لینک مستقیم+پاورپوینت گرامر درس سوم زبان کلاس دهم+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .پاورپوینت گرامر درس سوم زبان کلاس دهم. را مشاهده می نمایید. | پاورپوینت گرامر درس سوم زبان کلاس دهم|39028284|laboratory|پاورپوینت گرامر درس سوم زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع گرامر درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد گرامر درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم گرامر درس سوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم گرامر درس سوم زبان , د,,,

ادامه

دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع گرامر درس سوم زبان ،
در قالب ppt و در 58 اسلاید، قابل ویرایش.
مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری.


بخشی از پاورپوینت :
مطالب ارایه شده در این پاور پوینت فقط یک تجربه است. حتی ممکن است نحوه ارایه آن از کلاسی به کلاس دیگر تغییر کند. شاید اصلا بعد از یک سال تجربه به این نتیجه برسم که شیوه مناسبی نبوده. به همین دلیل پاور پوینت به صورت قفل نشده تقدیم همکاران میشود تا اگر لازم شد با توجه به روش تدریس و سطح کلاسشان آن را تغییر داده و استفاده کنند.
برای تدریس گرامر ابتدا مراحل زیر را انجام می دهم:
1. I ask one of my students to walk in the class. While she is walking, I ask the class: What is she doing?
Ss answer.
While she is walking, I write on the board: “She is walking in the class.”
2. I continue this practice with another student and anogther order.
3. Finally I say: “Let’s review what we did in the class today.”
What happened when I was writing on the board?
Ss: ??????
I will react based on their answers: for example:
...

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس 1 زبان کلاس دهم+

 • درس 1 زبان کلاس دهم, دانلود پاورپوینت درس 1 زبان کلاس دهم, پاورپوینت در مورد درس 1 زبان کلاس دهم, تحقیق درس 1 زبان کلاس دهم, پاورپوینت درباره درس 1 زبان کلاس دهم, پاورپوینت راجع به درس 1 زبان کلاس دهم, پاورپوینت آماده درس 1 زبان کلاس دهم, تحقیق در مو,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس 1 زبان ، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخشی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت لغات درس دوم زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت لغات درس دوم زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع لغات درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد لغات درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم لغات درس دوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم لغات درس دوم زبان , درس , ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع لغات درس دوم زبان ، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس 4 زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس 4 زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس 4 زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس 4 زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس 4 زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس 4 زبان , درس , کتاب , پاورپوینت طرح درس دهم , طرح ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس 4 زبان ، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخشی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس 2 زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس 2 زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس 2 زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس 2 زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس 2 زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس 2 زبان , درس , کتاب , پاورپوینت طرح درس دهم , طرح ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس 2 زبان ، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخشی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس 3 کتاب کار زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس 3 کتاب کار زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس 3 کتاب کار زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس 3 کتاب کار زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس 3 کتاب کار زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس 3 کتاب کار زبا,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس 3 کتاب کار زبان ، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس دوم زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس دوم زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس دوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس دوم زبان , درس , کتاب , پاورپوینت طرح درس ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس دوم زبان ، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت قسمت اول درس دوم زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت قسمت اول درس دوم زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع قسمت اول درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد قسمت اول درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم قسمت اول درس دوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم قسمت اول د,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع قسمت اول درس دوم زبان ، در قالب ppt و در 126 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و ی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس چهارم زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس چهارم زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس چهارم زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس چهارم زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس چهارم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس چهارم زبان , درس , کتاب , پاورپوین,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس چهارم زبان ، در قالب ppt و در 5 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. ب


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع ریدینگ درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد ریدینگ درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم ریدینگ درس اول زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم ریدینگ درس اول زبا,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع ریدینگ درس اول زبان ، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت WRITING درس اول زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت WRITING درس اول زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع WRITING درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد WRITING درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم WRITING درس اول زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم WRITING درس او,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع WRITING درس اول زبان ، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یاد


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ترجمه و معنی متن ریدینگ درس اول زبان انگلیسی کلاس دهم+

