لینک مستقیم+ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان. را مشاهده می نمایید. | ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان|40092292|laboratory|بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان, ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان, ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان,سونوگرافی,اسكن DMSA,اسكار كلیوی,پیلونفریت, ارزش تشخیصی سونوگرافی, تعیین اسكار كلیوی در كودكان

ادامه

در 55 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست مطالب

فصل اول

كلیات

پیشگفتار

اسكار كلیه

ارزیابی اسكار كلیه

درجه‌بندی اسكار كلیه

روشهای ارزیابی اسكار كلیه

IVP

اسكن DMSA

سونوگرافی

فصل دوم

اهداف و فرضیات

فصل سوم

روش مطالعه

فصل چهارم

نتایج

سن

جنس

بررسی گزارش‌های سونوگرافی در مقایسه با گزارش‌های اسكن DMSA

فصل پنجم

بحث

نتیجه و پیشنهاد

منابع


چكیده:

عفونتهای ادراری یكی از شایعترین عفونتهای دوران كودكی می‌باشد شایعترین عارضه طولانی مدت پیلونفریت حاد ایجاد اسكار كلیوی است (بخصوص در نوزادان كودكان) كه ممكن است عملكرد كلیوی را مختل كرده و منجر به عوارضی چون هایپرتانسیون، نارسایی كلیه و كاهش رشد بدن شود بنابراین تشخیص اسكار از اهمیت زیادی برخوردار است برای تشخیص اسكار از روشهای مختلف تصویربرداری از جمله اسكن DMSA IVP و سونوگرافی استفاده می‌شود. دقیقترین و حساسترین روش اسكن DMSA می‌باشد ولی از آنجا كه سونوگرافی بدون ضرر، در دسترس و ارزان قیمت است می‌تواند بعنوان روشی جایگزین بكار رود. در این پایان نامه كه بطریق كارآزمایی بالینی انجام شده است مقایسه‌ای بین روش سونوگرافی كلیه و اسكن DMSA در تشخیص اسكار كلیوی در كودكان انجام گردیده است. 31 بیمار در فاصله زمانی 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در تمام بیماران حداقل 3 ماه پس از UTI بررسی صورت گرفت و فاصله انجام اسكن DMSA و سونوگرافی حداكثر دو روز بوده است. كلاً 62 كلیه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافیها بدون اطلاع از نتیجه اسكن DMSA و توسط یك رادیولوژیست و با دو نوع پروب فركانس 3.5 MHz و 5-7.5MHz و با دستگاه سونوگرافی انجام گرفت.

20 بیمار مونث (65%) و 11 بیمار مذكر (35%) بوده‌اند. سن بیماران بین یك ماه تا 5 سال بود. در نتیجه اسكن 22 كلیه اسكار كلیوی گزارش شد كه 13 كلیه حاوی اسكارهای متعدد و 9 كلیه حاوی اسكار منفرد بودند در نتیجه سونوگرافی 12 مورد از این موارد مثبت اسكن هم اسكار گزارش شد. گزارش اسكار سونوگرافی بر اساس وجود 5 كرایتریا بود 1- نزدیكی اكوی سینوس به كورتكس 2- خوب دیده نشدن پیرامیدها 3- نامنظمی حدود 4- خوب دیده نشدن اكوی كپسول كلیه 5- اتساع كالیسی تمام مواردی كه در اسكن اسكار داشته و در سونوگرافی بدون اسكار بودن حاوی اسكار منفرد بودند. با توجه به نتایج بدست آمده سونوگرافی در این مطالعه از حساسیت (%89) sensitivity و ویژگی (%86) specifiy و دقت (%83)accuracy برخوردار بوده است میزان (%89)ppv و NPV در حدود (%54) گزارش گردیده است كه می‌توان با توجه به ضریب توافق %61 سونوگرافی اسكن DMSA در تشخیص اسكار كلیوی سونوگرافی را بعنوان یك روش تشخیصی مفید جایگزین اسكن DMSA نمود.

