لینک مستقیم+معماری سبزوار 10 ص+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .معماری سبزوار 10 ص. را مشاهده می نمایید. | معماری سبزوار 10 ص|40216581|laboratory|معماری سبزوار 10 ص,معماری سبزوار ,معماری,سبزوار,تحقیق معماری سبزوار 10 ص,دانلود تحقیق معماری سبزوار 10 ص,دانلود تحقیق در مورد معماری سبزوار 10 ص,تحقیق معماری سبزوار,تحقیق در مورد معماری سبزوار,تحقیق در باره معماری سبزوارر,تحقیق درباره معماری سبزوار,تحقیق درمورد معماری سبزوار,دانلود تحقیق معماری سبزوار,دانلود تحقیق و بررسی معماری سبزوا

ادامه

تحقیق معماری سبزوار

شناسایی شهرستان سبزوار:

شهرستان سبزوار در شمال شرقی كشور جمهوری اسلامی ایران است. این شهرستان از طرف شمال به شهرستانهای قوچان و اسفراین ، و از طرف شرق به شهرستان نیشابور ، ازطرف جنوب شرقی به شرستان كاشمر،از جنوب به شهرستان بردسكن ، از غرب به شهرستان شاهرود و از سمت شمال غرب به شهرستان جاجرم - گرمه محدود می باشد.

شهرستان سبزوار بین 56 درجه و 33 دقیقه تا 58 درجه و 16 دقیقه طول جغرافیایی شرقی و 35 درجه و27 دقیقه تا 36 درجه و 52 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی واقع گردیده و مساحت آن حدود 18320 كیلومتر مربع و معادل 4/14 درصد مساحت كل استان خراسان رضوی می باشد. مركز این شهرستان شهر سبزوار بوده كه در طول جغرافیایی 57 درجه و 40 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 36 درجه و 12 دقیقه شمالی بر سر راه مشهد- شاهرود قرار گرفته است. ارتفاع آن از سطح دریا 960 متر و فاصله این شهر تا مشهد 226 كیلومتر و تا تهران 662 كیلومتر می باشد.

ولایت سبزوار تا سال 1316 شمسی یكی از ولایتهای هجده گانه از ایالت خراسان شامل بلوك قصبه (مركز شهرسبزوار) ، خمسه كوه میش ، كاه ، سنگ سفید ، مزینان ، براكوه ، كراب ، تكاب ، شامكان ، ربع شامات ، جوین بام صفی آباد بود. با تصویب قانون تقسیمات كشوری در سال 1316 شهرستان سبزوار با 23 دهستان دارای بخشهای حومه ، صفی آباد ،

جغتای ، ششتمد و داورزن شد. در سال 1319 با انتزاع بخش بام صفی آباد و ایجاد شهرستان اسفراین ، شهرستان سبزوار با بخشهای جغتای ، ششتمد و داورزن و حومه محدوده تقسیمات كشوری و مركزیت آن تعیین شد.

تا قبل از اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری در محدوده ها و تعداد شهرهای این شهرستان تغییری داده نشد و در سال 1346 با اجرای ماده 2و3 قانون مذبور و انتزاع و الحاق بعضی از روستاهای شهرستان نیشابور در محدوده در محدوده این شهرستان 23 دهستان تشكیل ، لیكن این محدوده مجدداً تغییر كرده و دو دهستان رباط جز دستوران به مجموعه دهستانهای قبلی این شهرستان افزوده گشت. سپس سه بخش جدید جوین ، رودآب و خوشاب به تعداد بخشهای موجود این شهرستان اضافه شد. در حال حاضر شهرستان سبزوار دارای 7بخش و 7نقطه شهری به نامهای سبزوار ، نقاب، جغتای ،‌ داورزن ، رودآب ، ساطان آباد و ششتمد می باشد. (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان 1379)

اصولاً ارتفاعات سبزوار شامل رشته كوه خغتای در شمال و رشته كوه میش و ششتمد در جنوب می باشد. دشتها كه به تبع ارتفاعات بین این كوهها بوجود آمده و اكثراً دشتهای تراكمی حاصل فسایش شدید دوران چهارم زمین شناسی می باشند. كه در جلگه سبزوار و جوین رخ می نماید.

مراتع این شهرستان در حدود 691 هزار هكتار برآورد گردیده كه از این مقدار 2/13 درصد خوب ، 2/75 درصد را مراتع متوسط 6/11 درصد را مراتع فقیر تشكیل می دهد. جنگلهای شهرستان شامل 3هزار هكتار ارس و 2هزار هكتار تاغ و قیچ است و دارای یك پارك جنگلی به مساحت 32هكتار می باشد كه تا 70 هكتار قبل توسعه است و حدود 946 هزار هكتار بیابان و 190 هزار هكتار كویر و شن زار در محدوده این شهرستان واقع شده است.

به لحاظ منابع آب سطحی رودخانه های مهمی چون كال شور سبزوار ، رودخانه شور جوین، رودخانه مشكان با آورد سالانه 27 میلیون متر مكعب ،‌رودخانه سنگرد با آورد سالانه 24 میلیون متر مكعب ، رودخانه كمایستان با آورد سالانه 20 متر مكعب و رود خانه دهنه شور با آورد سالانه 8/19 میلیون متر مكعب در این شهرستان جریان داشته و از دیگر رود خانه های این شهرستان می توان به نشیب ، شهرستانك ، داورزن ، بفره ، مهر، ریوند،‌ زعفرانیه ،‌كاشك ، نوده، چرو ، نودهان و... اشاره كرد.

از لحاظ منابع آب زیر زمینی با توجه به قرار گرفتن دشتهای سبزوار ، سنگرد ، عطائیه ، جوین و سلطان آباد و داورزن در محدوده این شهرستان سالیانه مقدار1/1058 میلیون متر مكعب از 2193 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و 2/183 میلیون متر مكعب از 1023 رشته قنات و 8/14 میلیون متر مكعب از 120 چشمه آب استحصال شده كه در مجموع 256/1 میلیارد متر مكعب آب از منابع مختلف بدست می آید. (شركت سهامی آب منطقه ای خراسان)

شهر سبزوار كه در ارتفاع 978 متری از سطح دریا قرار گرفته است دارای آب وهوای حاشیه ای كویری با تابستانهای گرم و خشك و زمستانهای سرد می باشد. حداقل و حداكثردرجه حرارت در ایستگاه هواشناسی سبزوار معادل 20- درجه سانتیگراد و متوسط درجه حرارت سالیانه 7/16 درجه سانتیگراد گزارش شده است. بارندگی در نقاط مختلف شهرستان متفاوت بوده و در ارتفاعات شمالی مقدار آن به مراتب بیش از سطح جلگه هاست متوسط بارندگی 28 ساله ایستگاه سبزوار رقم 19 میلیمتر را نشان می دهد. و میزان تبخیر در منطقه برابر 8/2376 میلیمتر گزارش شده است.

سبزوار از شهرستانهای قدیمی و تاریخی خراسان است كه قبل از حمله مغول نام آن بیهق بوده است. این شهر در حمل مغول ویران و در عصر حكومت صفویه رونق گرفت. یكی از مشاهیر بنام این خطه حاج ملا هادی سبزواری است كه در مدرسه فصیحیه از بناهای عصر سربداریه تدریس می نمود.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی 1375 جمعیت شهرستان سبزوار برابر 419543 نفر است كه 4/44در صد ساكن شهرها و6/55 در ساكن نواحی روستایی و غیر ساكن می باشد. تراكم جمعیت شهرستان 9/22 نفر در كیلومترمربع است و رشد جمعیت شهرستان در دهه گذشته برابر 1/1 درصد است. (مركز آمار ایران1375)

در سال زراعی 82 -81 كل اراضی زراعی و باغی شهرستان بالغ بر 165672 هكتار و مقدار و تولیدات زراعی و باغی آن بالغ بر 645656 تن گزارش شده و محصولات عمده زراعی آن در درجه اول گندم ، جو ، چغندر قند و پنبه می باشد.(سازمان جهاد كشاورزی خراسان)

در سال 1382 تعداد 1270173 واحد دامی در این شهرستان حضور داشته كه تركیب و بافت دامی شامل 1/58 در صد گوسفند و بز ، 2/17 در صد بز و بزغاله ، 8/16 درصد گاو وگوساله ، 7/1 درصد شتر و 1/6درصد تك سمی هاست. علاوه بر این 329 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت یك دوره 8/2050 هزار قطعه و 23واحد مرغداری تخمی با ظرفیت یك دوره 2/321هزار قطعه فعال بوده كه در كنار آن 7/244هزارقطعه مرغ بومی پرورش داده می شود.(اداره دامپزشكی شهرستان سبزوار)

بر اساس سر شماری كارگاههای صنعتی كشور در شهرستان سبزوار تعداد 72 واحد صنعتی با 1224 نفر كاركن شناسایی گردید. شركت شهركهای صنعتی ایران در سال 61مصوبه تاسیس یك شركت شهرك صنعتی در شهرستان سبزوار را به شركت صنعتی خراسان ابلاغ ومتعاقب آن محلی مناسب در كیلومتر 10 جاده سبزوار - شاهرود و به مساحت 60 كیلومتر تعیین و تفكیك گردید.

تعداد 22 معدن با ذخیره 23865441 تن و تولید سالانه 251500تن و با اشتغال زایی 255 نفر

در حال بهره برداری می باشد اسم معادن شهرستان عبارتند از:

سنگ آهك ، سنگ لاشه ، سنگ تزئینی ، نمك آبی ، كائلین ، خاك صنعتی ، كرومیت و...

شهرستان سبزوار بر سر راه اصلی مشهد - تهران واقع گردیده است. به طوریكه این شاهراه باعث شكوفایی اقتصادی و تجاری شهر سبزوار شده است. فاصله سبزوار تا مركز استان 222 كیلومتر است.

وضعیت راههای شهرستان به شرح زیر می باشند:

اصلی عریض 55كیلومتر، اصل معمولی 5/197 كیلومتر ، عریض آسفالته و شنی به ترتیب 55 و 27 كیلومتر ، فرعی درجه یك آسفالته و شنی به ترتیب 53 و 37 كیلومتر ، فرعی درجه 2 آسفالته 120 كیلومتر ، فرعی دسترسی آسفالته و شنی به ترتیب 141 و 5/116 كیلومتر ، را روستایی با مشخصات آسفالته 44/162 كیلومتر ، شوسه با ابنیه 9/260كیلومتر ، شوسه بدون ابنیه 70كیلومتر و راه روستایی دسترسی 16/1447 كیلومتر.(سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان)

منابع آب منطقه

الف) منابع آب سطحی

در منطقه مورد مطالعه چندین كال و رودخانه فصلی وجود دارد كه از ارتفاعات بالا دست در فصول سرد سال و اوایل بهار تغذیه می كند و جریان می یابد كه مقدار آب آنها قابل توجه نمی باشد.

ب) منابع آب زیر زمینی

جدول شماره بررسی منابع آب زیر زمینی حوزه روستای مورد مطالعه

نام روستا

نوع منبع

متوسط آبدهی

Lit/sec

تخلیه سالانه 3m

قنات

چشمه

رازقند

6

-

12

378432

عشرت آباد

1

-

3

94608

جمع

7

-

15

473040

در محدوه مورد مطالعه به علت خشكی آب وهوا ، استفاده از آبهای زیر زمینی از طریق قنوات از قدیم الایام متداول بوده است. متوسط آبدهی قنوات 14/2 لیتر در ثانیه گزارش شده است. دلیل پایین بودن آبدهی قنوات در منطقه ، طول كم كوره قنات و كوهستانی بودن آنها می باشد. مقدار تخلیه سالیانه از طریق قنوات برابر 47/0 میلیون متر مكعب می باشد.

خصوصیات جمعیتی و انسانی

شناخت خصوصیات جمعیتی هر ناحیه ای یكی از مهمترین ابعاد هر برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود، چرا كه هدف نهایی برنامه در نهایت تامین رضایت انسانها بوده و برنامه های طرح شده نیز بایستی توسط گروه مشخصی از آنها به اجرا درآید. بنابراین موفقیت برنامه های طرح شده با شناخت وضعیت جمعیت ساكن در منطقه و میزان همكاریهایی كه مجریان برنامه ها خواهند داشت در ارتباط خواهد بود. به همین جهت است كه بایدكه بایستی در مطالعات طرح هادی روستایی به شناخت خصوصیات مختلف ساكنان مكان مورد نظر اقدام كرد تا با توجه به كمیت و كیفیت مسایل مختلف جمعیتی نسسبت به طراحی یك برنامه واقع بینانه اقدام نمود.

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت سبک شناسی معماری ایرانی معماری اسلامی+

 • سبک شناسی معماری ایرانی معماری اسلامی, دانلود پاورپوینت سبک شناسی معماری ایرانی معماری اسلامی, پاورپوینت در مورد سبک شناسی معماری ایرانی معماری اسلامی, تحقیق سبک شناسی معماری ایرانی معماری اسلامی, پاورپوینت درباره سبک شناسی معماری ایرانی معماری اسلام,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 194 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: آبساب :آجر تراش داده شده ای که با آجر دیگر در آب ساییده شده باشدآجر پیش بر:آجری که قبل


 • لینک مستقیم+جزوه معماری فولدینگ رشته معماری+

 • دانلود جزوه معماری فولدینگ رشته معماری,جزوه معماری فولدینگ رشته معماری,دانلود معماری فولدینگ رشته معماری,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار
 • auto;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed align=right> mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:red lang=FA>جزوه معما


 • لینک مستقیم+پاورپوینت طراحی معماری 4 معماری استخر+

 • معماری , طراحی معماری 4 معماری استخر, دانلود پاورپوینت طراحی معماری 4 معماری استخر, پاورپوینت در مورد طراحی معماری 4 معماری استخر, تحقیق طراحی معماری 4 معماری استخر, پاورپوینت درباره طراحی معماری 4 معماری استخر, پاورپوینت راجع به طراحی معماری 4,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی معماری 4 معماری استخر، با فرمت ppt و در 38 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : نکته : در درزهاي انبساطي واتر استاپ ها مستقيما


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معماری چین باستان و معماری ژاپن+

 • معماری , معماری چین باستان و معماری ژاپن, دانلود پاورپوینت معماری چین باستان و معماری ژاپن, پاورپوینت در مورد معماری چین باستان و معماری ژاپن, تحقیق معماری چین باستان و معماری ژاپن, پاورپوینت درباره معماری چین باستان و معماری ژاپن, پاورپوینت راجع به ,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع معماری چین باستان و معماری ژاپن، با فرمت ppt و در 12 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : موقعیت جغرافیایی سرزمین چین در دورترین قسم


 • لینک مستقیم+پروپوزال رشته معماری گرایش معماری+

 • دانلود پروپوزال رشته معماری, پروپوزال آماده معماری, دانلود پروپوزال آماده رشته معماری, نمونه پروپوزال آماده برای رشته معماری, پاورپوینت پروپوزال معماری, پروپوزال معماری, رایگان , روش تحقیق , پروپوزال پر شده رشته معماری, دانلود پروپوزال معماری, پروپوز,,,
 • پروپوزال رشته معماری ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این پروپوزال آماده مرتبط با رشته معماری، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که این فایل یک نمون • لینک مستقیم+پاورپوینت اعداد و معماری طرح معماری 2+

 • معماری , اعداد و معماری, دانلود پاورپوینت اعداد و معماری, پاورپوینت در مورد اعداد و معماری, تحقیق اعداد و معماری, پاورپوینت درباره اعداد و معماری, پاورپوینت راجع به اعداد و معماری, پاورپوینت آماده اعداد و معماری, تحقیق در مورد اعداد و معماری, ppt
 • دانلود پاورپوینت با موضوع اعداد و معماری طرح معماری 2، با فرمت ppt و در 26 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : رابطه انسان با اعداد کارکرد اعداد و اشکال به ع

 • لینک مستقیم+ پاورپوینت معماری پایدار ؛پیوند دهنده انسان طبیعت معماری+

 • پاورپوینت معرفی معماری پایدار,پاورپوینت معماری پایدار نمونه,پاورپوینت معماری پایدار در جهان,پاورپوینت معماری مدرن پایدار,پاورپوینت تعریف اصول معماری پایدار
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات16حجم298/193 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت معماری پایدار ؛پیوند دهنده انسان طبیعت معماری جهت رشته معما


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معیارهای معماری سبز و اصول معماری سبز در شهر+

 • پاورپوینت معماری سبز و پایدار,دانلود پاورپوینت معماری سبز,پاورپوینت در مورد معماری سبز,پاورپوینت تحلیل معماری سبز
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری سبز مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم1372/294 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری سبز جهت رش


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معماری حیوانات ، معماری طبیعت +

 • پاور پوینت معماري حيوانات,پاور پوینت معماری برگرفته از حیوانات,پاور پوینت مقاله معماری حیوانات,پاور پوینت معماری خانه حیوانات,پاور پوینت پاورپوینت معماری حیوانات,پاور پوینت معماری لانه حیوانات,پاور پوینت معماری با حیوانات,پاورپوینت معماری طبیعت گرا
 • دانلود جهت رشته محیط زیست مشخصات فایل تعداد صفحات56حجم23941/977 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت معماری حیوانات ، معماری طبیعت جهت رشته


 • لینک مستقیم+پاورپوینت طراحی معماری و طراحی معماری با روش ADD+

 • پاورپوینت طراحی معماری,پاورپوینت صفر تا صد طراحی معماری,پاورپوینت مقاله در مورد فرایند طراحی معماری,پاورپوینت دیاگرام فرایند طراحی معماری
 • دانلود در 40 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم3930/838 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 40 اسلاید و با فرم

 • لینک مستقیم+پاورپوینت معماری ارگانیک و گیاه در معماری+

 • معماری ارگانیک,معماری ارگانیک رایت,معماری ارگانیک چیست,معماری ارگانیک در ایران,تحقیق معماری ارگانیک,مقاله معماری ارگانیک,پاورپوینت معماری ارگانیک,گیاه در معماری,نقش گیاه در معماری,ایده از گیاه در معماری,الهام از گیاه در معماری,تحقیق گیاه د
 • دانلود پاورپوینت با موضوع معماری ارگانیک و گیاه در معماری، در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: نظريات رايت در مورد معماري، در سال 19


 • لینک مستقیم+تحقیق معماری پایدار (کویر و معماری پایدار)+

 • معماری کویر,معماری کویری,معماری کویری ایران,معماری کویر ایران,مقاله معماری کویر,تحقیق معماری کویر,پایان نامه معماری کویر,معماری پایدار,معماری پایدار چیست,معماری پایدار pdf,معماری پایدار در ایران,تحقیق معماری پایدار,مقاله معماری پایدار
 • دانلود تحقیق در مورد معماری پایدار (کویر و معماری پایدار)، در قالب طبیعت کویرانسان در کویرتوسعه پایدار و معماری پایدارپایدارترین عوامل تأثیرگذار در معماری کویری • لینک مستقیم+پاورپوینت معرفی چارچوب‌ های معماری سازمانی درس معماری سازمانی+

 • پاورپوینت معماری سازمانی سرویس گرا,پاورپوینت چارچوب معماری سازمانی فدرال,پاورپوینت معرفی چارچوب‌ های معماری سازمانی,پاورپوینت معرفی چارچوب‌ های معماری سازمانی درس معماری سازمانی,دانلود پاورپوینت معرفی چارچوب‌ های معماری سازمانی درس معماری سازمانی
 • دانلود در 45 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات45حجم1298/674 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت معرفی چارچوب های معماری سازمانی

 • لینک مستقیم+پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با عنوان زیباشناسی و نقش آن در معماری+

 • زیبا شناسی,نظام‌های زیباشناسی,زیبائی شناسی معماری,زیبایی شناسی اسلامی, نقش زیباشناسی در معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری
 • از میان عوامل مختلف شكل دهنده به معماری مهمترین عامل هویت ساز را باید حوزه زیبا شناسی و هنر دانست هویت فرهنگی یك جامعه از طرفی در نظام زیبا شناسانه حاكم بر محیط


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معماری باروک و معرفی آثار معماری سبک باروک+

 • پاورپوینت معماری باروک,پاورپوینت بناهای معماری باروک,پاورپوینت سبک باروک در معماری داخلی,پاورپوینت فلسفه باروک
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات25حجم485/778 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت معماری باروک و معرفی آثار معماری سبک باروک جهت رشته معماری


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معماری و گرافیک- مبانی نظری معماری+

 • معماری و گرافیک,پلان هنرستان معماری و گرافیک,ارتباط معماری و گرافیک,تفاوت معماری و گرافیک,تحقیق معماری و گرافیک,مقاله معماری و گرافیک,پاورپوینت معماری و گرافیک,پایان نامه معماری و گرافیک,مبانی نظری معماری,مبانی نظری معماری چیست
 • دانلود پاورپوینت با موضوع معماری و گرافیک- مبانی نظری معماری، در قالب ppt و در 67 اسلاید، غیرقابل ویرایش، شامل: پیش گفتار معماری معماری در کلام تصاویر و توضیحات


 • لینک مستقیم+تحقیق تأثیر خاک در معماری به همراه مقاله معماری خاک+

 • معماری خاک,معماری خاکی,معماری با خاک,معماری و خاک,تحقیق معماری خاک,تحقیق در مورد معماری خاک,تحقیق درباره معماری خاک,مقاله معماری خاک,مقاله در مورد معماری خاک,مقاله درباره معماری خاک,پایان نامه معماری خاک,پایان نامه در مورد معماری خاک
 • دانلود تحقیق در مورد تأثیر خاک در معماری، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. به همراه: دانلود مقاله در مورد معماری خاک، در قالب pdf و در 10 صفحه، شامل: چکید • لینک مستقیم+تحقیق معماری سبک مورچه و خفاش در معماری بیونیک+

 • معماری سبک مورچه و خفاش در معماری بیونیک, معماری سبک مورچه, معماری سبک خفاش, خصوصیات معماری طبیعت الگو,روند طراحی معماری بیونیک, الهام از طبیعت در معماری, خصوصیات معماری بیونیک, معماران برجسته معماری بیونیک, معماری زیست فنی
 • دانلود تحقیق با موضوع معماری سبک مورچه و خفاش در معماری بیونیک، در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمهخصوصیات معماری طبیعت الگوروند طراحیشناسایی خص


 • لینک مستقیم+پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری با موضوع : معماری سبز+

 • پاورپوینت معماری سبز,دانلود پاورپوینت معماری پایدار,دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری,دانلود رایگان پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت
 • ، که به تعریف معماری سبز و به صورت کلی اهمیت نگرش مثبت به معماری پایدار میپردازد و شامل فهرست زیر است: › مقدمه05 › تعریف معماری سبز06 › نیاز بشر کنونی به معماری


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و معماری فولدینگ+

 • معماری دیکانستراکشن,معماری دیکانستراکشن چیست,معماری دیکانستراکشن ppt,معماری دیکانستراکشن در ایران,تحقیق معماری دیکانستراکشن,مقاله معماری دیکانستراکشن,معماری فولدینگ,معماری فولدینگ چیست,معماری فولدینگ ppt,معماری فولدینگ در ایران
 • دانلود پاورپوینت با موضوع معماری دیکانستراکشن و معماری فولدینگ، در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مکتب ساختارگرایی معماری دیکانستراکشن توضیحات معما • لینک مستقیم+پاورپوینت تفاوت معماری انسان با مورچه در معماری بیونیک+

 • تفاوت معماری انسان با مورچه در معماری بیونیک, معماری مورچه, معماری بیونیک, معماری زیست‌فنی یا معماری بیونیک,خصوصیات معماری طبیعت الگو, معماری موريانه‌ها,فرآیند ساخت لانه موریانه‌ها, معماری بیونیک چیست, معماری طبیعت الگو
 • دانلود پاورپوینت با موضوع تفاوت معماری انسان با مورچه در معماری بیونیک، در قالب pptx و در 60 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه معماری زیست‌فنی یا معماری بیونیکخص


 • لینک مستقیم+پایان نامه کارشناسی رشته معماری با عنوان اصول طراحی معماری فضای بازی کودک+

 • فضای بازی کودک,طراحی معماری فضای بازی,فضاهای گذران اوقات فراغت,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته معماری با عنوان اصول طراحی معماری فضای بازی کودک,ضوابط و استانداردهای طراحی فضای بازی کودک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید پایان نامه معماری
 • امروزه در هم تنیدگی مسائل اجتماعی و شهری به گونه ای است که برنامه ریزی و طراحی ویژه ای را برای فضاهای گذران اوقات فراغت طلب می کنداهمیت مسأله به دلیل مشکلات آپا


 • لینک مستقیم+پروژه رشته معماری با عنوان روند طراحی معماری یک مدرسه 250 نفره+

 • طراحی نما مدرسه,پلان طبقات مدرسه,تحلیل سایت مدرسه,طراحی سکشن مدرسه,طراحی سایت پلان مدرسه,طراحی معماری یک کلاس درس پویا,دانلود پروژه رشته معماری با عنوان روند طراحی معماری یک مدرسه 250 نفره,خرید پروژه رشته معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه فایل
 • در باب تأثیر متقابل ساخت محیط بر رفتار و از طرف دیگر تأثیر الگوهای رفتاری و خواستگاه آن بر طرح محیطی مناسب و قابل اعتناء دیدگاه هایی موجود می باشد، که در مجموع


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته معماری با عنوان طراحی معماری به سبک شرق آسیا+

 • معماری,روند طراحی معماری,طراحی معماری سازه,معماری به شیوه شرق آسیا,گزارش کارآموزی رشته معماری,طراحی معماری به سبک شرق آسیا,خرید گزارش کارآموزی رشته معماری,فروش گزارش کارآموزی رشته معماری,گزارش کارآموزی معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina
 • مشخصات فایل تعداد صفحات168حجم20/544 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل گزارش کارآموزی رشته معماری با عنوان طراحی معماری به سبک شرق آسیا مکان کارآموزی :شرکت


 • لینک مستقیم+تحقیق معماری اقلیمی در انسان، طبیعت و معماری+

 • معماری اقلیمی,معماری اقلیمی ایران,معماری اقلیمی مازندران,معماری اقلیمی چیست,معماری اقلیمی گروم و خشک,تاثیرات اقلیم در ساختمان سازی,تاثیرات اقلیم در معماری,تحقیق معماری اقلیمی,مقاله معماری اقلیمی,پاورپوینت معماری اقلیمی
 • دانلود تحقیق با موضوع معماری اقلیمی در انسان، طبیعت و معماری، در قالب word و در 87 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه اقلیم چیست؟ اقلیم شناسی (Climatology) چیست؟ تا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت رشته معماری با عنوان گذری بر معماری برج آزادی با تکیه بر عناصر سنتی به کار رفته در آن+

 • معماری اسلامی,معماری برج آزادی,عناصر سنتی در معماری,معماری برج آزادی با تکیه بر عناصر سنتی,دانلود پاورپوینت رشته معماری با عنوان گذری بر معماری برج آزادی با تکیه بر عناصر سنتی به کار رفته در آن, خرید پاورپوینت رشته معماری,فروش پاورپوینت رشته معماری, پاورپوینت معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگا
 • معماری سودمندترین هنرهای زیبا وشریفترین هنرهای سودمند است که در تمام شئون زندگی بشر مداخله داشته و نه تنها برای او به تامین پناهگاه و محل آسایش می پردازد بلکه م


 • لینک مستقیم+مقاله رشته معماری با عنوان معماری بیونیک+

 • بیونیک,معماری,معماری بیونیک,دانلود مقاله رشته معماری با عنوان معماری بیونیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته معماری
 • در این مقاله در ابتدا به مثال هایی درمورد چنین استفاده هایی پرداخته و سپس بیونیک و معماری بیونیک را شرح داده می شوددر ادامه نیز به تاریخچه ای در این زمینه و ذکر • لینک مستقیم+مقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره صفویه+

 • معماری دوره صفویه,پلان معماری های قدیم,معماری ایرانی دوره صفویه,دانلود مقاله معماری دوره صفویه,دانلود مقالات رشته معماری
 • در دانلود مقاله رشته معماری به بررسی معماری دوره صفویه می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات38حجم0/68 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله رشته معم


 • لینک مستقیم+مقاله رشته معماری با عنوان فضا در معماری+

 • مفهوم فضا,فضا در معماری,دانلود مقاله فضا در معماری,زبان فضا و معماری,رابطه فضا و معماری,انواع فضا در معماری, فضا در معماری چیست
 • فضا در معماری برگرفته ازمجلات معماری و شهرسازی ، کتاب زیباشناسی در معماری یکی از پرسشهای تئوری معماری غرب ، این است که مفهوم فضا از چه زمانی یکی از دل مشغولیهای


 • لینک مستقیم+مقاله رشته معماری با عنوان معماری به سبك اصفهانی+

 • سبکهای معماری,معماری اصفهانی,ویژگی‌های نیارشی,معماری به سبك اصفهانی,معماری به شیوه اصفهانی,خرید مقالات معماری,تاریخچه معماری سبك اصفهانی ,ویژگی‌های سبک اصفهانی,دانلود مقاله معماری به سبك اصفهانی
 • در دانلود مقاله رشته معماری به بررسی معماری به سبك اصفهانی می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات18حجم0/31 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله رشته


 • لینک مستقیم+معماری و محیط و بررسی معماری سبز+

 • معماری سبز,معماری پایدار,ارتباط معماری و محیط,دانلود مقاله معماری و محیط و بررسی معماری سبز,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق معماری
 • به نظر می رسد مفاهیم توسعه پایدار به خوبی اب اهداف و مقاصد شهرسازی نوین سازگار باشد و بنابراین این بتواند به عنوان وسیله موثری برای تحقق اهداف پایداری از آن است


 • لینک مستقیم+معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید+

 • معماری و اجزای گرید,مدیریت گرید به صورت توزیع شده,مٶلفه های نرم افزاری اصلی گرید,دانلود مقاله معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,خرید مقاله و تحقیق,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل
 • این مقاله در مورد شرح اجزا و مٶلفه های نرم افزاری اصلی گرید می باشد که توضیحاتی در مورد مٶلفه های مدیریتی گرید و نرم افزار مجری پردازش گرید مشخصات فایل تعداد صف


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معماری ارگانیک (معماری الی)+

 • پاورپوینت انواع معماری ارگانیک,پاورپوینت اهداف معماری ارگانیک,پاورپوینت معماری ارگانیک,پاورپوینت معماری ارگانیک,معماری ارگانیک ppt,پاورپوینت بناهای معروف معماری ارگانیک
 • دانلود جهت رشته معماری مشخصات فایل تعداد صفحات22حجم538/1023 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته معماری در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصو


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معماری پایدار،معماری سبز+

 • پاورپوینت پیشینه معماری سبز,پاورپوینت معماری سبز در جهان,دانلود پاورپوینت معماری پایدار،معماری سبز
 • دانلود جهت رشته معماری مشخصات فایل تعداد صفحات34حجم771/103 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته معماری در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx بصور


 • لینک مستقیم+تحقیق رشته معماری: معماری اسلامی در ایران+

 • تحقیق اماده,معماری,معماری اسلامی در ایران,تحقیق کاما معماری
 • تحقیقی بسیار کامل و جامع.به همراه فهرست بندی،چکیده،مقدمه،رفرنس های معتبر و توضیحات کامل و هر آنچه که یک تحقیق کامل باید داشته باشیدبا فرمت ورد.وِیزه دانشجویان م • لینک مستقیم+دانلود نور طبیعی در معماری و معماری داخلی 29 ص+

 • دانلود نور طبیعی در معماری و معماری داخلی 29 ص,تحقیق نور طبیعی در معماری و معماری داخلی 29 ص,مقاله نور طبیعی در معماری و معماری داخلی 29 ص,نور طبیعی در معماری و معماری داخلی 29 ص
 • فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 29 صفحه نور طبیعی در معماری و معماری داخلی ازدید همگان نورجزء اساسی و ضروری در ساختمان است . که کار آن روشن ک • لینک مستقیم+معماری دوره رنسانس- معماری ایران به موازات دوره رنسانس+

 • رنسانس,معماری رنسانس,معماری آغازین ,معماری میانه,معماری پیشرفته ,معماران معروف رنسانس و آثارشان,معماری ایلخانی,معماران دوره ایلخانی,مسجد گوهرشاد
 • فایل دانلودی حاوی یک فایل زیپ حاوی دو فایل پاورپوینت مجزا میباشد. فهرست مطالب فایل (معماری دوره رنسانس در 9 اسلاید) مقدمه معماری آغازین معماری میانه معماری پیشر


 • لینک مستقیم+انسان- طبیعت- معماری (معماری پایدار)+

 • معماری,پایدار,انسان,طبیعت,سبز,انرژی,تک,اکوتک
 • شامل: علل پیدایش معماری پایدار، اهداف ساختمان های پایدار، اصول توسعه ساخت و ساز پایدار، طراحی پایدار و اصول اولیه آن، فناوری های معماری پایدار، معماری سبز، معما


 • لینک مستقیم+آشنایی با معماری پایدار و معماری سبز+

 • معماری ,معماری پایدار ,معماری سبز ,ویتور ویوس ,والتر گروپیوس
 • فهرست مطالب : مقدمه معماری چیست؟ معماری با الهام از طبیعت معماری پایدار معماری سبز یا پایدار مقدمه بهره گیری از منابع عظیم طبیعی (انرژیهای نو) در جهت تامین نیاز • لینک مستقیم+معماری سبز معماری پایدار+

 • معماری سبز,اصل حفاظت از انرژی,معماری اکوتک,طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی
 • طراحی سبز عملی است برای حل مشکلات که طی آن منابع طبیعی قبل بعد و طی پروسه تولید و ساخت به کمترین حد آسیب میبیند به علاوه در مسیر این عمل مصالح باید مفید بوده عم


 • لینک مستقیم+پاورپوینت خفاش و معماری (انسان، طبیعت، معماری)+

 • پاورپوینت خفاش و معماری (انسان، طبیعت، معماری),خفاش و معماری (انسان، طبیعت، معماری)
 • معماری بیونیک شناخت خفاش چرا خفاش ها وارونه اند رادار خفاش کنترل جمعیت حشرات توسط خفاش ها راسته خفاش ها معرفی گونه هایی از خفاش ایده گرفتن از خفاش ها معماری خفا


 • لینک مستقیم+معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران+

 • معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران ,برررسی معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران ,معماری عامیانه , جایگاه آن در تاریخ ,معماری ایران
 • معماری عامیانه و چایگاه آن در تاریخ معماری ایران كشور بزرگ ایران دارای گنجینه هایی غنی از معماری عامیانه می باشد كه بخش بزرگی از آن تا به حال ناشناخته مانده است • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی معماری سبک خراسانی، معماری اسلامی+

 • پاورپوینت بررسی سبک خراسانی _ معماری اسلامی,پاورپوینت بررسی سبک خراسانی,دانلود پاورپوینت سبک معماری خراسانی,دانلود پاورپوینت بررسی سبک خراسانی,پروژه معماری اسلامی,دانلود پروژه برای معماری اسلامی,پاورپوینت معماری خراسانی,شیوه خراسانی,شیوه معماری خراسانی,بررسی شیوه خراسانی,پژوهش سبک معماری خراسانی
 • پاورپوینت بررسی معماری سبک خراسانی ، معماری اسلامی در 92 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx فهرست مطالب: مقدمه آغاز شکل گیری سبک خراسانی: چرا نمود گسترش اسل


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی معماری والتر گریپیوس، معماری معاصر غرب+

 • بررسی معماری معاصر غرب والتر گریپیوس ,پاورپوینت بررسی معماری معاصر غرب والتر گریپیوس ,معماری معاصر غرب والتر گریپیوس ,والتر گریپیوس ,دانلود پاورپوینت بررسی معماری معاصر غرب, معماری معاصر غرب والتر گریپیوس ,دانلود والتر گریپیوس ,دانلود معاصر غرب والتر گریپیوس ,معماری والتر گریپیوس
 • پاورپوینت بررسی معماری معاصر غرب - والتر گریپیوس 20 اسلاید زندگی نامه WALTER GROPIUS 18 می 1883- تولد در برلین.پدرش مشاور ساخت بود و مادرش مانون نام داشت. 1907-


 • لینک مستقیم+معماری (سازه در معماری) 14 ص+

 • معماری (سازه در معماری) 14 ص,معماری (سازه در معماری),تحقیق معماری (سازه در معماری) 14 ص,دانلود تحقیق معماری (سازه در معماری) 14 ص,دانلود تحقیق در مورد معماری (سازه در معماری) 14 ص,دانلود معماری (سازه در معماری),دانلود تحقیق معماری (سازه در معماری),دانلود تحقیق در مورد معماری (سازه در معماری),تحقیق در باره معماری (سازه در معماری)
 • تحقیق معماری (سازه در معماری)دارای 14 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش میباشد خرپاها : یک کابل انعطاف پذیر که باری در وسط دهانه را تحمل می کند یک سازه کششی محض • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری جهان - معماری ساسانیان+

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری جهان ,معماری ساسانیان,پاورپوینت آشنایی با معماری جهان ,آشنایی با معماری جهان,آشنایی با معماری ساسانیان
 • 1- ایران پیش از اسلام 2- فهرست 3- قلعه دختر 4- معبد اناهیتا 5- کاخ سروستان 6- برج سکوت 7- مقدمه 8- فلوچارت تاریخ تمدن ها و سبک های معماری 9- فلوچارت مزایای معما