 • پاورپوینت ترجمه و معنی متن ریدینگ درس اول زبان انگلیسی دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع ترجمه و معنی متن ریدینگ درس اول زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس دهم در مورد ترجمه و معنی متن ریدینگ درس اول زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه ده,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع ترجمه و معنی متن ریدینگ درس اول زبان انگلیسی ، در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آموزش آسان درس اول زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت آموزش آسان درس اول زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع آموزش آسان درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد آموزش آسان درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم آموزش آسان درس اول زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم آم,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع آموزش آسان درس اول زبان ، در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و ی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بخش اول درس دوم زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت بخش اول درس دوم زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع بخش اول درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد بخش اول درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم بخش اول درس دوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم بخش اول درس دو,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع بخش اول درس دوم زبان ، در قالب ppt و در 80 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یاد


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس چهارم زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس چهارم زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس چهارم زبان انگلیسی , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم د,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس چهارم زبان انگلیسی ، در قالب ppt و در 51 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و ی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس اول زبان کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس اول زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس اول زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس اول زبان , درس , کتاب , پاورپوینت طرح درس ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس اول زبان ، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخ
 • لینک مستقیم+پاورپوینت رایتینگ درس سوم زبان کلاس دوازدهم+

 • پاورپوینت رایتینگ درس سوم زبان دوازدهم , دانلود پاورپوینت دوازدهم با موضوع رایتینگ درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم در مورد رایتینگ درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم , پاورپوینت پایه دوازدهم رایتینگ درس سوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزش
 • دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع رایتینگ درس سوم زبان ، در قالب ppt و در 60 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس سوم زبان کلاس دوازدهم+

 • پاورپوینت درس سوم زبان دوازدهم , دانلود پاورپوینت دوازدهم با موضوع درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم در مورد درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم , پاورپوینت پایه دوازدهم درس سوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دوازدهم درس سوم زبان , درس , ک,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع درس سوم زبان ، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس سوم زبان کلاس نهم+

 • پاورپوینت درس سوم زبان نهم , دانلود پاورپوینت نهم با موضوع درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس نهم در مورد درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس نهم , پاورپوینت پایه نهم درس سوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس نهم درس سوم زبان , درس , کتاب , پاورپوینت ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع درس سوم زبان ، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ریدینگ درس سوم زبان کلاس دوازدهم+

 • پاورپوینت ریدینگ درس سوم زبان دوازدهم , دانلود پاورپوینت دوازدهم با موضوع ریدینگ درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم در مورد ریدینگ درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم , پاورپوینت پایه دوازدهم ریدینگ درس سوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دو,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع ریدینگ درس سوم زبان ، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی کلاس دوازدهم+

 • پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم , دانلود پاورپوینت دوازدهم با موضوع درس سوم زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس دوازدهم در مورد درس سوم زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس دوازدهم , پاورپوینت پایه دوازدهم درس سوم زبان انگلیسی , دانلود پاورپوینت آموزشی کلا,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع درس سوم زبان انگلیسی ، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و


 • لینک مستقیم+پاورپوینت رایتینگ درس دوم و سوم زبان انگلیسی کلاس دوازدهم+

 • پاورپوینت رایتینگ درس دوم و سوم زبان انگلیسی دوازدهم , دانلود پاورپوینت دوازدهم با موضوع رایتینگ درس دوم و سوم زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس دوازدهم در مورد رایتینگ درس دوم و سوم زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس دوازدهم , پاورپوینت پایه دوازدهم رایتینگ ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع رایتینگ درس دوم و سوم زبان انگلیسی ، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بخش سوم درس اول زبان کلاس دوازدهم+

 • پاورپوینت بخش سوم درس اول زبان دوازدهم , دانلود پاورپوینت دوازدهم با موضوع بخش سوم درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم در مورد بخش سوم درس اول زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم , پاورپوینت پایه دوازدهم بخش سوم درس اول زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلا,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع بخش سوم درس اول زبان ، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی کلاس هفتم+

 • پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی هفتم , دانلود پاورپوینت هفتم با موضوع درس سوم زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس هفتم در مورد درس سوم زبان انگلیسی , پاورپوینت کلاس هفتم , پاورپوینت پایه هفتم درس سوم زبان انگلیسی , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس هفتم درس سوم,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع درس سوم زبان انگلیسی ، در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بخش سوم درس دوم زبان کلاس دوازدهم+

 • پاورپوینت بخش سوم درس دوم زبان دوازدهم , دانلود پاورپوینت دوازدهم با موضوع بخش سوم درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم در مورد بخش سوم درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم , پاورپوینت پایه دوازدهم بخش سوم درس دوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزش,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع بخش سوم درس دوم زبان ، در قالب ppt و در 69 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی کلاس هشتم+

 • درس سوم زبان انگلیسی کلاس هشتم, دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی کلاس هشتم, پاورپوینت در مورد درس سوم زبان انگلیسی کلاس هشتم, تحقیق درس سوم زبان انگلیسی کلاس هشتم, پاورپوینت درباره درس سوم زبان انگلیسی کلاس هشتم, پاورپوینت راجع به درس سوم زبان ا,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع درس سوم زبان انگلیسی ، در قالب ppt و در 7 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یاد


 • لینک مستقیم+پاورپوینت واژگان بخش سوم درس دوم زبان کلاس دوازدهم+

 • پاورپوینت واژگان بخش سوم درس دوم زبان دوازدهم , دانلود پاورپوینت دوازدهم با موضوع واژگان بخش سوم درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم در مورد واژگان بخش سوم درس دوم زبان , پاورپوینت کلاس دوازدهم , پاورپوینت پایه دوازدهم واژگان بخش سوم درس دوم زب,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع واژگان بخش سوم درس دوم زبان ، در قالب ppt و در 122 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت


 • لینک مستقیم+پاورپوینت گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان+

 • گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان, دانلود پاورپوینت گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان, پاورپوینت در مورد گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان, تحقیق گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان, پاورپوینت درب,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان، در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرام


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آموزش گرامر صفات تفضیلی در زبان انگلیسی+

 • آموزش گرامر صفات تفضیلی در زبان انگلیسی, دانلود پاورپوینت آموزش گرامر صفات تفضیلی در زبان انگلیسی, پاورپوینت در مورد آموزش گرامر صفات تفضیلی در زبان انگلیسی, تحقیق آموزش گرامر صفات تفضیلی در زبان انگلیسی, پاورپوینت درباره آموزش گرامر صفات تفضیلی ,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش گرامر صفات تفضیلی در زبان انگلیسی، در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آم


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی+

 • آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی, دانلود پاورپوینت آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی, پاورپوینت در مورد آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی, تحقیق آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی, پاورپوینت درباره آموزش گرامر گذشت,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی، در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت • لینک مستقیم+جزوه گرامر زبان انگلیسی+

 • این جزوه شامل 12 فصل و 80 صفحه است که در آن گرامر زبان انگلیسی بصورت فارسی بیان شده است و می توان آنرا منبعی مناسب مخصوصا برای دانش آموزان و دانشجویان گرامی که


 • لینک مستقیم+جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان اول دبیرستان+

 • جزوه کامل زبان انگلیسی1,جزوه کامل زبان 1 دبیرستان,زبان انگلیسی 1 دبیرستان برای کنکور,گرامر زبان انگلیسی 1 برای کنکور,جزوه زبان کنکور,زبان انگلیسی 1 در کنکور,زبان 1 کنکور,گرامر کامل زبان 1,ترجمه دروس زبان1,جزوه زبان انگلیسی,جزوه زبان انگلیسی
 • دانلود جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان اول دبیرستان، در قالب pdf و در 98 صفحه. توضیحات: کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان از 9 درس تشکیل شده است


 • لینک مستقیم+جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان+

 • جزوه کامل زبان انگلیسی2,جزوه کامل زبان 2 دبیرستان,زبان انگلیسی 2 دبیرستان برای کنکور,گرامر زبان انگلیسی 2 برای کنکور,جزوه زبان کنکور,زبان انگلیسی 2 در کنکور,زبان 2 کنکور,گرامر کامل زبان 2,ترجمه دروس زبان2,جزوه زبان,دانلود جزوه زبان
 • دانلود جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان، در قالب pdf و در 95 صفحه. توضیحات: کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان از 7 درس تشکیل شده است


