لینک مستقیم+بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها. را مشاهده می نمایید. | بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها|40089591|laboratory|بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها ,انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

ادامه

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- كلیات 2

1-2- هدف 2

فصل دوم:

2-1- مقدمه 7

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه 7

2-2-1- اضافه ولتاژهای صاعقه 8

2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه 9

2-2-2- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل) 10

2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل یا كلید‌زنی 11

2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهای كلیدزنی 12

2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از كلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی 13

2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهای كلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار 13

2-2-3- اضافه ولتاژهای موقت 14

عنوان صفحه

2-2-3-1- مقدمه 14

2-2-3-2- خطاهای زمین 15

2-2-3-3- تغییرات ناگهانی بار 17

2-2-3-4- اثر فرانتی 19

2-2-3-5- تشدید در شبكه 21

2-2-3-6- تشدید در خطوط موازی 23

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها

3-1- مقدمه 26

3-2- برقگیرهای اكسید روی 26

3-2-1- ساختمان مقاومتهای غیر خطی 27

3-2-2- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها 28

3-2-3- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی 29

3-2-4- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اكسید روی 32

3-2-4-1- ولتاژ نامی 32

3-2-4-2- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری 35

عنوان صفحه

3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم 36

3-3-4-4- فركانس نامی 36

3-2-4-5- ولتاژ تخلیه 36

3-2-4-6- مشخصه حفاظتی برقگیر 36

3-2-4-7- نسبت حفاظتی 38

3-2-4-8- حاشیه حفاظتی 38

3-2-4-9- جریان مبنای برقگیر 38

3-2-4-10- ولتاژ مرجع 38

3-2-4-11- جریان دائم برقگیر 39

3-2-4-12- جریان تخلیه نامی برقگیر 39

3-2-4-13- قابلیت تحمل انرژی 39

3-2-4-14- كلاس تخلیه برقگیر 40

3-2-5- انتخاب برقگیرها 41

3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ كار دائم برقگیر 42


عنوان صفحه

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اكسید روی

4-1- مقدمه 45

4-2- اشكالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر 46

4-3- پایین بودن كیفیت قرص‌های وریستور 49

4-4- پیرشدن قرص‌های اكسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان 51

4-5- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اكسید روی 51

4-6- عدم كیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها 54

4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبكه 55

4-7-1- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل55

4-7-2- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV 57

4-8- اشكالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر 57

4-8-1- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر 57

4-8-2- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر 58

4-8-3- اكسید شدن و خرابی كنتاكتهای مدارات خارجی برقگیر 59


عنوان صفحه

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست 230/400 كیلوولت فیروز بهرام

5-1- مقدمه 61

5-2- شناسایی پدیده فرورزونانس 61

5-3- فرورزونانس 63

5-3-1- فرورزونانس سری یا ولتاژی 63

5-3-2- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی 66

5-4- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس 68

5-4-1- مدل پایه 69

5-4-2- مدل زیر هارمونیك 69

5-4-3- مدل شبه پریودیك 70

5-4-4- مدل آشوب گونه 71

5-5- شناسایی فرورزونانس 72

5-6- جمع‌آوری اطلاعات شبكه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست فیروز‌ بهرام 74

5-7- بررسی حادثه مورخ 28/2/81 پست فیروز بهرام 83

5-7-1- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp 83

5-7-1-1- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه87

عنوان صفحه

5-7-1-2- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه 90

5-7-1-3- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام 94

الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور 94

ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فیروز بهرام 96

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 100

ضمائم 102

منابع و مراجع 103

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+بررسی خلفاى فاطمى و اقدامات آنها+

 • بررسی خلفاى فاطمى و اقدامات آنها
 • اندكى پس از رحلت حضرت محمد(ص) مسلمانان به دو فرقه مخالف تقسيم شدند. فرقه اى و يا اهل سنت خوانده شد. اين فرقه موسس سلسله اموى بود و از سال 41 132 ه.ق (661 2750) بر جهان اسلام حكم راند و دمشق را ايتخت خويش قرار داد. خلفاى عباسى نيز كه در سال 132 ه.ق (7
 • لینک مستقیم+ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری و بیان وظایف و اختیارات آنها+

