لینک مستقیم+اطمينان بخشي سيستم توزيع و تزارهای آن و سیستمهای سری، موازی و سری موازی+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .اطمينان بخشي سيستم توزيع و تزارهای آن و سیستمهای سری، موازی و سری موازی. را مشاهده می نمایید. | اطمينان بخشي سيستم توزيع و تزارهای آن و سیستمهای سری، موازی و سری موازی|30020886|laboratory|اطمينان بخشي سيستم توزيع و تزارهای آن و سیستمهای سری, موازی و سری موازی

ادامه

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 138

فهرست مطالب :

1- تعاريف اوليه2- محدوديتهاي سيستم3- ترازهاي اطمينان بخشي توزيع4- مروري بر آمار و احتمالات و مفاهيم رياضي پايه براي مبحث اطمينان بخشي5- سيستمهاي سري6- سيستمهاي موازي7- سيستمهاي سري موازي8- واژگان انگليسي9_منابع و ماخذمفاهيم كليخروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سيستم توزيع را بر هر دليلي خروج آن مؤلفه مي گويند.خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه اي بصورت عمدي و با برنامي قبلي را خروج با برنامة آن مؤلفه مي گويند.خروج اجباري: خروجي كه بر ارادة بهره بردار در انجام آن نقشي نداشته و بعلت ايجاد شرايط اضطراريِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباري انجام مي شود.خروج اجباري گذرا: درصورتي كه علت خروج فوراً از بين برود، و مؤلفة خارج شده (بصورت اجباري) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباري را خروج اجباريِ گذرا مي نامند.خروج اجباري ديرپا: خروج اجباري كه گذرا نباشد ديرپا خواهد بود.خروج جزئي: خروجي كه درآن تنهاي قسمتي از يك مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت ديگر ظرفيت و يا كيفيت انجام وظيفة مولفة مذكور كاهش مي يابد.بديهي است امكان به تعويق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالي كه چنين امكاني براي خروج اجباري وجود ندارد.قطع (Interruption): رخ دادن وقفه در خدمت رساني به يك يا چند مصرف كننده را قطع شدن اين مصرف كننده ها مي گويند.قطع اجباري(Forced Interruption): قطع ناشي از خروج اجباري را قطع اجباري مي گويند.قطع با برنامه(Scheduled Interruption): قطع ناشي از خروج با برنامه را خروج با برنامه مي گويند.قطع ها از نظر زمان بر طرف شدنشان نيز به سه دسته تقسيم مي شوند.1- قطع آني(Instantaneous Interruption): قطعي است كه در كمتر از يك دقيقه قابل رفع مي باشد.2- قطع موقتي(Mometary Interruption): قطعي است كه برطرف كردن آن معمولاً يك تا دو ساعت طول مي كشد.3- قطع طولاني(Long Interruption): قطي است كه بيش از چندين ساعت زمان براي بر طرف كردنش لازم است.

فلوچارت زير، علل عمدة خروج در شبكة توزيع را نشان مي دهد.

اطمينان بخشي در واقع سلامت سيستم و اجتناب از خروج هايي كه ممكن است رخ دهند، را توصيف مي كند. و كفايت نيز به كافي بودن ظزفيت سيستم براي تأمين نيازهاي انرژي برق مشتركان اشاره مي كند.مطابق پيشنهاد كميتة IEEE گزارش خروج دستگاهها بايستي داراي توضيحات زير باشد:1- نوع، طرح، سازنده و توضيحات ديگري براي طبقه بندي2- تاريخ و محل نصب3- عامل خرابي (آذرخش، درخت، خطاي بهره بردار)4- مد خرابي (اتصال كوتاه، اضافه بار)5- زمان شروع خرابي (خروج) و زمان بازگشت، ذكر تاريخ وشرايط جوي بهنگام خرابي6- نوع خروج (اجباري، با برنامه، گذرا و ديرپا)علاوه بر اطلاعات مذكور بهتر است كه در تهية گزارش خروج موارد زير نيز قيد گردند:• گزارش تعداد كل دستگاه (مؤلفه) هاي مشابهِ در حال كار، براي تعيين نرخ خروج هر مؤلفه در كار سالانه• گزارش خروجهايي كه با عث رخ دادن قطعي در شبكة توزيع شده است.بايستي خاطر نشان ساخت كه گزارش خرابيها اطلاعات با ارزشي را براي برنامه هاي نگهداريِ پيشگيرانه و تعويض دستگاهها، فراهم مي كند.در عمل بين اطلاعات حاصله از گزارشها و آنچه كه از قبل پيش بني شده است، بدلايل زير اختلافاتي وجود دارد.1- تعريف خرابي2- اختلاف بين محيط واقعي و محيط پيش بيني شده3- قابليت نگهداري و آزمايش دستگاه ها و ميزان تخصص كاركنان4- ساخت مؤلفه ها و نرخ خرابي مفروض براي مؤلفه ها در پيش بيني ها5- فرآيند ساخت، شامل بازرسي و كنترل كيفيت6- توزيع زماني تا وقوع خرابي7- استقلال خرابي مؤلفه ها

گزارش پيش بيني منطقه اي و ملي بار سالانه و تحليلهاي قابليت اطمينان بخشي شبكة توزيع در برخي از كشورها (ايالات متحدة آمريكا) برعهدة انجمني بنام انجمن ملي اطمينان بخشي برق مي باشد. انجمنهاي منطقه اي اطمينان بخشي روشهاي طرح ريزي و بهره برداري سيستم توزيع را براي شركتهاي برق رسانيِ عضو تهيه مي كند، تا قابليت اطمينان بخشي بهبود يافته و هزينه ها كاهش يابند.

بنا به مطالعات انجمن ملي اطمينان بخشي برق، مي توان نتايج زير را در مورد اطمينان بخشي سيستم بيان نمود:1- معمولاً 50 درصد خروجها در كمتر از 6 دقيقه و 90 درصد در كمتر از 7 ساعت قابل برگشت به مدار هستند.2- چون خروجهاي سيستم توزيع اغلب گزارش نمي شوند (بدليل كوچك بودن آنها در مقابل خروجها و خرابي هاي سيستم انتقال و بخش توليد)، ميزان خروجي هاي شبكة توزيع گزارش شده، نسبت به سيستم انتقال و توليد تنها 7 درصد است. ولي در حقيقت مطابق گزارشهاي انجمن اطمينان بخشي برق، تقريباً 80 درصد از كل قطعي هاي پيش آمده به دليل خرابي و خروج در سيستم توزيع رخ مي دهند.3- با اينكه روشهاي مناسبي براي ارزيابي اطمينان بخشي سيستم توزيع وجود دارد، اما داده هاي مربوط به كارايي اطمينان بخشي، براي تعيين مؤثرترين شيوة سرمايه گذاري كافي نمي باشد.4- بيشتر قطعي هاي توزيع بر اثر شزايط جوي ايجاد مي شوند ضمن اينكه عملكرد نامناسب بهره بردار مي تواند مزيد بر علت باشد.5- بديهي است با كاهش زمان تشخيص خرابي و واكنش سريع و مناسب نسبت به رفع آن، مي تواند اطمينان بخشي سيستم توزيع را افزايش دهد.محدويتهاي موجود در سيتم توزيع

براي داشتن عملكرد مطمئن در سيستم توزيع بايستي به محدوديتهاي موجود سيستم توزيع توجه شود كه به برخي از آنها در ادامه اشاره مي گردد.1- محدويتهاي گرمايي (Thermal limitations) : بايستي توجه داشت كه جريان عبوري از تجهيزات شبكة توزيع از ميزان حد مجاز تعيين شده براي آنها تجاوز نكند.2- محدويتهاي اقتصادي (Economic limitations): گاهاً ممكن است شرايطي پيش آيد كه براي با لا بردن قابليت اطمينان شبكة توزيع نياز به صرف هزينة مالي زيادي باشد كه از نظر اقتصادي به صرفه نمي باشد. در اين حالت معمولاً بهينه ترين حالت را در نظر گرفت.3- اضافه ولتاژ و افت ولتاژ (Over-Voltage & Voltage drop): براي افزايش قابليت اطمينان بخشي بايستي دامنة ولتاژ در حد استانداردِ خود حفظ شود.
جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت از سری كارگاههای آموزشی مديريت جامع كيفيت+

 • پاورپوینت مقاله مدیریت کیفیت جامع,پاورپوینت جزوه مدیریت کیفیت جامع,پاورپوینت عناصر مهم مدیریت کیفیت جامع,پاورپوینت از سری كارگاههای آموزشی مديريت جامع كيفيت,دانلود پاورپوینت از سری كارگاههای آموزشی مديريت جامع كيفيت
 • دانلود در 83 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات83حجم275/66 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 83 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش فرايند چيست ؟ فرايند يعني كار؛ به عبارت ديگرهركا


 • لینک مستقیم+پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری هفتم)+

 • دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,دانلود پایان نامه معماری,کیج مقالات معماری,پکیج معماری کارشناسی,پکیج معماری کارشناسی ارشد,پکیج معماری دکترا,دانلود پکیج معماری کارشناسی,دانلود پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود پکیج معماری دکترا
 • دانلود پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری هفتم)، در قالب pdf و در 127 صفحه، شامل مقالات و جزوات: گودال باغچه الگویی در معماری سنتی فلات مرکزی ایران، در قالب pdf و در 10 صفحه. تأثیر نور طبیعی بر سازماندهی فضایی خانه های سنتی، در قالب pdf و در


 • لینک مستقیم+یک سری نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان+

 • نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان,در تعمیر ستونهای بتنی,باعث کربونیزاسیون,احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها,در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها,ترکیبات اصلی سیمان,ایجاد زنگ آهن در بتن
 • در این پروژه در قالب فایلpdfطبق موارد زیر طرح شده است: 1-در تعمیر ستونهای بتنی 2-باعث کربونیزاسیون 3-احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها 4-در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها 5-ترکیبات اصلی سیمان 6-ایجاد زنگ آهن در بتن 7-حفره های پنهانی در سطوح کرمو 8- و


 • لینک مستقیم+بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی+

 • بررسی ایستایی ساكن بودن سری های زمانی ,آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد,تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون
 • تخمین مدل و استنتاج آماری[1] قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فر
 • لینک مستقیم+دانلود ئتحقیق مدار سری 15 ص+

 • دانلود مدار سری 15 ص,تحقیق مدار سری 15 ص,مقاله مدار سری 15 ص,مدار سری 15 ص
 • فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 15 صفحه مدار سری شرایط : یك ماشین چمن زنی برای كوتاه كردن چمن ها - چمن زن توسط قرقرة سیم به پریز دیواری (با ولتاژ V230)وصل شده . طول سیم در قرقره m100 است . سؤال : آیا ممكن است افت ولتاژ در سیم آنقدر


 • لینک مستقیم+داده آماری نرم افزار spss برای تمرین دانشجویان- سری دوم+

 • داده آماری,داده های آماری spss,داده برای تمرین spss,دانلود داده های آماری,دانلود داده های خام برای تمرین spss,داده آماده برای تمرین spss,داده های آماری برای نگارش مقالات,دانلود داده های آماری spss,دانلود رایگان داده های آماری spss
 • دانلود داده آماری نرم افزار spss برای تمرین دانشجویان- سری دوم، توضیحات: داده آماده نرم افزار spss به تعداد 200 نفر پاسخگو و 32 سؤال جهت تمرین دانشجویان در یادگیری نرم افزار spss تهیه شده است. توجه: داده های حاضر صرفآ جنبه تمرینی دارند و برای استفاده
 • لینک مستقیم+ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع پردازش موازی گراف های بزرگ، به همراه اصل مقاله+

 • پردازش موازی گراف های بزرگ,گراف های بزرگ,ترجمه مقاله پردازش موازی گراف های بزرگ,ترجمه مقاله گراف های بزرگ,مقاله ترجمه شده پردازش موازی گراف های بزرگ,مقاله ترجمه شده گراف های بزرگ,دانلود ترجمه مقاله پردازش موازی گراف های بزرگ
 • دانلود ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع پردازش موازی گراف های بزرگ، به همراه اصل مقاله، عنوان انگلیسی مقاله: Parallel Processing of large graphs فرمت فایل ترجمه شده: word، قابل ویرایش. تعداد صفحات فایل اصلی: 14 تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 37


 • لینک مستقیم+ترجمه طلایی صف بندی موازی برنامه نویسی DNA+

 • بیوانفورماتیک، الگوریتم های موازی، تنظیمات رشته,2 الگوریتم صف بندی ترتیبی,3 صف بندی موازی برنامه نویسی DNA,ترکیب زمان و فضا,5 نتایج آزمایشی برای ParallelCombat
 • صف بندی موازی برنامه نویسی DNA چکیده-در این مقاله ما یک الگوریتم موازی جدید پیشنهاد می کنیم که صف بندی بهینه رشته برنامه نویسی DNA مبتنی بر مدل DNA/protein که توسط Hein پیشنهاد شده است را بمنظور تعیین فاصله بین دو رشته برنامه نویسی DNA محاسبه کند. اث


 • لینک مستقیم+مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی+

 • تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی,پژوهش تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی,مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی,دانلود تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی,تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن
 • در 22 صفحه ورد قابل ویرایش تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی[1] قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی


 • لینک مستقیم+تحقیق انواع سنسورها - سری 2+

 • انواع سنسورها سری 2,دانلود انواع سنسورها سری 2,انواع سنسورها,سنسورها
 • سنسور های فشار به چند دسته تقسیم بندی شده اند : FSR1. STRIN GAGE.2 3. فشار سیالات ۴٫ سنسورهای فشار تفاضلی در ۵ رنج فوق (دو لول) سنسورهای فشار FSR : بدون نیاز به مدار درایور ۱-FSR -1kgr دایره کوچک ۲-FSR -5kgr دایره بزرگ ۳-FSR -10kgr مربع ۴-FSR -10kgr


 • لینک مستقیم+یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی درس اجرای سازه های فلزی و بتنی در قالب فایل word+

 • در این پروژه یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی درس اجرای سازه های فلزی و بتنی در قالب فایل word طبق موارد زیر طرح شده است,,1 کنترل سازه های فولادی,,2 ذوب ناقص درجوشکاری,,3 یکپارچگی سیستمهای سازه ای فولادی,,4 اتصالات سازه های فولادی,,5 پرداخت سطح بتن,,6 قالب ها,,7 مراحل ساخت,,8 دستگاه نظارت,,9 سنجاقک ورکابی,,10 پدستال,,11 بچی
 • در این پروژهیک سرینمونه سوالات امتحانی تشریحی درس اجرای سازه های فلزی و بتنی در قالب فایل wordطبق موارد زیر طرح شده است: 1- کنترل سازه های فولادی 2- ذوب ناقص درجوشکاری 3- یکپارچگی سیستمهای سازه ای فولادی 4- اتصالات سازه های فولادی 5- پرداخت سطح بتن 6 • لینک مستقیم+پاورپوینت با موضوع اتصال سری مقاومت های اهمی+

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اتصال سری مقاومت های اهمی,دانلود پاورپوینت,اتصال سری مقاومت های اهمی,مقاومت های اهمی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع اتصال سری مقاومت های اهمی دارای 32 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 32 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کن


 • لینک مستقیم+بسته آموزشی نیروی بین سیم های موازی حامل جریان (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)+

 • فیزیک 3 ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک پایه 11,فیزیک سوم ریاضی,فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک سوم ریاضی,جزوه فیزیک سوم تجربی,میدان مغناطیسی
 • دانلود جزوه تایپ شده، رنگی و مصور+ فیلم های آموزشی نیروی بین سیم های موازی حامل جریان (فیزیک 3 ریاضی و تجربی نظام قدیم- فیزیک پایه یازدهم)، در این فایل، چند درس از دروس مبحث مغناطیس در قالب 1 فایل ویدئویی و جزوه های آن ها قرار داده شده است. این فایل
 • لینک مستقیم+ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو واريانس ناهمساني شرطی (فصل دوم)+

 • ادبیات نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو واريانس ناهمساني شرطی,پیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو واريانس,مبانی نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو واريانس ناهمساني شرطی,فصل دوم پایان نامه سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو
 • در 44 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مو • لینک مستقیم+دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری ششم)با جواب+

 • نمونه سوال با جواب,نمونه سوال کمک بنای سفت کار با جواب,نمونه سوال بنایی با جواب,نمونه سوال بتن ریزی با جواب,سوال پی ریزی با جواب
 • سری ششم نمونه سوالات کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی برای رشته های عمران ، معماری ، کاردانی و دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای . سوالات آزمون های قبلی ، سوالات پر تکرار آزمون ها ، سوالات احتمالی آزمون های بعدی تهیه شده توسط مدرس رشته کاردانی ع • لینک مستقیم+تحقیق پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان+

 • خشکسالی,خشکسالی در ایران,خشکسالی ایران,تحقیق خشکسالی,مقاله خشکسالی,پایان نامه خشکسالی,پیش بینی خشکسالی,پیش بینی خشکسالی در ایران,پیش بینی خشکسالی ایران,پیش بینی ناسا خشکسالی,تحقیق پیش بینی خشکسالی,مقاله پیش بینی خشکسالی
 • دانلود تحقیق با موضوع پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تأکید بر رودخانه میناب، در قالب word و در 105 صفحه،قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: طبق یافته های شرکت آب منطقه ای هرمزگان، حجم متوسط جریان سطحی حوض
 • لینک مستقیم+مبانی نظری مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل+

 • عمق آبشستگی,آبشستگی موضعی,آبشکن های L شکل,فاصله بین آبشکن ها,حفاظت دیواره خارجی رودخانه ها,مبانی نظری آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل,مبانی نظری آبشستگی در آبشکن ها
 • هدف از این و تعیین شرابط آن می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات105حجم0/918 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی آب - سازه های آبی مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل و ت


 • لینک مستقیم+محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور همراه با مقاله لاتین+

 • محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور همراه با مقاله لاتین,مقاله محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور,دانلود مقاله محدودیت های ضبط موازی سازی,مقاله رشته کامپیوتر,تحقیق محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور ,دانلود تحقیق محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور,ضبط موازی سازی سطح دستور,موازی سازی خودکار,موازی سازی ضبط سطح دستور IPLدور,انشعاب نظر
 • فهرست چکیده مقدمه. 2.یک مدل برای اجرای یک برنامه به صورت موازی 2.1 حذف وابستگی کنترل و وابستگی صحیح مدیریت پشته 2.2 انشعاب نظری و غیر نظری. 3-چارچوب آزمایشی. 3.1 شبیه ساز PerPI. 3.2مجموعه معیارهای cBenchو مجموعه داده انتخابی. 3.3شبیه سازی مدلهای مختل


 • لینک مستقیم+دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری چهارم )با جواب+

 • نمونه سوال با جواب,نمونه سوال کمک بنای سفت کار با جواب,نمونه سوال بنایی با جواب,نمونه سوال بتن ریزی با جواب,سوال پی ریزی با جواب
 • سری چهارم نمونه سوالات کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی برای رشته های عمران ، معماری ، کاردانی و دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای . سوالات آزمون های قبلی ، سوالات پر تکرار آزمون ها ، سوالات احتمالی آزمون های بعدی تهیه شده توسط مدرس رشته کاردانی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت قضایای مربوط به سری فوریه +

 • پاورپوینت قضایای مربوط به سری فوریه ,قضایای مربوط به سری فوریه,دانلود پاورپوینت قضایای مربوط به سری فوریه ,قضایای,مربوط,به,سری,فوریه
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 26 اسلاید قسمتی از متن .ppt : قضایای مربوط به سری فوریه طرز محاسبه ای که برای ضرایب سری فوریه به کار بردیم مستلزم این است که سری مثلثا


 • لینک مستقیم+ست کرمانجی ساخته اقای بیگلر سری 1+

 • ست کرمانجی
 • با سلام به تمام کاربران عزیز و دوست داشتنی سایت دیتاسنتر. ست جدید اقای بیگلر در سبک کرمانجی منتشر شد : توضیحات ست: ست دارای 6 استایل یا همون ریتم هستش که به صورت زیر تقسیم شدن: 3 عدد ریتم 1 قرصه کرمانجی 2 عدد ریتم 2 قرصه کرمانجی 1 عدد ریتم 3 قرصه کرم


 • لینک مستقیم+یک سری نمونه سوال امتحانی پایان ترم درس سد های بتنی ‬‎+

 • نمونه سوال امتحانی پایان ترم سد های بتنی,منحنی دبی اشل پایاب سد,اتصال تونل به مخزن سد,اتصال از شیب كم به زیاد در شوت سد,وظیفه دندانه ها در حوضچه آرامش سد,طراحی یک حوضچه آرامش سد,مجرای تخلیه رسوبات سد انحرافی,معادله محاسبه پروفیل سطح آب روش گام استاندارد سد
 • در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی پایان ترم سد های بتنی در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است: 1- منحنی دبی- اشل پایاب سد 2- اتصال تونل به مخزن 3- اتصال از شیب كم به زیاد در شوت 4- وظیفه دندانه ها در حوضچه آرامش 5- طراحی یك حوضچه آرامش 6


 • لینک مستقیم+دانلود تراکت نامزد انتخابات (لایه باز psd ) سری 2+

 • پوستر انتخابات ,تراکت انتخابات ,طرح انتخابات مجلس ,بنر انتخابات ,پرچم ایران ,تراکت نامزد شورای شهر ,تراکت نامزد شورای شهر و روستا ,بنر کاندیدای انتخابات ,دانلود فایل لایه باز تراکت نامزد انتخابات ,فایل لایه باز فتوشاپ psd ,فایل فتوشاپ ,تراکت نامزد اتخاباتی
 • دانلود فایل لایه باز تراکت نامزد انتخابات سری 2 این فایل 100 % لایه باز می باشد. نوع تراکت : تک رو اندازه :A4 نوع رنگ : CMYK رزولوشن : 300 پسوند : psd حجم فایل : 23.7 MB


 • لینک مستقیم+پاورپوینت طراحی آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی؛ آشنایی دانش آموزان با خطوط عمود و موازی+

 • پاورپوینت,طراحی,آموزشی,ریاضی,چهارم,ابتدایی,,آشنایی,دانش,آموزان,با,خطوط,عمود,و,موازی,پاورپوینت طراحی آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی, آشنایی دانش آموزان با خطوط عمود و موازی, پاورپوینت طراحی آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی, آشنایی دانش آموزان
 • دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 12 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 12 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه:


 • لینک مستقیم+حل تمرین سری اول مفاهيم بنيادي مكانيك كوانتومي+

 • حل تمرین مکانیک کوانتومی پیشرفته,حل تمرین مکانیک کوانتوم,مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی,حل تمرین مفاهیم مکانیک کوانتوم,مکانیک کوانتوم,جزوه مکانیک کوانتوم,جزوه مکانیک کوانتوم شریف,حل تمرین مکانیک کوانتوم شریف,حل تمرین مکانیک کوانتومی پیشرفته
 • دانلود فایل حل تمرین سری اول مکانیک کوانتومی پیشرفته تدریس شده در دانشگاه شریف، موضوع مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی، در قالب pdf و در 5 صفحه. فایل تمرین سری اول مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی را در این جا، ملاحظه نمایید.


 • لینک مستقیم+سری فیبوناچی+

 • برنامه,فیبوناچی,سی شارپ
 • این فایل حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشداین برنامه جهت انجام محاسبات و چاپ از ارقام میباشد. حاصل جمع هرعدد در عدد قبل خود میباشد. این فایل حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد این برنامه جهت انجام محاسبات و چاپ از ارقام میباشد. حاصل جمع هرعدد • لینک مستقیم+ترجمه طلایی یک الگوریتم موازی سریع متلاقی مثلثی بر اساس GPU+

 • GPU؛ تلاقی مثلثی؛ رهگیری پرتو؛ مختصات گرانیگاهی؛ درخت هشت­تایی,شتاب تلاقی مثلثی و پرتو,31 نظریه محاسبه GPU,الگوریتم شتاب¬دهنده¬ی سخت¬افزاری,331 ساختن درخت هشت¬تایی,تلاقی با جعبه مرزی,تلاقی با مسیر,الگوریتم مبتنی بر CUDA,41 محیط آزمایشی,توابع میزبان (Host) و دستگاه,421 بخش میزبان
 • یک الگوریتم موازی سریع متلاقی مثلثی بر اساس GPU چکیده از آن جایی که تلاقی مثلثی الگوریتم رهگیری پرتو سهم به سزایی در محاسبات دارد، بنابراین افزایش سرعت محاسبه نور و تلاقی مثلثی نقش مهمی در بالا بردن عملکرد الگوریتم رهگیری پرتو دارد. در این مقاله یک ا


 • لینک مستقیم+شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف+

 • اجرای برنامه موازی بر روی ابر,ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر,شبیه سازی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر,نحوه پیاده‌سازی تکنیک‌های مقابله با اشکال,شبیه‌ساز‌های محاسبات ابر,نحوه پیاده سازی سیستم تحمل‌پذیر اشکال در شبیه ساز
 • هدف از این تحقیق می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات43حجم11/762 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته آی تی چکیده برای شبیه­سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف، از محیط شبیه&


 • لینک مستقیم+پاورپوینت سری آماری+

 • دانلود پاورپوينت, پاورپوينت, دانلود پاورپوينت ارائه, پاور, پاورپوينت آموزشي,پاورپوينت آماده, دانلود پاورپوينت آمار, پاورپوینت سری آماری, پ?
 • پاورپوینت آماده سری آماری برای علوم پایه بخش آمار در 53 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است: - تعریف سری زمانی - چرا سری های زمانی؟ - مزایا و معایب - همبستگی بین مشاهدات سری زمانی - راهکارهای الگو


 • لینک مستقیم+دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری سوم)با جواب+

 • نمونه سوال با جواب,نمونه سوال کمک بنای سفت کار با جواب,نمونه سوال بنایی با جواب,نمونه سوال بتن ریزی با جواب,سوال پی ریزی با جواب
 • سری سوم نمونه سوالات کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی برای رشته های عمران ، معماری ، کاردانی و دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای . سوالات آزمون های قبلی ، سوالات پر تکرار آزمون ها ، سوالات احتمالی آزمون های بعدی تهیه شده توسط مدرس رشته کاردانی ع


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درس باغ سری هدیه های آسمان ششم دبستان: درس چهارم هدیه ششم+

 • باغ سری, پاورپوینت باغ سری, پاورپوینت باغ سری پایه ی ششم ابتدایی, پاورپوینت درس باغ سری هدیه های آسمان ششم دبستان, پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان ششم دبستان, دانلود پاورپوینت باغ سری, دانلود پاورپوینت باغ سری پایه ی ششم ابتدایی, دانلود پاورپوینت درس باغ سری پایه ی ششم ابتدایی, دانلود درس 4 هدیه های آسمان ششم ابتدایی
 • پاورپوینت درس باغ سِرّی هدیه های آسمان ششم دبستان : درس چهارم هدیه ششم توضیحات : پاورپوینت درس باغ سِرّی هدیه های آسمان ششم دبستان : درس چهارم هدیه ششم دارای 28 اسلاید قالب پاورپوینت قابل ویرایش. فهرست مطالب پاورپوینت : اهداف درس مفاهیم کلیدی متن اصل


 • لینک مستقیم+پاورپوینت تعریف سری زمانی+

 • پاورپوینت تعریف سری زمانی
 • . دانلود پاورپوینت با موضوع تعریف سری زمانی در قالب ppt ودر54اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: یک سری زمانی مجموعه ای از مشاهدات درباره ی یک متغیر است که در نقاط گسسته ای از زمان که معمولا فاصله های مساوی دارند؛ اندازه گیری شده و بر حسب زمان مرتب • لینک مستقیم+دانلود گزارش كار آزمایش تعیین ضریب ثابت فنر و بهم بستن فنرها بطور سری و موازی+

 • گزارش كار آزمایش,تعیین ضریب ثابت فنر ,بهم بستن فنرها بطور سری و موازی,تعیین ضریب ثابت فنر و بهم بستن فنرها بطور سری و موازی,سیستم جرم وفنر
 • هدف آزمایش: تعیین ضریب ثابت فنر و بهم بستن فنرها بطور سری و موازی تئوری آزمایش: در یك سیستم جرم وفنر وقتی وزنهای به اندازهاز تعادل خارج و سپس رها شود نیروی بازگرداننده وارد بر جسم از قانون هوك پیروی میكند. فرمول در این معادله علامت منفی نشانگر آن است


 • لینک مستقیم+تحقیق مدار سری+

 • مدار سری,تحقیق مدار سری,مقاله مدار سری,پاورپوینت مدار سری,پایان نامه مدار سری,پروژه مدار سری,کتاب مدار سری,جزوه مدار سری,دانلود تحقیق مدار سری,دانلود مقاله مدار سری,دانلود پاورپوینت مدار سری,دانلود پایان نامه مدار سری,دانلود پروژه مدار سری,دانلود کتا,,,
 • دانلود تحقیق با موضوع مدار سری، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل: شرايط ظرفيت الكتريكي خازن القاء و سيم پيچ مغناطيس شدن الكتريكي فلوي مغناطيسي و....


 • لینک مستقیم+ترجمه مقاله با موضوع پردازش موازی گراف های بزرگ، به همراه اصل مقاله+

 • پردازش موازی گراف های بزرگ,گراف های بزرگ,ترجمه مقاله پردازش موازی گراف های بزرگ,ترجمه مقاله گراف های بزرگ,مقاله ترجمه شده پردازش موازی گراف های بزرگ,مقاله ترجمه شده گراف های بزرگ,دانلود ترجمه مقاله پردازش موازی گراف های بزرگ,ترجمه گراف های بزر
 • دانلود ترجمه مقاله با موضوع پردازش موازی گراف های بزرگ، به همراه اصل مقاله، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Parallel Processing of large graphs عنوان فارسی مقاله: پردازش موازی گراف های بزرگ فرمت فایل ترجمه شده: word، قابل ویرایش. تعداد ص


 • لینک مستقیم+ترجمه مقاله ارزیابی کاهش فلیکر نور به کمک جبرانسازهای موازی (شنت)+

 • دانلود پروژه برق,مقاله,مقاله ترجمه شده,دانلود ترجمه مقاله رشته برق,دانلود مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته برق,ارزیابی کاهش فلیکر نور به کمک جبرانسازهای موازی (شنت),As se s sment of Light Flicker Mitigation using Shunt Compensators
 • ارزیابی کاهش فلیکر نور به کمک جبرانسازهای موازی (شنت) + نسخه انگلیسی As se s sment of Light Flicker Mitigation using Shunt Compensators چکیده- هدف اصلی این مقاله مقایسه کارائی نسبی جبرانسازهای موازی در کاهش (تسکین) فلیکر نور حاصل از کوره قوسی است. یک


 • لینک مستقیم+دیوارهای موازی+

 • دانلود پژوهش دیوارهای موازی,دانلود مقاله دیوارهای موازی,دانلود تحقیق دیوارهای موازی,دیوارهای موازی,پژوهش دیوارهای موازی,تحقیق درمورد دیوارهای موازی,مقاله دیوارهای موازی
 • پروژه در 19 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc پژوهش رشته کارشناسی معماری “ردیف های موازی از دو سری ساختمان معرف اصطلاحی است كه ما به عنوان خیابان شناخته ایم. خیابان مملو از ساختمان هاست. خیابان خانه ها را از هم جدا می كند و آنچه كه ما را قادر م


 • لینک مستقیم+دانلود فایل ورد Word پروژه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی+

 • دانلود فایل ورد Word پروژه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی ,دانلود پایان نامه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی
 • عنوان:مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی تعداد صفحات : 98 چکیده: اغلب رویکردهای نوین در حوزه ماشینی از جمله ماشینی آماری، ماشینی مبتنی بر مثال و ماشینی ترکیبی از مجموعه متون هم تحت عنوان پیکرههای متنی موازی به عنوان داده آم


 • لینک مستقیم+ست کرمانجی سری 6 مجلسی ترین ست کرمانجی+

 • ست کرمانجی سری 6, جدیدترین ست کرمانجی ساخته شده, ست مجلسی تایروسی ارگ 2019, ست کرمانجی توووپ برای ارگ 2019 اندروید و ویندوز
 • با سلام و تبریک پیشاپیش نوروز و سال جدید خدمت همه شما هنرمندای دوس داشتنی طبق قولمون که در کانال داده بودیم ست کرمانجی سری 6 رو برای نوروز شما آماده کردیم تا تعطیلاتی هرچه شاد تر داشته باشید. قطعا و بدون شک این ست کاملترین و متفاوت ترین ست کرمانجی در • لینک مستقیم+جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال+

 • جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال
 • مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد معماریجزوه اول در قالب ورد به تعداد 33 صفحه قابل ویرایشجزوه دوم در قالب pdf به تعداد 47 صفحه مشخصات فایل تعداد صفحات80حجم3453/853 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد معماری جزوه اول در ق • لینک مستقیم+بررسی دیوارهای موازی+

 • دیوارهای موازی,دیوار,ساختمان
 • “ردیف های موازی از دو سری ساختمان معرف اصطلاحی است كه ما به عنوان خیابان شناخته ایم. خیابان مملو از ساختمان هاست. خیابان خانه ها را از هم جدا می كند و آنچه كه ما را قادر می كند تا از یك خانه به خانة دیگر برویم. یا در طول خیابان از میان خیابان.
 • لینک مستقیم+مقاله مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L+

 • عمق آبشستگی,آبشستگی موضعی,آبشکن های L شکل,فاصله بین آبشکن ها,حفاظت دیواره خارجی رودخانه ها,مقاله آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل,مقاله آبشستگی در آبشکن ها
 • هدف از این شکل می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات22حجم0/389 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی آب - سازه های آبی مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل چکیده: آبشکن ها سازه هایی هستند ک


 • لینک مستقیم+پاورپوینت اوراق سلف موازی استاندارد : معاملات و معیارها+

 • پاورپوینت اوراق سلف چیست,پاورپوینت اوراق سلف موازی استاندارد,دانلود پاورپوینت اوراق سلف موازی استاندارد,پاورپوینت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد
 • دانلود پاورپوینت اوراق سلف موازی استاندارد در 13 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات13حجم1393/765 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت اوراق سلف موازی استاندارد جهت رشته مدیریت در قالب 13 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل • لینک مستقیم+پاورپوینت در مورد اتصال سری و موازی+

 • پاورپوینت در مورد اتصال سری و موازی,پاورپوینت اتصال سری و موازی
 • نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش تعداد اسلاید ها :12 اسلاید بخشی از اسلاید ها : u اجزاء مدار الکتریکی میتواند به طرق مختلفی به هم متصل شوند. ساده ترین آنها اتصالات سری و موازی هستند. در اتصال سری قطعات پشت سر هم در یک خطی قرار داده می


 • لینک مستقیم+از سری جزوه های آموزش مدیریت - کایزن و مولفه های آن+

 • تحقيق از سری جزوه های آموزش مدیریت , کایزن و مولفه های آن
 • تحقيق متشکل از 15 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: عناوين سرفصلها 1- مقدمه 2- مديريت گرايی و شهروندی 3- معرفی کايزن 4- تاريخچه کايزن در ايران 5- مفاهيم اصولی کايزن 6- کايزن و مديريت 7- تاکيد بر فرآيند بجای تاکيد بر نتي


 • لینک مستقیم+9 سری نمونه سوال آزمون نظارت نظام مهندسی ساختمان+

 • نمونه سوالات,دانلود,مهندسین عمران, آزمون نظارت,نظام مهندسی,شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان (نظام مهندسی) ,9 سری نمونه سوال آزمون نظارت نظام مهندسی ساختمان
 • این نمونه سوالات راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان (نظام مهندسی) است و آنها را با نوع سوالات آشنا می نماید. این نمونه سوالات مختص مهندسین عمران می باشد و برای آزمون نظارت. شهرداری یکی از شهرهای کشور از محل اعتبارات( درآمد-