كلیات

پیشگفتار

در طی دهه گذشته اطلاعات سودمندی درباره UTI در اطفال به دست آمده است. عفونت دستگاه ادراری از عفونتهای شایع دوران كودكی است كه علاوه بر مشكلات و نگرانیهای مربوط به علائم حاد بیماری عوارض دراز مدت آن مثل هیپرتانسیون و نارسایی مزمن كلیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بیشتر موارد uncomplicated UTI به وسیله خانواده بزرگی از باسیل‌های هواری گرم منفی كه به عنوان آتتروباكتریاسه شناخته می‌شوند و ایجاد می‌شود این خانواده شامل Morganella، Serratia، Enterobacter، Citrobacter، Proteus، Providencia، Esherichia، Klebsiella و گونه‌های سالمونلا می‌باشد. از تمام اینها Eoli بیشترین ارگانیسم جدا شده و مسئول تقریباً 80 درصد موارد UTI می‌باشد. شایعترین ارگانیسم گرم مثبت در UTI، (staphylocoecus) استافیلوكوكوس و اتتروكوكوس (Enterococcus) می‌باشد. (1) علائم بالینی و یافته‌های كلاسیك UTI اغلب در كودكان با سن بالاتر تظاهر می‌كند ولی در كودكان كم سن و سال علائمی نظیر تب، بی‌قراری، كاهش اشتها، وزن نگرفتن، استفراغ و اسهال ممكن است تنها علائم UTI باشد (4 و 1) در كودكان بزرگتر تكرر ادرار، سوزش ادرار، احساس فوریت در ادرار كردن، شب ادراری علائم شایعی هستند.

به طور كلی UTI در كودكان ممكن است علامتدار و یا بی علامت باشد آنهایكه علامت دارند ممكن است به مثانه محدود شده باشند (سیستیت) و یا ممكن است سیستم‌های جمع كننده بالاتر را درگیر كنند (اورتریت یا پلئیت) و یا بداخل پارانشیم كلیه گسترش پیدا كنند (پیلونفریت) پیلونفریت حاد شدیدترین نوع UTI است كه نه تنها احتمال ایجاد عارضه را افزایش می‌دهد بلكه در بسیاری موارد ایجاد آسیبهای غیرقابل برگشت می‌كند. (4)

در كودكان با سن بالاتر، پیلونفریت حاد با تب یا تندرسن پهلوها كه همراه پیوری و كشت مثبت ادراری است تظاهر می‌كند. در اغلب موارد در بررسی‌های آزمایشگاهی افزایش WBC سرم به همراه افزایش ESR و CRP مشاهده می‌شود (1) در ابتدای قرن بیستم میزان Mortality ناشی از پیلونفریت حاد در شیرخواران و نوزادان 20% بود كه امروزه با پیشرفت راههای تشخیص سریع و درمانهای آنتی بیوتیكی به صفر رسیده است. (Vesicoureteric Reflux) VUR مهمترین زمینه‌ برای ایجاد پیلونفریت در دوران كودكی محسوب می شود كه انسیداسن یك در 250 دارد. (1) احتمال ابتلا به پیلونفریت حاد و بدنبال آن اسكار كلیوی به شدت VUR بستگی دارد. شدیدترین عارضه طولانی مدت UTI در دوران كودكی اسكار كلیوی است در پاره‌ای از مطالعات ریفلاكس نفروپاتی سلول 15-10% موارد نارسایی مزمن كلیه بوده است. (2) در بررسی انجام شده در سال 1994 در آمریكا پیلونفریت و ریفلاكس VUR حدود 3/8% كل علل نارسایی مزمن كلیه را شامل می‌شده است (4 و2). هیپرتاسیون نیز از عوارض دراز مدت ناشی از پیلونفریت می‌باشد اسكار پیلونفریتی شایعترین بیماری پارانشیسمی یكطرفه كلیه بوده و یكی از علل شایع هایپرتانسیون در اطفال و نوجوانان می‌باشد. ریسك هایپرتانسیون در بیماران با اسكار كلیوی متفاوت بوده و آمارها بین 13%-6% می‌باشد. بررسی‌های تجربی همراه با مشاهدات كلینیكی به روشنی ثابت كرد كه عفونت نقش عمده‌ای در ایجاد اسكار كلیوی غیرقابل برگشت دارد. (4)

نوزادان و كودكان بعد از ابتلا به پیلونفریت شدیداً در خطر ایجاد اسكارهای كلیوی قرار می‌گیرند. از آنجا كه وجود اسكار در كلیه بیماران مبتلا به UTI، یكی از یافته‌های مهم در پی‌گیری بیمار از نظر انجام VCUG یا دیگر روشهای بررسی است(1) لذا تشخیص اسكار از اهمیت زیادی برخوردار است.

روشهای مختلفی جهت تشخیص اسكار كلیه وجود دارد كه هر كدام مزایا و معایبی دارند كه به تفصیل گفته خواهد شد. اینكه در تشخیص اسكار از كدام روش استفاده كنیم لازم است به مزایا و معایب هر كدام از روشها توجه كنیم و با توجه به شرایط بهترین روش را انتخاب نماییم. (2)

اسكار كلیه

پاتوژتر: مطالعات تجربی انجام گرفته نشان داده‌اند كه پاسخ التهابی حاد كه باعث از بین بردن باكتری می‌شود باعث آسیب به بافت كلیوی و در نتیجه اسكار كلیوی می‌شود. شروع روند از موقع جایگیری باكتری در پارانشیم كلیه شروع می‌شود (در واقع از زمانی كه پاسخهای ایمنی و التهابی برانگیخته می‌شوند). پاسخ التهابی به دنبال جایگیری باكتری زنده اتفاق می‌افتد. به همین دلیل باكتری كشته شده نمی‌تواند سبب اسكار كلیوی شود و به نظر می‌رسد كه پاسخ التهابی حاد تاثیر بیشتری در پیشرفت به سمت آسیب دائم كلیه دارد. التهاب، آنزیمهای توكسیك نظیر لیزوزیم را به درون گرانولوسیت‌ها و داخل توبولهای كلیه آزاد می‌كند و بدنبال آن سوپراكسید آزاد می‌شود.

در نظریه دیگری كه توسط آقایان هیل و كلارك مطرح شد، گفته شده كه در عفونت حاد كلیه، انقباض عروق و انسداد آرتریولها و مویرگها در اثر گرانولوسیتها منجر به اسكیمی بافت كلیه می‌شود. ایسكمی باعث تغییراتی در عملكرد سلولهای توبولار می‌شود و این تغییرات منجر به آزادسازی سوپراكسید موجود درون سلولی می‌شود. طی خونرسانی مجدد به بافت ایسكمیك، سوپراكسید مقداری اكسیژن رادیكال می‌سازد كه نه تنها بر روی باكتریها اثر كشندگی دارد. بلكه بر روی سلولهای احاطه كننده توبولها هم اثر كشندگی دارد. مرگ سلولهای توبولار باعث راهیابی محصولات التهابی به داخل فضای بین بافتی و سپس سبب آسیبهای فراوانی می‌شود. بنابراین آسیب بین بافتی ناشی از سوپراكسید حاصل از آنزیمهای توكسیك و ایسكمی است كه نهایتاً به سمت اسكار كلیوی غیرقابل برگشت پیشرفت می‌كند. (1)

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسي تاثير پدر و مادر بر اخلاق كودكان در منزل و كودكان در مهد كودك+

 • تحقیق تاثير پدر و مادر بر اخلاق كودكان,تحقیق در مورد تاثير پدر و مادر بر اخلاق كودكان,دانلود تحقیق تاثير پدر و مادر بر اخلاق كودكان,پروژه تاثير پدر و مادر بر اخلاق كودكان,مقاله تاثير پدر و مادر بر اخلاق كودكان,پایان نامه پیرامون كودكان ,تحقیق روانشن,,,
 • فهرست مطالب فصل اول : چارچوب پژوهش 1. 1- چکيده 1. 2- مقدمه 1. 3- بيان مسأله 1. 4- اهميت موضوع 1. 5- هدف پژوهش 1. 6- فرضيه‌هاي پژوهش 1. 7- تعريف عملياتي متغير‌ها • لینک مستقیم+تحقیق بررسی اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي+

 • تحقیق اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,تحقیق در مورد اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,دانلود تحقیق اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,پروژه اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,مقاله اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,پایان نامه پیرامون اضطراب کودکان دارای شب ادر,,,
 • بخشی از متن تحقیق: فهرست چكيده 1 فصل اول : كليات تحقيق 2 مقدمه 3 بيان مساله 4 اهداف تحقيق 5 فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق 7 فرضيه تحقيق 8 مقدمه فصل دوم 9 علل


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسي مقايسه هوش و هيجانی كودكان عادي و كودكان كار و خيابان+

 • تحقیق هوش و هيجان كودكان ,تحقیق در مورد هوش و هيجان كودكان ,دانلود تحقیق هوش و هيجان كودكان ,پروژه هوش و هيجان كودكان ,مقاله هوش و هيجان كودكان ,پایان نامه پیرامون هوش و هيجان كودكان ,تحقیق روانشناسی هوش و هيجان كودكان ,تحقیق روانشناسی
 • بخشی از متن تحقیق: چکیده : پژوهش فوق بررسي مقايسه اي هوش هيجاني كودكان كار و خيابان و كودكان عادي شهر تهران كه سن آنها بين 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس م


 • لینک مستقیم+تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان+

 • تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان مراجعه كننده به بیمارستان كاشانی تهران در نیمه دوم سال 81,تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها,تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر مجاری ادراری,تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان,مقاله تنگی متائوس و عوارض آن
 • تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان مراجعه كننده به بیمارستان كاشانی تهران در نیمه دوم سال 81 در 59 صفحه word قابل
 • لینک مستقیم+پاورپوینت طراحی برنامه ارتقا سلامت : تعیین و تحلیل مشکل تعیین اهداف+