 • لینک مستقیم+جزوه آموزشی گرامر زبان انگلیسی+

 • گرامر زبان انگلیسی,گرامر زبان انگلیسی pdf,گرامر کامل زبان انگلیسی,گرامر تصویری زبان انگلیسی,کتاب گرامر زبان انگلیسی,عکس گرامر زبان انگلیسی,آموزش گرامر زبان انگلیسی,گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده,گرامر زبان انگلیسی به فارسی,گرامر زبان انگلیس
 • دانلود جزوه آموزشی گرامر زبان انگلیسی، در قالب pdf و در 40 صفحه. توضیحات: این اثر مفیدترین و کامل ترین خلاصه گرامر انگلیسی، برای دانشجویان و دانش آموزان در تمام


 • لینک مستقیم+جزوه آموزش گرامر زبان انگلیسی همراه با توضیح فارسی+

 • آموزش زبان انگلیسی,آموزش گرامر,آموزش گرامر تافل,گرامر تافل,آموزش گرامر انگلیسی,آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی,آموزش گرامر آیلس,جزوه زبان,جزوه آموزش زبان,دانلود جزوه آموزش زبان,آموزش زبان آیلتس,دانلود آموزش زبان آیلتس
 • دانلود جزوه آموزش گرامر زبان انگلیسی همراه با توضیح فارسی، در قالب pdf و در 47 صفحه. توضیحات: این جزوه برای گروه های زیر مفید می باشد:دانش آموزان دوره های متوسط


 • لینک مستقیم+تحقيق گرامر زبان انگلیسی+

 • تحقيق گرامر زبان انگلیسی, گرامر زبان انگلیسی, کتاب گرامر زبان انگلیسی, آموزش گرامر زبان انگلیسی, گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده, دستور زبان انگلیسی, خلاصه گرامر زبان انگلیسی, گرامر زبان,گرامر دبیرستان, گرامر کامل زبان انگلیسی
 • دانلود تحقیق با موضوع گرامر زبان انگلیسی، در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل: اسم (Nouns) ضمير (pronouns) فعل (verbs) افعال کمکي (Auxiliavies) صفت (Ad • لینک مستقیم+تحقیق زبان (گرامر)+

 • تحقیق زبان (گرامر) ,تحقیق زبان, (گرامر)
 • « فهرست مطالب » عنوان صفحه اسم (Nouns)..................................... ضمیر (pronouns)................................... فعل (verbs).......... • لینک مستقیم+گرامر کامل زبان انگلیسی (اندرویدی)+

 • گرامر کامل زبان انگلیسی,گرامرانگلیسی اندرویدی,نرم افزار آموزش زبان,نرم افزار گرامرکامل انگلیسی,گرامرکامل انگلیسی,گرامرانگلیسی,آموزش زبان انگلیسی,زبان انگلیسی اندرویدی,زبان اندرویدی
 • قابل توجه همه دانش آموزان به ویژه کنکوری ها ودانشجویان-معلمان ومتقاضیان اعزام وآزمون های تافل و...!!! برنامه«گرامرکامل زبان انگلیسی»برنامه ای مفید و


 • لینک مستقیم+مجموعه سوال گرامر آزمون زبان MSRT+

 • مجموعه سوال گرامر آزمون زبان MSRT,نمونه سوالات گرامر آزمون زبان MSRT,نمونه سوالات شنیداری آزمون زبان MSRT,دانلود مجموعه سوال گرامر آزمون زبان MSRT,دانلود نمونه سوالات گرامر آزمون زبان MSRT,نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT
 • دانلود ، در قالب pdf و در 100 صفحه. توضیحات: این فایل شامل مجموعه سوالات گرامر آزمون MSRT می باشد که در 100 صفحه به صورت تایپ شده و با فرمت PDF ارائه شده است. د • لینک مستقیم+تحقيق در مورد زبان فارسی (گرامر)+