 • مسئولیت شهرداریها,وظایف و اختیارات شهرداری,ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری,مسئولیت مدنی شهرداری,دانلود تحقیق مسئولیت شهرداری,دانلود تحقیق اختیارات شهرداری,دانلود تحقیق ماهیت حقوقی شهرداری
 • هدف از این تحقیق بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات14حجم0/23 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته حقوق مقدمه: در این مقال در ادامه بین مقدمات ونكاتی ضروری جهت روشن گرداندن وضعیت تشكیلان شهرداری به عنوان یك شخصیت حقوقی با ماهیت


 • لینک مستقیم+تلفیق برنامه های درسی و تشریح ابعاد و ویژگیهای آنها+

 • تلفیق در برنامه درسی,تلفیق برنامه های درسی,تشریح ابعاد تلفیق برنامه های درسی,ویژگیهای تلفیق برنامه های درسی,برنامه‌های درسی تلفیقی,الگوهای تلفیق برنامه درسی,برنامه درسی تلفیق در ایران,سازمان دهی تلفیقی برنامه های درسی,الگویی برای تدوین برنامه های درسی تلفیقی,دانلود پایان نامه تلفیق در برنامه‌های درسی
 • هدف از این پایان نامه رشته علوم تربیتی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات92حجم1/402 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی چکیده: تغییرات گوناگون و مستمر در دنیای فناوری و دگرگونیهای عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و ب


 • لینک مستقیم+بررسی انواع و سنگها و ویژگیهای آنها و مروری بر تشکیل سنگها+

 • بررسی انواع و سنگها و ویژگیهای آنها و مروری بر تشکیل سنگها
 • مقدمه مطالعه محیطهایی که سنگها در آن شکل می گیرند ، راهی با خلاقیت بیشتربرای آموزش سنگها را به راحتی شرح دهیم . دانش آموزان باید قادر باشند که میطهای مختلف شکل گیری سنگها را تصور کنند برای مثال اگر دانش آموزی یک گرانیت برداشت ، باید فکر کند که این سن
 • لینک مستقیم+فن بازار در ایران و محدودیت های مربوط به شکل گیری آنها+

 • ویژگیهای فن بازار,تعریف فن بازار,پایان نامه فن بازار,بررسی فن بازار در ایران,همیت فن بازار در اسناد بالادستی,اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار,وضعیت موجود فن بازار در ایران,محدودیت های فعالیت های فن بازارها در ایران,نحوه شکل گیری فن بازار,وضعیت فن بازار دفاعی در کشور,ویژگیهای فن بازار دفاعی
 • هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات71حجم632/407 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل فنبازار به محلي براي معاملات فناوري خلاصه نميشود و نقشها و كاركردهاي آن شامل ترغيب طرفهاي عرضه و تقاضا و تسهيل تصميمگيريهاي طرفين و ارتبا


 • لینک مستقیم+مبانی نظری عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها+

 • بهره وری سازمان,عوامل موثر بر بهره وری سازمان,اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان,نقش رهبری در بهره وری سازمان,نقش سازماندهی در بهره وری سازمان,مبانی نظری بهره وری سازمان,مبانی نظری بهره وری در سازمان,عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان,عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی در سازمان
 • هدف از این از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات175حجم284/239 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل در این بررسی سعی شده است ابتدا به شناخت عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان پرداخته و سپس با استفاد


 • لینک مستقیم+بررسی رسوب گيرهاي الكترواستاتيك و کاربرد آنها+

 • بررسی رسوب گيرهاي الكترواستاتيك و کاربرد آنها
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 31 5 1 شناسایی دستگاه: رسوب گيرهاي الكترواستاتيك به منظور دور كردن موارد ريز خشك از جريانات گازي استفاده مي شوند. آنها اساساً يك بار الكترواستاتيك در ذرات به كار مي برند و سطح صافي را فراهم مي كنند براي اينكه ذرات به سمت • لینک مستقیم+بررسي کربوهيدراتها و دسته بندي و ساختار آنها+