 • پاورپوینت نقش آموزش بهداشت در ارتقا سلامت,پاورپوینت برنامه عملیاتی ارتقا سلامت,پاورپوینت آموزش و ارتقا سلامت,پاورپوینت برنامه ریزی بهداشتی,پاورپوینت مصادیق اقدامات سلامت همگانی در پیرامون ما
 • دانلود جهت رشته پزشکی در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات45حجم219/298 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته پزشکی در قال • لینک مستقیم+مدل ها و روش های تعیین ارزش منصفانه در حسابداری+

 • مدل ها و روش های تعیین ارزش منصفانه در حسابداری , تحقیق حسابداری , بررسـی الگوهای مختلف ارزشیابی دارایی و بدهی
 • چکیده : سرمایهگذاران جهت افزایش دقت در باورهای خود از طریق گرداوری اطلاعات دارای انگیزه بیشتر هستند. اگر آنها بتوانند بیابند که کدام تفسیرها صحیح است، این امر م


 • لینک مستقیم+پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی مبحث تعیین ارزش شرکت+

 • تصمیم گیری در مسائل مالی مبحث تعیین ارزش شرکت, دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی مبحث تعیین ارزش شرکت, پاورپوینت در مورد تصمیم گیری در مسائل مالی مبحث تعیین ارزش شرکت, تحقیق تصمیم گیری در مسائل مالی مبحث تعیین ارزش شرکتپاورپوینت درباره تصمیم ,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 38 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه هدف اصلی هر شرکتی حداکثر نمودن ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار است. عواملی که د


 • لینک مستقیم+دانلود تحقیق برند و عوامل تعیین کننده ی ارزش آن با فرمت ورد+

 • دانلود تحقیق برند,تحقیق برند doc,تحقیق کامل برند,تحقیق درباره برند,تحقیق برند با فرمت ورد,تحقیق درمورد برند چیست,تحقیق دانش آموزی درباره برند,تحقیق دانشجویی درباره برند
 • هدف از این تحقیق بررسی برند و عوامل تعیین کننده ی ارزش آن با فرمت docx در قالب 74 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات7


 • لینک مستقیم+پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود+

 • پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود,الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود,مفاهیم سود,مفاهیم اولیه سود,مفاهیم امروزی سود,مفهوم سود درسطح ساختار ,مفهوم سود در سطح رفتاری,دیدگاه چهار مکتب اندیشه درمورد سود,سه نظریه اصلی دراندازه گیری سود,موارد استفاده سود,رویکردهای حاکم بر اندازه گیری سود,رویکرد فعالیت,رویکرد معاملاتی,رویکرد حفظ سرمایه,مفاهیم حفظ سرمایه,ویژگیهای قابل اندازه گیری,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود در قالب pptx و در 55 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مفاهیم سود، مفاهیم اولیه سود، مفاهیم امروزی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت مفاهیم خط مشی تقسیم سود و تعیین ارزش سهام+

 • خط مشی تقسیم سود,تعیین ارزش سهام,مفهوم خط مشی تقسیم سود,مفهوم تعیین ارزش سهام,ارزش سهام,تحقیق ارزش سهام,مقاله ارزش سهام,خط مشی تقسیم سود و ارزشگذاری سهام,خط مشی های تقسیم سود,بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم خط مشی تقسیم سود و تعیین ارزش سهام، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه انواع مدل های ارزشیابی کاربرد مدل ها و


 • لینک مستقیم+دانلود تحقیق ارزش شرکت ها و ضرورت تعیین آن با فرمت ورد+

 • دانلود تحقیق ارزش,تحقیق ارزش doc,تحقیق کامل ارزش,تحقیق درباره ارزش,تحقیق ارزش با فرمت ورد,تحقیق درمورد ارزش چیست,تحقیق دانش آموزی درباره ارزش,تحقیق دانشجویی درباره ارزش
 • هدف از این تحقیق بررسی ارزش شرکت ها و ضرورت تعیین آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات27حجم8


 • لینک مستقیم+پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)+

 • دانلود پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها ,تعیین مجدد ارزش دارایی ها,معیار سنجش اقلام ورودی ,بهای تمام شده تاریخی,نقاط ضعف بهای تمام شده تاریخی ,انواع بهای تمام شده تاریخی اقلام ورودی ,هزینه واقعی ,نقطه ضعف هزینه واقعی ,هزینه استاندارد ,بهای تمام شده اولیه ,هزینه جاری اقلام ورودی ,نقاط ضعف هزینه جاری اقلام ورودی ,انواع هزینه ه
 • دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها در حجم 45 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته ح
 • لینک مستقیم+پاورپوینت حسابداری منابع انسانی - تعیین ارزش پولی+

 • حسابداری منابع انسانی ppt,پاورپوینت حسابداری منابع انسانی چیست,پاورپوینت تاریخچه حسابداری منابع انسانی
 • دانلود جهت رشته حسابداری در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات47حجم1837/822 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته حسابداری


 • لینک مستقیم+پاورپوینت دارایی ها و شیوه تعیین ارزش آن ها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)+

 • شیوه تعیین ارزش دارایی,معیار سنجش اقلام ورودی,بهای تمام شده تاریخی,نقاط ضعف بهای تمام شده تاریخی,انواع بهای تمام شده تاریخی اقلام ورودی,هزینه واقعی,نقطه ضعف هزینه واقعی,هزینه استاندارد,بهای تمام شده اولیه,هزینه جاری,روش تعیین ارزش دارایی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع دارایی ها و شیوه تعیین ارزش آن ها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)، در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فرآیند سنجش (ت


 • لینک مستقیم+پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش: كاربردها+

 • دانلود پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش كاربردها,حسابداری بر مبنای ارزیابی مجدد ,تعیین ارزش اوراق بهادر بدهی و مالكانه ,اوراق بهادار مشتقّـه,شیوه ثبت و گزارش كردن ابزارهای مالی مصون ساز ,شیوه ثبت و گزارش كردن دارایی های نامشهود,شیوه ثبت و گزارش كردن سر قفلی خریداری شده ,سر قفلی ایجاد شده در شركت ,نگاهی دوباره به الگوی مازاد خالص
 • عنوان: پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش : كاربردها دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 34 اسلاید این فایل در


 • لینک مستقیم+پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)+

 • دانلود پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها ,تعیین مجدد ارزش دارایی ها,معیار سنجش اقلام ورودی ,بهای تمام شده تاریخی,نقاط ضعف بهای تمام شده تاریخی ,انواع بهای تمام شده تاریخی اقلام ورودی ,هزینه واقعی ,نقطه ضعف هزینه واقعی ,هزینه استاندارد ,بهای تمام شده اولیه ,هزینه جاری اقلام ورودی ,نقاط ضعف هزینه جاری اقلام ورودی ,انواع هزینه
 • عنوان: فرمت: پاورپوینت( قابل ویرایش) دسته: مدیریت مالی- حسابداری تعداد اسلاید: 45 اسلاید این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها م • لینک مستقیم+دانلود تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص+

 • دانلود تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص,تحقیق تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص,مقاله تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص,تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص
 • فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 10 صفحه به نام خدا تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی مقدمه : عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت روش های تشخیصی سرطان+

 • دانلود , دانلود پاورپوینت , Diagnostic procedures for cancer , سرطان , روش های تشخیص سرطان , تشخیص سرطان , پاورپوینت , پاورپوینت طلایی , پاورپوینت روش های تشخیص
 • دانلود تعداد اسلاید : 18 اسلاید طراحی توسط پاورپوینت طلایی شامل عناوین زیر: تست های آزمایشگاهی (Laboratory tests) یاخته شناسی (Cytology) اولترا سوند (Ultra Soun


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی+

 • فنون مصاحبه تشخیصی, دانلود پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت در مورد فنون مصاحبه تشخیصی, تحقیق فنون مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت درباره فنون مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت راجع به فنون مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت آماده فنون مصاحبه تشخیصی, تحقیق در مورد فنون,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 97 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت :مصاحبه بینش گرا این مصاحبه بر این نظریه مبتنی است که تعارضات عمیق مربوط به دوران کودکی در نها


 • لینک مستقیم+پاورپوینت مصاحبه تشخیصی+

 • روانشناسی , علوم تربیتی , مصاحبه تشخیصی, دانلود پاورپوینت مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت در مورد مصاحبه تشخیصی, تحقیق مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت درباره مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت راجع به مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت آماده مصاحبه تشخیصی, تحقیق در مورد مصاحبه تشخیصی,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مصاحبه تشخیصی ، با فرمت ppt و در 102 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : مصاحبه دارای 4 جزء می باشد 1- رابطه درمانی Rapport 2- تکن


 • لینک مستقیم+پاورپوینت راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و رفتاری (DSM)+

 • روانشناسی , علوم تربیتی , تشخیصی و آماری اختلالات روانی و رفتاری (DSM), دانلود پاورپوینت تشخیصی و آماری اختلالات روانی و رفتاری (DSM), پاورپوینت در مورد تشخیصی و آماری اختلالات روانی و رفتاری (DSM), تحقیق تشخیصی و آماری اختلالات روانی و رفتاری (DSM),,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و رفتاری (DSM) Diagnostic Statistical Mental of disorder ، با فرمت ppt و در 15 اسلاید قابل ویرای


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ملاک های تشخیصی در بیش فعالی ADHD+

 • ملاک های تشخیصی در بیش فعالی ADHD, دانلود پاورپوینت ملاک های تشخیصی در بیش فعالی ADHD, پاورپوینت در مورد ملاک های تشخیصی در بیش فعالی ADHD, تحقیق ملاک های تشخیصی در بیش فعالی ADHD, پاورپوینت درباره ملاک های تشخیصی در بیش فعالی ADHD, پاورپوینت راجع به,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 31 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: ملاک های تشخیصی در ADHD 1)وجود 6 مورد یا بیشتر از نشانه های عدم توجه یه مدت 6 ماه و باشد


 • لینک مستقیم+پاورپوینت تکنیک مصاحبه تشخیصی+

 • تکنیک مصاحبه تشخیصی, دانلود پاورپوینت تکنیک مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت در مورد تکنیک مصاحبه تشخیصی, تحقیق تکنیک مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت درباره تکنیک مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت راجع به تکنیک مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت آماده تکنیک مصاحبه تشخیصی, تحقیق در مو,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 96 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مصاحبه بینش گرا این مصاحبه بر این نظریه مبتنی است که تعارضات عمیق مربوط به دوران کودکی د


 • لینک مستقیم+آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی+

 • دانلود آزمایش آستانه تشخیصی,دانلود آز روانشناسی,دانلود آزمایش آستانه دو نقطه ای,دانلود آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی,آستانه تشخیصی,دانلود گزارش کار آزمایش آستانه دو نقطه ای,گزارش کار آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی,گزارش
 • قسمتی از متن : آزمایشگر چشم های آزمودنی را می بندد و آزمایش را به ترتیب زیر شروع می کند . ابتدا دو نوک پرگار را در فاصله از یکدیگر قرار می دهد که می داند آزمودن


 • لینک مستقیم+پاورپوینت تست های تشخیصی در بیماری های ریه به زبان انگلیسی+

 • پزشکی , پرستاری , تست های تشخیصی در بیماری های ریه, دانلود پاورپوینت تست های تشخیصی در بیماری های ریه, پاورپوینت در مورد تست های تشخیصی در بیماری های ریه, تحقیق تست های تشخیصی در بیماری های ریه, پاورپوینت درباره تست های تشخیصی در بیماری های ریه, پاور,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع تست های تشخیصی در بیماری های ریه ، با فرمت ppt و در 19 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : Health History dyspnea (shortness of br


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ملاک های تشخیصی در DSM IV+

 • ملاک های تشخیصی در DSM IV, دانلود پاورپوینت ملاک های تشخیصی در DSM IV, پاورپوینت در مورد ملاک های تشخیصی در DSM IV, تحقیق ملاک های تشخیصی در DSM IVپاورپوینت درباره ملاک های تشخیصی در DSM IV, پاورپوینت راجع به ملاک های تشخیصی در DSM IV, پاورپوینت آماد,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 32 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: میزان شیوع مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها میزان شیوع اختلال ADHD را در سال 2006، 4/4


 • لینک مستقیم+پاورپوینت علایم و نشانه ای DSM IV و بررسی ملاک های تشخیصی+

 • پاورپوینت ملاک های تشخیصی dsm 5,پاورپوینت جدول مقیاس ارزیابی کلی عملکرد (gaf),پاورپوینت محورهای dsm 5,پاورپوینت طبقه بندی اختلالات روانی dsm 5,پاورپوینت dsm-iv-tr چیست,پاورپوینت تفاوت dsm4 و dsm5,پاورپوینت جدول dsm 5
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات32حجم262/954 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته روانشناسی در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی سندرم قبل از قاعدگی PMS و معیارهای تشخیصی آن+

 • پاورپوینت سندرم قاعدگی,پاورپوینت زمان سندرم پیش از قاعدگی,پاورپوینت سندرم پیش از قاعدگی و بارداری,پاورپوینت جلوگیری از سندروم پیش از قاعدگی,پاورپوینت فلوکستین و سندرم پیش از قاعدگی,پاورپوینت سندرم پیش از قاعدگی,پاورپوینت سندرم بعد از قاعدگی
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات10حجم53/697 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت بررسی سندرم قبل از قاعدگی PMS و معیارهای تشخیصی آن جهت رشته