 • زبان گرامر , تحقیق زبان گرامر , بررسی زبان گرامر , مقاله زبان گرامر , پروژه زبان گرامر , تحقیق در مورد زبان گرامر , دانلود تحقیق زبان گرامر , پایان نامه پیرامون زبان گرامر
 • مشخصات فایل: تحقیق زبان (گرامر) قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 43 بخشی از متن تحقیق: توصيف گرامري اسم قبل از پرداختن به اين موضوع بايستي بدانيم


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فصل سوم اقتصاد کلاس دهم+

 • فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, دانلود پاورپوینت فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, پاورپوینت در مورد فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, تحقیق فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, پاورپوینت درباره فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, پاورپوینت راجع به فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, پاورپوینت آماده فصل سوم ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع فصل سوم اقتصاد ، در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری.


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فصل سوم گفتار اول زیست شناسی کلاس دهم+

 • فصل سوم گفتار اول زیست شناسی کلاس دهم, دانلود پاورپوینت فصل سوم گفتار اول زیست شناسی کلاس دهم, پاورپوینت در مورد فصل سوم گفتار اول زیست شناسی کلاس دهم, تحقیق فصل سوم گفتار اول زیست شناسی کلاس دهم, پاورپوینت درباره فصل سوم گفتار اول زیست شناسی کلا,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع فصل سوم گفتار اول زیست شناسی ، در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آمو


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی کلاس دهم+

 • فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی کلاس دهم, دانلود پاورپوینت فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی کلاس دهم, پاورپوینت در مورد فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی کلاس دهم, تحقیق فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی کلاس دهم, پاورپوینت درباره فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی کلاس ده,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی ، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آمو


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بخش دوم فصل سوم اقتصاد کلاس دهم+

 • بخش دوم فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, دانلود پاورپوینت بخش دوم فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, پاورپوینت در مورد بخش دوم فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, تحقیق بخش دوم فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, پاورپوینت درباره بخش دوم فصل سوم اقتصاد کلاس دهم, پاورپوینت راجع به بخش دوم ف,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع بخش دوم فصل سوم اقتصاد ، در قالب ppt و در 7 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس سوم زبان پایه دهم+

 • پاورپوینت درس سوم زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس سوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس سوم زبان , درس , کتاب , پاورپوینت طرح درس ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس سوم زبان ، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس سوم زبان دهم+

 • پاورپوینت درس سوم زبان دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس سوم زبان , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس سوم زبان , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس سوم زبان , درس , کتاب , پاورپوینت طرح درس ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس سوم زبان ، در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخش


 • لینک مستقیم+پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم زبان دهم+

 • جزوه کامل زبان انگلیسی 10,جزوه کامل زبان 10 دبیرستان,زبان انگلیسی 10 دبیرستان برای کنکور,گرامر زبان انگلیسی10 برای کنکور,جزوه زبان کنکور,ویدئوهای آموزش زبان دهم,ویدئوهای درس اول زبان دهم,دانلود جزوه کامل زبان انگلیسی 10,جزوه کامل زبان انگلیسی
 • دانلود پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم زبان دهم، در قالب فایل pdf و flv، شامل: درس سوم: ارزش علم (the value of knowledge) - آماده شوید (get ready) - گفتگو (dia


 • لینک مستقیم+پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم کتاب کار زبان دهم+

 • جزوه کامل زبان انگلیسی 10,جزوه کامل زبان 10 دبیرستان,زبان انگلیسی 10 دبیرستان برای کنکور,گرامر زبان انگلیسی10 برای کنکور,جزوه زبان کنکور,ویدئوهای آموزش زبان دهم,ویدئوهای درس اول کتاب کار زبان دهم,کتاب کار زبان دهم,کتاب کار زبان دهم با جواب
 • دانلود پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم کتاب کار زبان دهم، در قالب فایل pdf و flv، شامل: درس سوم: دانشمند کیست؟ (?Who is a scientist) - روخوانی و تمرینات درک مط • لینک مستقیم+پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس سیزدهم تاریخ , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس سیزدهم تاریخ , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس سیزدهم تاریخ , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس سیزدهم تاریخ , درس , کتاب ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس سیزدهم تاریخ ، در قالب ppt و در 56 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس هفتم منطق کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس هفتم منطق دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس هفتم منطق , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس هفتم منطق , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس هفتم منطق , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس هفتم منطق , درس , کتاب , پاورپوینت طرح,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس هفتم منطق ، در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. ب


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس هفتم فلسفه کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس هفتم فلسفه دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس هفتم فلسفه , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس هفتم فلسفه , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس هفتم فلسفه , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس هفتم فلسفه , درس , کتاب , پاورپوین,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس هفتم فلسفه ، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری.