 • بررسي کربوهيدراتها و دسته بندي و ساختار آنها
 • کربوهيدراتها (هيدراتهاي کربن يا مواد قندي) يکي از انواع مولکولهاي زيستي هستند که از نظر شيميايي آنها را پليهيدروکسيآلدئيد يا پليهيدروکسيکتون ميدانند. هيدراتهاي کربن از اتمهاي کربن، هيدروژن و اکسيژن تشکيل شدهاند. کربوهيدراتهادر بدن بيشتر به عنوان مولک
 • لینک مستقیم+پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان+

 • پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان,رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان,هوش,خلاقیت,رابطه بین هوش و خلاقیت,همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان,پایان نامه رشته روانشناسی ,پایان نامه روانشناسی,فروشگاه ساز فایل,همکاری در فروش ,همکاری در فروش فایل
 • در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة ‏هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است‏ مشخصات فایل تعداد صفحات124حجم0/416 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان • لینک مستقیم+ارزیابی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و آنالیز آنها در صنعت نفت و گاز ایران+

 • اصول قانونی قراردادهای خدماتی در صنعت نفت و گاز ,قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران,قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی,قراردادهای بین المللی حاکم بر اکتشاف میادین نفت و گاز,قراردادهای بین المللی حاکم بر توسعه میادین نفت و گاز,تحلیل قراردادهای خدماتی بالادستی
 • هدف از این مقاله می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات29حجم0/54 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته نفت چکیده: قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالاد


 • لینک مستقیم+بررسی پانلهای سه بعدی 3D PANEL، انواع، کاربردها و اجرای آنها+

 • بررسی پانلهای سه بعدی 3D PANEL, انواع, کاربردها و اجرای آنها
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 48 دهها سال است که صنعت ساختمان سازی درکشورهای پیشرفته د نیا از حالت سنتی خارج گردیده و روند صنعتی بخود گرفته است، وسعی گردیده که خصوصیات سبکی،مقاومت، یکپارچگی، عایق بودن، سرعت در نصب، سهولت در اجرا و... رادرمصالح مصرفی ب


 • لینک مستقیم+تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها+

 • دانلود تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها,سند رسمی ,رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی ,رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند ,سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی,سند عادی ,سند لازم الاجرا ,انواع
 • دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها در حجم 43 صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه به عنوان تحقیق رشته حقوق مشخصات فایل تعداد صفحات43حجم0/338 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل عنوان: دسته: حقوق فرمت: ورد (قابل ویرایش


 • لینک مستقیم+انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور+

 • شاخص CAI,حفاری ژئوتکنیکی,سرمته های الماسه,سرمته های مغزه گیر,شاخص سایش سورشار,سرمته های الماسه مغزه گیر,انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر در ساختگاه های ایران,روشهای اندازه گیری سایش سنگ,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,خرید پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل
 • امروزه دراکثر فعالیتهای حفاری ژئوتکنیکی ، از سرمته های الماسه جهت نمونه گیری از سنگ استفاده می شود سرمته های الماسه در مقایسه با سایر سرمته های مغزه گیر دارای برتریهای خاصی چون سرعت بالای حفاری ، عمر بیشتر و کیفیت بهتر مغزه های حاصله است مشخصات فایل • لینک مستقیم+آشنایی با انواع ربات ها و برخی اجزای آنها+

 • آشنایی با انواع ربات ها و برخی اجزای آنها
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 80 انواع رباتs ربات ماهی : رباتهایی که به شکل موجودات دریایی ساخته میشوند در این رده قرار میگیرند. در حقیقت این رباتها الگوی حرکتی خود را از ماهی ها و دیگر موجودات دریایی وام گرفته اند.سیستم جلو برنده این رباتها دقیقا هما


 • لینک مستقیم+مبانی نظری و پیشینه تحقیق فلسفه و نظریه های پیدایش سرمایه فکری+

 • مبانی نظری و سوابق تحقیق تعاریف سرمایه فکری,دانلود مبانی نظری مدل های سرمایه فکری,ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سرمایه فکری,سوابق پژوهش و مبانی نظری نظریه های سرمایه فکری,دانلود چارچوب نظری سرمایه فکری,آریا فایل,فصل دوم مبانی نظری سرمایه فکر
 • دانلود فصل دوم مروری بر در 30 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه


 • لینک مستقیم+بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن+

 • دولت الکترونیک,فناوری اطلاعات,پیدایش دولت الکترونیک,موانع اجرای دولت الکترونیک,عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک,بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت
 • مشخصات فایل تعداد صفحات156حجم0/379 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته مدیریت مقدمه رسوخ و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینههای زندگی انسان منجر به تغییر راههای ارتباطی افراد یا جامعه، روشها و رویههایی شده است که


 • لینک مستقیم+تحقیق اجرای سقف کرومیت و کوبیاکس و مزایای آنها+

 • اجرای سقف کرومیت و کوبیاکس و مزایای آنها,سقف تیرچه و بلوک کرمیت,سقف کامپوزیت کرمیت,سقف پلیمری کرمیت,مزایای سقف کرمیت,کوبیاکس,روش اجرای درجای سیستم کوبیاکس,سقف کوبیاکس,سقف کرومیت,Cobiax
 • این تحقیق در مورد اجرای سقف کرومیت و کوبیاکس و مزایای آنها در 35 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شامل مقدمه،تاریخچه، اجرای سقف کرومیت و کوبیاکس و مزایای آنها،سقف تیرچه و بلوک کُرمیت،سقف کامپوزیت کُرمیت،سقف پلیمری کُرمیت،مزایای سقف کرمیت،کوبیاکس،روش • لینک مستقیم+بررسي انواع پرسها و اجزا و کاربرد و نحوه کارکرد آنها+

 • بررسي انواع پرسها و اجزا و کاربرد و نحوه کارکرد آنها
 • ژپرسها پرس ها، دستگاههايي هستند که با اعمال فشارهاي بالا به قطعات، آنها را فشرده مي کنند و شکل مي دهند، و بسته به طرز کار، به دو نوع هيدروليکي، و مکانيکي تقسيم مي شوند. در پرسهاي هيدروليکي از يک گاز و يا مايع به عنوان واسطه انتقال قدرت استفاده مي شود • لینک مستقیم+روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه+

 • صنعت بیمه,بنگاه بیمه دولتی,روش‌های خصوصی‌سازی,خصوصی سازی صنعت بیمه,دانلود مقالات رشته بیمه,دانلود مقالات بیمه,روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه,بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران
 • کشورها برای رفع معضل ناکارایی بنگاه‌های دولتی، به خصوصی‌سازی روی آوردند دو حالت حدی برای خصوصی‌سازی، روش چین و روش روسیه است مشخصات فایل تعداد صفحات33حجم0/219 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله رشته بیمه روشهای خصوصیسازی و تاثیر آنه


 • لینک مستقیم+دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت+

 • دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت,پروژه بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت,انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت,سنسور ها,کاربرد سنسور ها در صنعت,بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت
 • عنوان تحقیق : بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت تعداد صفحات : ۷۳ شرح مختصر تحقیق : در این تحقیق به اهمیت کاربرد سنسورها و انواع سنسورهای موجود در صنعت پرداخته شده است.حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوب


 • لینک مستقیم+تحقیق و پژوهش انواع اختلالات تفکر و راه های درمان آنها+

 • انواع اختلالات تفکر و راه های درمان آنها,اختلالات تفکر,اختلال تفکر در بیماران روانی,اختلال در فرم وجریان تفکر,پرش افکار,ذهن خوانی,شایع ترین اختلال تفکر,اختلال تجزیه هویت,اختلال در فرم وجریان تفکر,انواع اختلالات روانی,ذهن خوانی,شایع ترین اختلال تفکر,درمان اختلال فکری
 • این تحقیق در مورد انواع اختلالات تفکر و راه های درمان آنها در 40 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شامل مقدمه،انواع اختلالات تفکر و راه های درمان آنها،اختلالات تفکر،اختلال تفکر در بیماران روانی،اختلال در فرم وجریان تفکر،پرش افکار،ذهن خوانی؛ شایع ترین • لینک مستقیم+اشنایی با انواع قالبندی سقف و قالبهای فلزی و کاربرد آنها+

 • اشنایی با انواع قالبندی سقف و قالبهای فلزی و کاربرد آنها
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 16 برای اجرا، تیرها و شمع ها در جای خود مستقر شده و پانل های پیش ساخته روی آن انداخته می شوند و توسط بست های مناسب به یکدیگر یکپارچه می شوند، به طوری که درز بین دو پانل کاملا بسته و مهر گردد. اصولا نکته مهم در قالب های پا


 • لینک مستقیم+مقاله بررسی انواع سقف ها و کاربرد آنها+

 • سقف ها,انواع شقف,کاربرد سقف ها,معرفی سقف ها
 • آشنایی با سقفها و عملکرد آنهادیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند وآنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسهکتابخا
 • لینک مستقیم+بررسی و تشریح گرایش های تفکر انتقادی و سنجش آنها+

 • تفکر انتقادی پایان نامه,تفکر انتقادی در روانشناسی,گرایش های تفکر انتقادی,مولفه های تفکر انتقادی,سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی,مولفه های تفکر انتقادی لیپمن,مولفه های تفکر انتقادی ریکتس,مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان,تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر
 • هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات109حجم214/492 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه می باشد فاسیونه با استفاده از توصیف متفکـر نقـاد ایدهآل در گزارش دلفـی، مقیـاسـی تحت عنوان سیـاهه گرایش به تفکر انتقادی


 • لینک مستقیم+بررسی وجوه نقد و انواع و کنترل آنها و بررسی حسابداري وجوه نقد+

 • بررسی وجوه نقد و انواع و کنترل آنها و بررسی حسابداري وجوه نقد
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 28 بنام خداوند جان و خرد مقدمه وجوه نقد يكي از اقلام مهم ترازنامه ميباشد كه در گروه داراييهاي جاري طبقه بندي مي گردد . باتوجه به سرعت دستيابي به وجوه نقد توسط مديران هر موسسه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مانند سهامدارا


 • لینک مستقیم+بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی والفجر منطقه 18 تهران در سال تحصیلی 81 – 80+

 • تحقیق, تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتان و عملکرد تحصیلی در دانش اموزان و دانشجویا تحقیق فارسی, دانلود تحقیق رابطه بین اضطراب امتان و عملکرد تحصیلی در دانش اموزان و دانشجویا,دانلود تحقیق فارسی, دانلود مقاله,دانلود مقاله رابطه بین اضطراب امتان و عملکرد تحصیلی در دانش اموزان و دانشجویا دانلود مقاله فارسی,سایت مقاله, سایت مقاله فارسی,مقالا
 • تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش اموزان و دانشجویان چکیده : بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژو • لینک مستقیم+آشنایی با آسفالت هاي سطحي، انواع و کاربرد آنها+

 • آشنایی با آسفالت هاي سطحي, انواع و کاربرد آنها
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 25 آسفالتهاي سطحي 1 1مقدمه : آسفالتهاي سطحي يك لايه نازك وكم خرج رويه آسفالتي است كه معمولا براي راههاي اصلي وفرعي كه ميزان آمد و شد آنها زياد نباشد ( كمتر از 300 بوسيله نقليه سنگين در روز ) بكار مي رود آسفالتهاي حفاظتي ي


 • لینک مستقیم+بررسی قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها+

 • بررسی قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 34 سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام ج • لینک مستقیم+تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن+

 • لیزر,تاریخچه پیدایش لیزر,کاربرد لیزر,ماهیت لیزر و نور,ویژگی های نور لیزر,سوئیچ,انواع لیزر,مینیاتوری با لیزر,تمامنگری با لیزر,هولوگرافی با لیزر,کاربدر لیزر در پزشکی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
 • ** فهرست عنوان صفحه مقدمه..............................................................................................................................................4 فصل اول: لیزر ماهیت نور..........................................................


 • لینک مستقیم+ تحقیق قاتلین کربلا و سرنوشت آنها+

 • تحقیق سرنوشت قاتلیق کربلا,قاتلین کربلا , قاتلین امام حسین , قیام مختار ,انتقام مختار از قاتلین
 • فرمت ورد 32 صفحه ابن کعب نام او را در منابع به شکل ابحر، بحر و ابجر می*توان یافت. علت این اختلاف ظاهرا ناشی از آن است که دستانش به مرضی مبتلا شده و در عربی دستان بحر و ابحر چنین نوشته می*شود: یدا بحر و یدا ابحر و احتمال حذف یا افزودن الف در هنگام توا


 • لینک مستقیم+صندوق های سرمایه گذاری در ایران و ارزیابی عملکرد آنها+

 • رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,عملکرد صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری,انواع صندوق های سرمایه گذاری,پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری در ایران,ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
 • هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات71حجم0/433 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حسابداری چکیده ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است كه


 • لینک مستقیم+نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن+

 • منطقه گرایی,نظریه‌های منطقه‌گرایی,منطقه گرایی در خاورمیانه,ثبات در منطقه گرایی خاورمیانه,همگرایی در خاورمیانه,نقش ایران در ثبات منطقه گرایی خاورمیانه,منطقه‌گرایی در عصر جهانی‌شدن,منطقه‌گرایی در انترناسیونالیسم اسلامی
 • هدف از این تحقیق رشته علوم سیاسی بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات102حجم0/160 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی چکیده: این تحقیق با موضوع «نقش ایران در منطقهگرایی و ایجاد ثبات در منطقة خاورمیانه» • لینک مستقیم+پاورپوینت-بادگیرها و اصول طراحی آنها- در 80 اسلاید-powerpoin-ppt+

 • اصول کار بادگیر در معماری,بادگیر,بادگیرها در معماری,معماری بادگیرها,انواع بادگیر,بادگیر چپقی,بادگیر یکطرفه
 • بادگیر ها به چه معنی است ؟ کویر چگونه زنده است ؟ کجا می توان این نفس های کویررا شمرد ؟ این همه زیبایی چگونه رو به نابودی است ؟ از بادگیر ها تا معماری اکوتک چقدر فاصله است ؟ شهر بادگیر ها ، شهر زیبای ایران ، یزد ؟ بادگیرها در جهان دیروز و امروز ؟ چرا


 • لینک مستقیم+پروژه و تحقیق-مواد سرامیکی و نحوه فراوری آنها- در 80 صفحه-docx+

 • مواد سرامیکی و نحوه فراوری آنها,سرامیک,مواد سرامیکی,شیمی مواد سرامیک,انواع سرامیک,شیشه سرامیک,سرامیک سنتی,سرامیک نوین,فراوری سرامیک
 • سفال، سنگینه، پرسلان، آجر، شیشه و سیمان همگی سرامیک های سنتی هستند که امروزه نیز تقریبا در تمام عرصه های زندگی مورد استفاده قرار می گیرند. آن ها هنوز از مواد طبیعی استخراج شده از زمین تشکیل می شوند. اما تغییرات مهمی در دهه 1800 رخ داد که منجر به ظهور


 • لینک مستقیم+معرفي سيستم هاي خبره و انواع و كاربرد آنها+

 • معرفي سيستم هاي خبره و انواع و كاربرد آنها
 • سيستم هاي خبره(Expert Systems) کامپیوتر در اصل یک ماشین برای یاری انسان در انجام کار های دشوار است . مثلا الکتریکی نمودن دفترچه تلفن یا راهنمای کار یک ماشین لباس شوئی یا انجام فرایند های متوالی و مشخص از پیش تعیین شده و.. ...... دانشمندان بارها به فک


 • لینک مستقیم+ابزارهای اعتباری بانک برای اعطای تسهیلات به مشتریان و فرآیند نظارتی بر آنها+

 • مطالبات معوق,پیشینه مطالبات معوق در ایران,روشهای پیشنهادی برای وصول مطالبات معوق,عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق,مطالبات معوق بانکی از نگاه مشتریان,علل افزایش مطالبات معوق بانکی,ابزارهای اعتباری بانک برای اعطای تسهیلات به مشتریان, فرآیند نظارتی بر اعطای تسهیلات به مشتریان
 • هدف از دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات58حجم0/70 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حسابداری مقدمه مطالبات معوق از چه زمانی به وجود آمدند به نظر می آید از زمانی که موضوع دارایی و پول در


 • لینک مستقیم+بررسی PLC ها و نقش آنها در اتوماسيون صنعتي+

 • بررسی PLC ها و نقش آنها در اتوماسيون صنعتي
 • مقدمه امروزه در بین كشورهای صنعتی ، رقابت فشرده و شدیدی در ارائه راهكارهایی برای كنترل بهتر فرآیندهای تولید ، وجود دارد كه مدیران و مسئولان صنایع در این كشورها را بر آن داشته است تا تجهیزاتی مورد استفاده قرار دهند كه سرعت و دقت عمل بالایی داشته باشند


 • لینک مستقیم+بررسی آبها و سفره های زیرزمینی و انواع و مدیریت آنها+

 • بررسی آبها و سفره های زیرزمینی و انواع و مدیریت آنها
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 136 فهرست 1. مقدمه 2. تاريخچه 3. جريان آبهاي زيرين 1 3. مقدمه 2 3. تقسيمات اصلي جريان آبهاي زيرين 3 3. تشكيلات زمين شناسي و جريان آبهاي زيرين – واژهها 1 3 3. آبخيز 2 3 3. زمين بي آب 4 3. تركيب خاك و سنگ 1 4 3. مقدمه


 • لینک مستقیم+مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها+

 • انواع زئولیت,پتانسیل زئولیتهای ایران,کاربردهای مختلف انواع زئولیت,مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت,بررسی کاربرد زئولیت در کشاورزی,بررسی کاربرد زئولیت در محیط زیست,مقایسه ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی,دانلود تحقیق زئولیت
 • هدف از تحقیق رشته شیمی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات26حجم0/346 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته شیمی چکیده: زئولیت ها، آلومینوسیلیکا ت های معدنی کریستالی و هیدراته فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با شبکه سه بعدی هستند و به دو گر


 • لینک مستقیم+بررسی قالبهای فلزی و استاندارد و عملکرد و موارد استفاده آنها+

 • بررسی قالبهای فلزی و استاندارد و عملکرد و موارد استفاده آنها
 • اتصال قالبهای فلزی: تسمه های کناری صفحات و اجزای قالب بندی دارای سوراخ هایی هستند که فاصله محور تا محور آنها 5 سانتیمتر است و این امکان را فراهم می کنند که بتوان از پیچ و مهره و یا گیره های پشت قالبی در هر جایی از قالب استفاده کرد. فواصل کناری قالبها

 • لینک مستقیم+گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه+

 • دانلود گزارش تخصصی ادبیات دوره مقطع راهنمایی,دانلود گزارش تخصصی فارسی ادبیات راهنمایی,گزارش تخصصی فرهنگیانراهنمایی,دانلود گزارش تخصصی فرهنگیانمدرسه راهنمایی,دانلود گزارش تخصصی فرهنگیان,دانلود گزارش تخصصی پایه مدرسه,گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی ,علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه,د
 • تجربیات مدون و گزارش تخصصی فرهنگیان گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه گزارش های تخصصی فرهنگیان مختص ارتقای رتبه شغلی و اخذ درجه کارشناسان خبره آموزش و پرورش که
 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت+

 • روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)
 • فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:15 چکیده مقدمه: مدیریت به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی دارای قدمتی بسیار دیرینه است که بشر همواره فنون مدیریت را در سازماندهی وهماهنگی فعالیتهایش اعم از : تجارت , بازرگانی،کشاورزی و عمران و&hel


 • لینک مستقیم+قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها+

 • تحقيق قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها
 • تحقيق متشکل از 28 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عنا