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی و راهبرد های ایجاد رابطه+

 • پاورپوینت آموزش روانشناسی,پاورپوینت اموزش روانشناسی بالینی,پاورپوینت روانشناسی عمومی,پاورپوینت مصاحبه تشخیصی,پاورپوینت ایجاد رابطه,پاورپوینت راهبرد های ایجاد رابطه
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات96حجم8516/950 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته روانشناسی در قالب 96 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جام


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آشنایی با ملاک های تشخیصی در DSM IV+

 • پاورپوینت ملاک های تشخیصی در dsm iv,دانلود پاورپوینت ملاک های تشخیصی در dsm iv,پاورپوینت درباره ملاک های تشخیصی در dsm iv
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات32حجم1065/588 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته پزشکی در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی+

 • پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی,پاورپوینت اعتبارسنجی مطالعات,پاورپوینت ارزیابی تشخیصی
 • دانلود در 26 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات26حجم87/641 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 26 اسلاید و با فرمت


 • لینک مستقیم+پاورپوینت اختلالات روده و رکتوم و بررسی و یافته های تشخیصی+

 • پاورپوینت اختلالات روده و رکتوم,دانلود پاورپوینت اختلالات روده و رکتوم,پاورپوینت آزمایش راست روده چیست,پاورپوینت کولون و رکتوم چیست,پاورپوینت اختلالات روده و رکتوم و بررسی و یافته های تشخیصی
 • دانلود در 100 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات100حجم1305/346 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 27 اسلاید و با ف


 • لینک مستقیم+پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی و اقدامات تشخیصی+

 • پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی,پاورپوینت درمان آنافیلاکسی در طب سنتی,پاورپوینت درمان شوک آنافیلاکسی پنی سیلین,پاورپوینت شوک آنافیلاکسی واکسن چیست
 • دانلود در 59 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات59حجم3972/453 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت بیماری های ناشی از کار جهت رشته


 • لینک مستقیم+پرسشنامه تشخیصی اختلالات خوردن استیک و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی+

 • مقیاس تشخیص اختلال خوردن,پرسشنامه تشخیصی اختلال خوردن,دانلود پرسشنامه تشخیصی اختلال خوردن,اعتباریابی مقیاس تشخیص اختلال خوردن,روایی و پایایی پرسشنامه تشخیصی اختلال خوردن,پرسشنامه تشخیصی اختلال خوردن استیک و همکاران,مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن EDDS استیک و همکاران، 2001
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات5حجم17/51 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل معرفی و تفسیر مقیاس پرسشنامه تشخیصی اختلالات خوردن پرسشنامه تشخیصی اختلالات خور • لینک مستقیم+پروپزال حسابداری با موضوع بررسی کیفیت مالیات ابرازی تشخیصی و قطعی+

 • پروپوزال حسابداری,پروپوزال حسابداری رایگان,پروپوزال حسابداری ارشد,پروپوزال حسابداری دانلود,دانلود پروپوزال حسابداری,پروپوزال حسابداری دکتری,دانلود پروپوزال حسابداری رایگان,دانلود پروپوزال حسابداری ارشد,پروپوزال رشته حسابداری
 • دانلود پروپزال حسابداری با موضوع بررسی کیفیت مالیات ابرازی تشخیصی و قطعی، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش. این پروپوزال مخصوص درس روش تحقیق، پروپزال و پا
 • لینک مستقیم+پاورپوینت الگوی انجام اقدامات تشخیصی و تصمیم گیری برای بیمار+

 • پاورپوینت ترتیب سیستم ها در گزارش پرستاری,پاورپوینت نحوه گزارش نویسی مامایی,پاورپوینت گزارش نویسی به روش soapie,پاورپوینت نکات مهم در گزارش نویسی پرستاری
 • دانلود در 16 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات16حجم11267/237 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 16 اسلاید و با فر


 • لینک مستقیم+ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن و بررسی اشکال بالینی آن+

 • تعریف اختلال بدشکلی بدن,پایان نامه اختلال بدشکلی بدن,علائم اختلال بدشکلی بدن,پیامدهای اختلال بدشکلی بدن,راه های درمان اختلال بدشکلی بدن,سسب شناسی اختلال بدشکلی بدن,انواع مختلف اختلال بدشکلی بدن,ماهیت دیسمورفی یا اختلال بدشکلی بدن,میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در زنان و مردان
 • هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات175حجم314/46 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل در مورد میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن برآوردهای


 • لینک مستقیم+پاورپوینت مدیریت کیفی در مراکز پرتو تشخیصی+

 • مدیریت کیفی در مراکز پرتو تشخیصی,مدیریت کیفی مراکز پرتو تشخیصی,مدیریت کیفی در مراکز پرتوتشخیصی,مراکز پرتو تشخیصی,مراکز پرتوتشخیصی,qc مراکز پرتو تشخیصی,تحقیق مراکز پرتو تشخیصی,مقاله مراکز پرتو تشخیصی,پاورپوینت مراکز پرتو تشخیصی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت کیفی در مراکز پرتو تشخیصی، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف سلسله مراتب در مدیریت کیفی اطمینان از کیفیت (QC


 • لینک مستقیم+پاورپوینت کنترل کیفیت در پرتو تشخیصی+

 • کنترل کیفیت در پرتو تشخیصی,کنترل کیفیت دستگاههای پرتو تشخیصی,پرتو تشخیصی,پرتوشناسی تشخیصی,کنترل کیفی پرتو تشخیصی,تحقیق پرتو تشخیصی,مقاله پرتو تشخیصی,پاورپوینت پرتو تشخیصی,پایان نامه پرتو تشخیصی,اصول پرتو تشخیصی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع کنترل کیفیت در پرتو تشخیصی، در قالب ppt و در 57 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: کنترل کیفی رادیولوژی چیست؟ چرا ضروری است؟ چه آزمون هائی بای


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معیارهای تشخیصی دیابت+

 • پاورپوینت دیابت چیست,پاورپوینت دیابت نوع دو,پاورپوینت دیابت نوع 1 و 2,پاورپوینت دیابت پنهان,پاورپوینت دیابت نوع a
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات60حجم4276/91 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 60 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و ج


 • لینک مستقیم+تحقیق فرم مصاحبه تشخیصی بالینی+

 • دانلود فرم مصاحبه تشخیصی بالینی,فرم مصاحبه تشخیصی بالینی ,فرم تشخیصی بالینی ,مصاحبه تشخیصی بالینی,تشخیصی بالینی ,پرسشنامه تشخیصی بالینی ,آزمون تشخیصی بالینی
 • دانلود تحقیق با موضوع فرم مصاحبه تشخیصی بالینی، در قالب pdf و در 17 صفحه، شامل: فهرست مطالب: فرم مصاحبه تشخیصی بالینی مشخصات فردی دوره قبل از تولد بارداری مادر

 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت تست های تشخیصی سیستم گوارش+

 • تست های تشخیصی ,سیستم گوارش ,آزمایشات خونی آزمایشات مدفوع ,آزمایشات مدفوع اختصاصی ,آزمایشات خونی عمومی
 • آزمایشات خونی: ¬1.آزمایشات خونی عمومی شامل: ¬شمارش کامل سلولهای خونی CBC¬آزمایش کامل بیوشیمیایی خون ،تری گلیسیرید،تست های کبدی ،آمیلاز ،لیپاز¬زم • لینک مستقیم+پاورپوینت اصول مصاحبه تشخیصی+

 • اصول مصاحبه تشخیصی, دانلود پاورپوینت اصول مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت در مورد اصول مصاحبه تشخیصی, تحقیق اصول مصاحبه تشخیصیپاورپوینت درباره اصول مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت راجع به اصول مصاحبه تشخیصی, پاورپوینت آماده اصول مصاحبه تشخیصی, تحقیق در مورد اصول م,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول مصاحبه تشخیصی، فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش. تعداد اسلاید : 30 بخشی از متن پاورپوینت: ارزیابی های لازم در مواجهه با • لینک مستقیم+پرسشنامه ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنی+

 • پرسشنامه ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنی, ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنی,مقیاس ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنی
 • مشخصات « ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنی »روایی و پایایی: ندارد خرده مقیاس ها: ندارد تعداد سوال: 6 آیتم نوع فایل: pdf از شاخص های روند زیر فقط باید بعد ا


 • لینک مستقیم+آزمون شناختی تشخیصی کی+

 • آزمون شناختی تشخیصی کی,آزمون کی,آزمون شناختی تشخیصی,آزمون شناختیتشخیصی کی,آزمون شناختی کی,آزمون kay,آزمون شناختی تشخیصی kay
 • مجموعه شناختی-تشخیصی كی توسط استانلی کی به منظور برآورده ساختن نیاز به ارزیابی شناختی بیماران روانی وکمتوانذهنی تدوین شده است. پنج آزمون تشكیل دهندهی این مجموعه