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس نهم و دهم مطالعات بخش تاریخ کلاس نهم+

 • پاورپوینت درس نهم و دهم مطالعات بخش تاریخ نهم , دانلود پاورپوینت نهم با موضوع درس نهم و دهم مطالعات بخش تاریخ , پاورپوینت کلاس نهم در مورد درس نهم و دهم مطالعات بخش تاریخ , پاورپوینت کلاس نهم , پاورپوینت پایه نهم درس نهم و دهم مطالعات بخش تاریخ , دان,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع درس نهم و دهم مطالعات بخش تاریخ ، در قالب ppt و در 391 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فصل دوم درس اقتصاد کلاس دهم+

 • پاورپوینت فصل دوم درس اقتصاد دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع فصل دوم درس اقتصاد , پاورپوینت کلاس دهم در مورد فصل دوم درس اقتصاد , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم فصل دوم درس اقتصاد , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم فصل دوم درس اقتصاد , د,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع فصل دوم درس اقتصاد ، در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس دهم تاریخ کلاس یازدهم+

 • پاورپوینت درس دهم تاریخ یازدهم , دانلود پاورپوینت یازدهم با موضوع درس دهم تاریخ , پاورپوینت کلاس یازدهم در مورد درس دهم تاریخ , پاورپوینت کلاس یازدهم , پاورپوینت پایه یازدهم درس دهم تاریخ , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس یازدهم درس دهم تاریخ , در,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع درس دهم تاریخ ، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس دهم فلسفه کلاس یازدهم+

 • پاورپوینت درس دهم فلسفه یازدهم , دانلود پاورپوینت یازدهم با موضوع درس دهم فلسفه , پاورپوینت کلاس یازدهم در مورد درس دهم فلسفه , پاورپوینت کلاس یازدهم , پاورپوینت پایه یازدهم درس دهم فلسفه , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس یازدهم درس دهم فلسفه , در,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع درس دهم فلسفه ، در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری


 • لینک مستقیم+پاورپوینت قواعد درس پنجم عربی کلاس دهم انسانی+

 • پاورپوینت قواعد درس پنجم عربی دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع قواعد درس پنجم عربی , پاورپوینت کلاس دهم در مورد قواعد درس پنجم عربی , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم قواعد درس پنجم عربی , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم قواعد درس پنجم عرب,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع قواعد درس پنجم عربی ، در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس هشتم جغرافیا کلاس دهم+

 • درس هشتم جغرافیا کلاس دهم, دانلود پاورپوینت درس هشتم جغرافیا کلاس دهم, پاورپوینت در مورد درس هشتم جغرافیا کلاس دهم, تحقیق درس هشتم جغرافیا کلاس دهم, پاورپوینت درباره درس هشتم جغرافیا کلاس دهم, پاورپوینت راجع به درس هشتم جغرافیا کلاس دهم, پاورپو,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس هشتم جغرافیا ، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس اول منطق کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس اول منطق دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس اول منطق , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس اول منطق , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس اول منطق , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس اول منطق , درس , کتاب , پاورپوینت طرح درس ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس اول منطق ، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس ششم منطق کلاس دهم+

 • پاورپوینت درس ششم منطق دهم , دانلود پاورپوینت دهم با موضوع درس ششم منطق , پاورپوینت کلاس دهم در مورد درس ششم منطق , پاورپوینت کلاس دهم , پاورپوینت پایه دهم درس ششم منطق , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس دهم درس ششم منطق , درس , کتاب , پاورپوینت طرح درس ,,,
 • دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس ششم منطق ، در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخ