه است, , Speeding up fuzzy clustering with neural network,, Genetic algorithms in fuzzy clustering,,,سوالها,1 تفاوت clustering با Fuzzy clustering چیست؟,2 چه عواملی در الگوریتم در هر بار تکرار بهینه می شوند؟ شرط نهایی الگوریتم چیست؟ ,3 2 کاربرد fuzzy
 • Fuzzy clustering Fuzzy c-mean چکیده آنالیز خوشه ای(clustering) برای کلاس بندی مجموعه ای از موضوعات بکار می رود. در حالت crisp درجات عضویت موضوعات به کلاسها فقط می تواند صفر یا یک باشد اما در حالت فازی یک موضوع ممکن است با درجات عضویت مختلف ( بین صفر


 • لینک مستقیم+زمانبندی كارهای بلادرنگ با فازی+

 • زمانبندي ,كارهاي بلادرنگ , فازي ,ضرب العجل ,منطق فازی,پایان نامه منطق فازی,کارهای بلا درنگ با منطق فازی,زمانبندی با منطق فازی,سیستم فازی,انتقال بی درنگ ,بر درنگ با منطق فازی,کنترل فازی,قواعد فازی,سیستم های فازی بلا درنگ,دانلود پایان نام
 • چكيده: در سيستم هاي بلادرنگ الگوريتم هاي زمانبندي نقش حياتي را براي يك زمانبند عملي از كارها ايفا مي كند. طراح الگوريتم زمانبندي در مواجه با اقدامات وابسته به اضطرار زماني در كارهاي بلادرنگ قرار دارد. اين تحقيق محدوديت هاي زماني فازي را با نمونه سازي


 • لینک مستقیم+پاورپوینت طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی+

 • معماری , طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی,, دانلود پاورپوینت طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی,, پاورپوینت در مورد طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی,, تحقیق طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی,, پاور,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی ، با فرمت ppt و در 64 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : 1- طرح جامع شهر بندرعباس مصوب 1343سال مهندسان مشاور دکتر ادیبی 2- طرح جامع شهر بندرعباس مصوب سال 1363 مهندسان مشاور ش


 • لینک مستقیم+منطق فازی چیست؟+

 • منطق فازی,دانلود مقاله منطق فازی,دانلود مقاله رشته کامپیوتر,دانلود پروژه منطق فازی,مقاله رشته کامپیوتر,مقاله منطق فازی
 • فهرست مقدمه منطقی كه تكنیك را هوشمند كرد از شوروی به تهران، از تهران به آمریكا تئوری منطق فازی در یك نگاه سخنرانی لطفی زاده در دانشگاه صنعتی برلین انتقاد لطفی زاده از رفتار اروپا با دانشمندان مهاجر ارتقای اجتماعی دانشوران مهاجر در آمریكا و كانادا ار


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA+

 • پاورپوینت fmea,دانلود پاورپوینت fmea,پاورپوینت آموزشی fmea,پاورپوینت آموزش fmea ,پاورپوینت نقشه های شناختی فازی,دانلود پاورپوینت نقشه های شناختی فازی,پاورپوینت درباره نقشه های شناختی فازی
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم3309/817 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته گوناگون در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش عدم نیاز به قضاوت های زیاد افراد خبره در تشکیل پایگاه قانون - در نظر


 • لینک مستقیم+رویکرد تلفیقی میان رشته ای در آموزش+

 • برنامه درسی تلفیقی,الگوی برنامه درسی تلفیقی,الگوهای تلفیق برنامه درسی,رویکردهای تلفیقی,ماهیت رویکردهای تلفیقی,انواع رویکردهای تلفیقی,رویکرد تلفیقی میان رشته ای,مزایا رویکرد تلفیقی میان رشته ای در آموزش,معایب رویکرد تلفیقی میان رشته ای در آموزش,تلفیق برنامه های درسی
 • هدف از این مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات13حجم0/29 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی مقدمه: در جهان امروز پیشرفت در ابعاد گوناگون زندگی بشر به صورت محسوس رو


 • لینک مستقیم+تحقیق مقایسه‌ بین روش‌های فازی AHP و TOPSIS به منظور انتخاب تأمین کننده+

 • تکنیک فازی,تکنیک فازی چیست,تکنیک ahp فازی,تکنیک تاپسیس فازی,روش های فازی,روش های استنتاج فازی,روش های فازی,روش های فازی مثلثی چیست؟,مجموعه های فازی,مجموعه های فازی شهودی,مجموعه های فازی مردد,تحقیق تکنیک فازی
 • دانلود تحقيق در مورد مقایسه‌ بین روش‌ های فازی AHP و TOPSIS به منظور انتخاب تأمین کننده، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ويرايش، شامل: چکیدهنظریه مجموعه‌ های فازیتعاریف اساسیتعریف 1: مجموعه‌ های فازیتعریف 2: اعداد فازیعملیات جبری با اعداد فازیفازی TO


 • لینک مستقیم+پاورپوینت رویکرد کیفی پژوهش و تفاوت نمونه گیری تصادفی با نمونه گیری هدفمند+

 • پاورپوینت رویکرد کیفی پژوهش,پاورپوینت رویکرد پژوهش چیست,پاورپوینت تعریف پژوهش کیفی,دانلود پاورپوینت رویکرد کیفی پژوهش,پاورپوینت رویکرد کیفی پژوهش و تفاوت نمونه گیری تصادفی با نمونه گیری هدفمند
 • دانلود در 65 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات65حجم1922/32 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود در قالب 65 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش زمینه ی تحقیق چاقي به عنوان يكي از مهمترين عوامل خطر ابتلاء به

 • لینک مستقیم+پاورپوینت سیستم های فازی و کاربرد آن درپزشکی+

 • کاربرد منطق فازی در مهندسی پزشکی,کاربرد منطق فازی در پردازش تصویر,کاربرد منطق فازی در هوش مصنوعی,کاربرد منطق فازی در مدیریت,مقاله منطق فازی pdf,كاربرد منطق فازي در تشخيص كامپيوتري سرطان سينه
 • مشخصات فایل: قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 30 بخشی از پاورپوینت: مقدمهمفاهیم نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود دارند که آنها را به صورت روزمره در قالب عبارتهای مختلف بیان می کنیم . به این جمله دقت کنید: هوا خوب است. هیچ کمیتی برای خوب بودن هوا مطر • لینک مستقیم+پاورپوینت ارائه پایان نامه بهبود ارتباطات در شبکه های VANET با رویکرد استفاده+

 • پاورپوینت ارائه پایان نامه بهبود ارتباطات در شبکه های VANET با رویکرد استفاده,پاورپوینت, ارائه پایان نامه ,بهبود ارتباطات در شبکه های VANET با رویکرد استفاده
 • پاورپوینت ارائه پایان نامه بهبود ارتباطات در شبکه های VANET با رویکرد استفاده در قالب ppt ودر 22 اسلاید قسمتی از متن فایل:: مقدمه شبکه های VANET معماری NDN پژوهش‌های گذشته مدل پیشنهادی نتیجه گیری و پیشنهادات ارتباط میان خودروها با دنیای خارج و ارتباط • لینک مستقیم+رویکرد یک شبکه عصبی برای ارزیابی ریسک اعتبار+

 • ریسک اعتبار,ریسک اعتبار چیست,ارزیابی ریسک اعتبار,مدل های ارزیابی ریسک اعتبار,پایان نامه ارزیابی ریسک اعتبار,تحقیق ارزیابی ریسک اعتبار,مقاله ارزیابی ریسک اعتبار,تحقیق در مورد ارزیابی ریسک اعتبار,مقاله در مورد ارزیابی ریسک اعتبار
 • دانلود تحقيق در مورد ، در قالب doc و در 31 صفحه، قابل ويرايش، شامل: مقدمه المان های کلیدی از پیمان سرمایه ای باسل روش های شناسی مفهومی از مدل کردن ریسک اعتباری رویکردها و روش های شبکه عصبیمجموعه اطلاعاتنتایج تجربی نتیجه گیری و کار بیشتر خلاصه تحقيق:


 • لینک مستقیم+پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان+

 • امنیت شغلی با رویکرد ایمنی,امنیتی شغلی با رویکرد سلامت,نقش امنیت شغلی در نگهداری کارکنان سازمان,امنیت شغلی,امنیت شغلی به انگلیسی,امنیت شغلی pdf,امنیت شغلی مربیان پیش دبستانی,تحقیق امنیت شغلی,مقالهامنیت شغلی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه امنیت شغلی در آینده تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت كار حادثه ناشی از كار روش‌ های متداول بررسی و اقد • لینک مستقیم+پاورپوینت علم مواد (بخش دیاگرام فازی)+

 • فولاد های گرم کار و سردکار,پاورپوینت علم مواد (بخش دیاگرام فازی),فولاد های ضد شوک,فولاد های ضد زنگ,آشنایی با دیاگرام فازی
 • توضیحات: فایل ، در حجم 42 اسلاید عمدتا قابل ویرایش. بخشی از متن: استفاده از نمودارهای فازی یک روش متداول برای ثبت اطلاعات مربوط به فازهای مواد و استفاده از آنهاست. یک نمودار تعادل فازی، نمایش گرافیکی دادههاست که اطلاعات مهمی را در مورد ترکیبات تکی یا


 • لینک مستقیم+پایان نامه تبیین رویکرد تفکر انتقادی+

 • پایان نامه تفکر انتقادی,نظریه های تفکر انتقادی,پرورش تفکر انتقادی در کودکان,تفکر انتقادی از منظر قرآن و روانشناسی,آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان,تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت اسلامی,تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس
 • هدف از این می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات166حجم277/111 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این می باشد. بدون تردید نظام آموزشی ما، نقش اساسی در توسعه همه جانبه جامعه دارد. یکی از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش تربیت دانش آموختگانی است که
 • لینک مستقیم+یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی+

 • یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی
 • نمونه چکیده به طور معمول، فرآیند آموزش و یادگیری، از تعدادی تمرینات ثابت، انتقال و ارزیابی مفاهیم و دانش در مورد یک موضوع استفاده میکند. آموزش، فرایند کسب تغییرات دائمی نسبی در درک، نگرش، دانش، اطلاعات، ظرفیت و توانایی، از طریق تجربه است. تغییر میتوا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آشنایی با بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری CBPT+

 • دانلود پاورپوینت بازی درمانی,پاورپوینت در مورد بازی درمانی ,پاورپوینت بازی درمانی
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات33حجم229/799 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 33 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش نوعی رواندرمانی است برای کودکان 3 الی 11 سال که از طریق یک


 • لینک مستقیم+پاورپوینت تعلیم و تربیت از منظر نظریه اسلامی عمل در چالش با رویکرد رفتارگرایانه+

 • تعلیم و تربیت از منظر نظریه اسلامی عمل,تعلیم و تربیت به انگلیسی,تعلیم و تربیت کودک,تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام,تعلیم و تربیت اسلامی,تعلیم و تربیت در اسلام,تعلیم و تربیت چیست,تعلیم و تربیت استثنایی,تحقیق تعلیم و تربیت,مقاله تعلیم و تربیت,پ
 • دانلود پاورپوینت با موضوع تعلیم و تربیت از منظر نظریه اسلامی عمل در چالش با رویکرد رفتارگرایانه، در قالب ppt و در 68 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: چکیده 1. مقدمه 2. رویکرد رفتارگرایی و دلالت‌ های آموزشی آن 1. 2. مشخصه‌ های اساسی رفتارگرایی در تعلیم و تر


 • لینک مستقیم+تحقیق درباره کنترل گر فازی+

 • کنترل گر فازی,استفاده از کنترلگرها,مقیاس گذاری,طراحی کنترل گر,سیستم های کنترل گر,تعریف کنترل گر,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه,مدل کنترلگر
 • ** مقیاس گذاری استفاده های كنترل گر برای اشتباهات و تغییر دادن اشتباهات و خروجی كنترل گر از طریق طرحی انتخاب می شود كه در آن است.(چون اشتباه e(KT) هرگز نمی تواند بیش از شود.) و gc=100 (زیرا از طریق شبیه سازی پی برده ایم كه كشتی، سرع تر از rad/sec 01/ • لینک مستقیم+مبانی نظری رویکرد DEA شبکه ای+

 • مبانی نظری رویکرد DEA شبکه ای,مبانی نظری DEA شبکه ای,مبانی نظری,رویکرد DEA شبکه ای,DEA,DEA شبکه ای
 • مبانی نظری رویکرد DEA شبکه ای دارای 31 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغ


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید+

 • تحقیق بررسی تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد,آر,دیوید,گردشگری و رویکرد سیستمی,ویژگی های برنامه ریزی گردشگری,فرایند برنامه ریزی گردشگری,تاریخچه و مفهوم توسعه,پایان نامه مدیریت جهانگردی,برنامه ریزی و توسعه
 • دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید، در قالب Word و 216 صفحه و قابل ویرایش. رشته: مديريت جهانگردی گرايش برنامه ریزی و توسعه ======================================================== تمامی فایل • لینک مستقیم+مبانی نظری شهرداری الکترونیک، طراحي، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک، رویکرد الگوبرداری+

 • مبانی نظری شهرداری الکترونیک, طراحي, ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک, رویکرد الگوبرداری, ارزيابي بسترهای توسعه الکترونیکی,مبانی نظری شهرداری الکترونیک,مبانی نظری, شهرداری الکترونیک, طراحي,ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک, روی,,,
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهرداری الکترونیک، طراحي، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک، رویکرد الگوبرداری دارای 85صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی د


 • لینک مستقیم+تحقیق کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها+

 • کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا,روش ترکیب داده ها,تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا,تکنیک نرو فازی,تحقیق تکنیک نرو فازی,مقاله تکنیک نرو فازی,دانلود تحقیق تکنیک نرو فازی,دانلود مقاله تکنیک نرو فازی,تحقیق روش ترکیب داده ها,مقاله روش ترکیب داد
 • دانلود تحقیق با موضوع کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها، در قالب pdf و در 57 صفحه. مقدمه تحقیق: سيستم هاي كنترل مدرن روز به روز به جهت احتياج به عملكرد بهتر در صنايع مدرن، پيچيده تر مي گردند. از طرف ديگر، خرابي اجزا


 • لینک مستقیم+یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی+

 • Fuzzy Neural Network,ژنتیک الگوریتم,منطق فازی,شبکه عصبی,کنترل هوشمند کشتی,کنترل هوشمند فرمان کشتی,Fuzzy Neural Network,مقاله ترجمه شده,رشته برق,رشته کامپیوتر
 • اصل و مقاله کنترل هوشمند کشتی با استفاده از شبکه عصبی و منطق فازی و ژنتیک الگوریتم عنوان انگلیسی مقاله : A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers عنوان فارسی م

 • لینک مستقیم+مقاله ترجمه شده یک رویکرد برنامه ریزی امکانی مکان یابی تخصیص چند دوره ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت+

 • مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع,مقاله ترجمه شده آماده رشته مهندسی صنایع,مقاله ترجمه شده یک رویکرد برنامه‌ریزی امکانی مکان‌یابی و تخصیص چند دوره‌ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت,یک رویکرد برنامه‌ریزی امکانی مکان‌یابی و تخصیص چند دوره‌ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت,
 • دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع یک رویکرد برنامه‌ریزی امکانی مکان‌یابی و تخصیص چند دوره‌ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف مسئله، مفروضات مسئله، خطی‌سازی، مدل برنامه‌ریزی امکانی استوار، اج • لینک مستقیم+رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی+

 • فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی,رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی,مطالعات فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی,برنامه فیزیکی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی
 • این فایل معماری به بررسی می پردازد. در فرمت word قابل ویرایش و در 225 صفحه می باشد. بخشی از محتوا :: تاثیر تئاتر بر درمان بیماران روانی امروزه به اثبات رسیده است. در این روش بیماران روانی را به کارگردان‌های حرفه‌یی می‌سپارند تا آنان را به اجرای قطعات


 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد+

 • پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد,پاورپوینت رویکرد بالینی چیست,پاورپوینت درمان شناختی رفتاری اعتیاد,پاورپوینت اصول درمان اعتیاد
 • پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد مشخصات فایل تعداد صفحات33حجم1641/891 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد جهت رشته روانشناسی در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت و


 • لینک مستقیم+مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان+

 • مجموعه,فرهنگی,سینمایی,با,رویکرد,معماری,سبز,در,گرگان,مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان, مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان ,مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان , مجموعه فرهنگی سینمایی با ر
 • دانلود ورد با موضوع دارای 245 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 245 صفحه فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: فهرست مطالب ع
 • لینک مستقیم+بررسی دلایل رویکرد به گیاهان دارویی+

 • تحقیق دلایل رویکرد به گیاهان دارویی, گیاهان دارویی
 • «نيرودهنده و موجب تصفيه خون، مدر، اشتهاآور، مقوي معده، آرام كننده دردهاي عصبي، تب بر، كرم كش و خلط آور» دنبال چه دارويي هستيد كه تمام اين اثرات را يكجا و بدون كوچك ترين عوارض جانبي دارا باشد؟! نياز به جست وجوي زيادي نداريد، علف چشمه يا بولاغ اوتن فقط • لینک مستقیم+پاورپوینت ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع به روش AHP فازی+

 • پاورپوینت اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی,پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه,پاورپوینت ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع به روش AHP فازی,دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع به روش AHP فازی
 • دانلود در 96 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات96حجم3172/986 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 96 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند