لینک مستقیم+ابزار های مهندسی نگهداری و تعمیرات (تجزیه و تحلیل نت و پارتو)+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .ابزار های مهندسی نگهداری و تعمیرات (تجزیه و تحلیل نت و پارتو). را مشاهده می نمایید. | ابزار های مهندسی نگهداری و تعمیرات (تجزیه و تحلیل نت و پارتو)|40193486|laboratory|نت و پارتو

ادامه

فهرست

1.معرفی پارتو

2.مثالهایی از پارتو

3.تعریف قانون 80-20

4.مثالهایی از قانون 80-20 در نگهداری و تعمیرات

5.ترسیم گام به گام یک پارتو در نگهداری و تعمیرات

6.پارتو ترکیبی در نگهداری و تعمیرات

7.تحلیل یک نمودار پارتو در نگهداری و تعمیرات

8.تعریف قانون 64-4

9.نحوه استفاده از قانون 64-4 در نگهداری و تعمیرات

10.مثالی از یک پارتو 64-4 در نگهداری و تعمیرات

11.کارگاه عملی

جزییات بیشتر
  • لینک مستقیم+مقاله بهینه سازی پارتو کنترلرهایPID با چند تابع هدف به وسیله الگوریتم ژنتیک+

  • الگوریتم ژنتیک ,کنترلر های PID ,بهینه سازی چند هدفی ,مقاله بهینه سازی پارتو کنترلرهایPID با چند تابع هدف به وسیله الگوریتم ژنتیک
  • خلاصه مقاله: فرایند انتخاب مشخصه های Kd Ki Kp کنترل کننده های PID برای برآورده شدن مشخصات عملکرد سیستم یکی از موارد مورد بحث بوده که تاکنون روشها و تئوری های مختلفی برای آن ارائه شده است. در این مقاله روشی جدید برای تنظیم کنترلرهای PID ارائه شده که م