لینک مستقیم+کتاب علم مناظر و مرایا+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .کتاب علم مناظر و مرایا. را مشاهده می نمایید. | کتاب علم مناظر و مرایا|40087426|laboratory|مناظر و مرایا

ادامه

/رشته های گرافیک/نقاشی/ صنایع دستی/پشتیبانی صحنه/مرمت اثار فرهنگی/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3435/(116 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم"با تشکر"

جزییات بیشتر


  • لینک مستقیم+جزوه هندسه مناظر و مرایا+

  • جزوه هندسه مناظر و مرایا,جزوه هندسه مناظر و مرایا pdf,جزوه هندسه مناظر و مرایا پیام نور,کتاب جزوه هندسه مناظر و مرایا,دانلود جزوه هندسه مناظر و مرایا,جزوه درس هندسه مناظر و مرایا,جزوه ی هندسه مناظر و مرایا,دانلود جزوه هندسه مناظر و مرایا پیام
  • دانلود جزوه هندسه مناظر و مرایا، در قالب pdf و در 60 صفحه، شامل: ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻤﺎ اﻧﻮاع ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻄﺢ رﺳﻢ ﺳﻪ ﻧﻤﺎ- ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻨﻲ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ یک ﻧﻘﻄﻪ اي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ دو ﻧﻘﻄﻪ اي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ سه ﻧﻘﻄﻪ ای اﻧﻮاع روش های ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜ


  • لینک مستقیم+کتاب علم مناظر و مرایا+

  • مناظر و مرایا
  • /رشته های گرافیک/نقاشی/ صنایع دستی/پشتیبانی صحنه/مرمت اثار فرهنگی/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3435/(116 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریمبا تشکر