لینک مستقیم+تحقیق مديريت ريسک در سازمانها،35صفحه،docx+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .تحقیق مديريت ريسک در سازمانها،35صفحه،docx. را مشاهده می نمایید. | تحقیق مديريت ريسک در سازمانها،35صفحه،docx|1909118|laboratory|مدیریت ریسک در سازمانها,مدیریت خطر (ریسک),مدیریت,مدیریت ریسک,Risk Management,فرآیند مدیریت ریسک,سیستم مدیریت ریسک ,انواع ریسک,ریسک های درونی, برونی ?

ادامه

این تحقیق در مورد مديريت ريسک در سازمانها در 45 صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،مديريت ريسک در سازمانها،مدیریت خطر (ریسک)،مدیریت،مدیریت ریسک،Risk Management،فرآیند مدیریت ریسک،سیستم مدیریت ریسک ،انواع ریسک،ریسک های درونی، برونی و ذاتی ،استراتژی های مواجهه با ریسک،رویکردهای مدیریت خطر و...و منابع می باشد.

فهرست

مقدمه 2

تعاریف.. 3

فرایند مدیریت ریسک... 4

اصول مدیریت ریسک... 4

مدیریت خطر پروژه‌های عمران. 5

اصطلاحات مدیریت ریسک... 7

مدیریت ریسک(Risk Management): 7

تجزیه و تحلیل ریسک (Risk Analysis): 7

ارزیابی ریسک(Risk Assessment): 7

کاهش ریسک(Risk Mitigation): 8

ارزیابی آسیب‌پذیری و ارزیابی کنترل ها: 8

انواع ريسک : 8

انواع مختلف ريسک: 9

عناصر اصلي ريسك: 10

فرايند مديريت ريسک پروژه چيست؟ 11

فرآيند مديريت ريسک پروژه 12

مفاهيم پايه اي مديريت ريسک پروژه: 14

فعاليتها و خروجيه 16

سیستم‌های مدیریت ریسک... 21

پاسخ به ریسک... 22

مفاهیم پایه ای مدیریت ریسک پروژه: 23

ريسک عملياتي. 31

منابع. 37

مقدمه

مدیریت ریسک، فرآیندی است که به مدیران امکان می دهد میان هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی اقدامات حفاظتی تعادل برقرار کرده و از طریق حفاظت از فرآیندهای کسب و کار که پشتیبان اهداف سازمان هستند، به منافع مربوطه دست یابند. مدیریت ریسک، یک فرآیند جامع است که به منظور تعیین، شناسایی، کنترل و حداقل نمودن تأثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف مدیریت ریسک، کاهش ریسک اجرایی برخی فعالیت‌ها و فرآیندها به سطح قابل قبول و کسب تائید مدیریت ارشد است.

مدیریت ریسک از چهار فرآیند مجزا تشکیل شده است: تجزیه و تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک، کاهش ریسک، ارزیابی آسیب‌پذیری و ارزیابی کنترلها.

مدیریت خطر یا مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت سازمانها و مديران، آنها را با چالشهاي متعدد مواجه ساخته است. براي مدير مؤثر اين چالشها، رويكردهاي نوين مديريت و شايستگيهاي خاص طرح و توصيه شده است. شناسايي و مديريت ريسك يكي از رويكردهاي جديد است كه براي تقويت و ارتقاي اثربخشي سازمانها مورد استفاده قرار مي گيرد. به طوركلي، ريسك با مفهوم احتمال متحمل زيان و يا عدم اطمينان شناخته مي شود كه انواع مختلف و طبقه بنديهاي متنوع دارد. يكي از اين طبقه‌بنديها ريسك سوداگرانه و ريسك خطرناك است. تمامي اشكال ريسك شامل عناصر مشتركي چون محتوا، فعاليت، شرايط و پيامدها هستند. طبقه بندي ديگر ريسك استراتژيك و ريسك عملياتي است. مديريت ريسك به مفهوم سنجش ريسك و سپس اتخاذ راهبردهايي براي مديريت ريسك دلالت دارد. انواع ريسك ها برحسب احتمال وقوع و تأثير آنها قابل تقسيم است كه نتيجه آن پورتفوي ريسك و اعمال استراتژي‌هاي مناسب (انتقال، اجتناب، كاهش و پذيرش) است.

تعاریف

 • تعریف مؤسسه مدیریت پروژه مدیریت ریسک به عنوان یکی از دوازده سطح اصلی «کلیات دانش مدیریت پروژه» معرفی شده‌است. در تعریف این مؤسسه، در این تعریف، مدیریت ریسک پروژه عبارت است از «کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثری نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد
 • مؤسسه مهندسی نرم‌افزار، به عنوان یکی از سازمانهای پیشرو در ارائه روشهای جدید در مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری، به مدیریت ریسک پروژه به عنوان فرایندی با ۵ فاز مجزا نگاه می‌کند (شناسایی، تحلیل، طراحی پاسخ، ردیابی و کنترل) که با یک سری عملیات انتقال ریسک مرتبط است.

• بوهم: مدیریت ریسک فرایندی شامل دو فاز اصلی است؛ فاز تخمین ریسک (شامل شناسایی، تحلیل و اولویت بندی) و فاز کنترل ریسک (شامل مراحل برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی نظارت ریسک و اقدامات اصلاحی) می‌باشد. بنا به اعتقاد فیرلی مدیریت ریسک دارای هفت فاز است: ۱) شناسایی فاکتورهای ریسک؛ ۲) تخمین احتمال رخداد ریسک و میزان تأثیر آن؛ ۳) ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ری


جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+تحقیق مفاهیم حسابداری مدیریت و سرمایه فکری سازمانها+

 • تحقیق مفاهیم حسابداری مدیریت و سرمایه فکری سازمانها,ویژگیهای حسابداری مدیریت ,حسابداری مدیریت ,ویژگیهای سرمایه فکری
 • توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع مفاهیم حسابداری مدیریت و سرمایه فکری سازمانها، در قالب doc و در 37 صفحه، قابل ویرایش. فهرست مطالب: مقدمه مبانی نظری فلسفه پیدایش


 • لینک مستقیم+تحقیق مدیریت ریسک در سازمانها+

 • مدیریت ریسک در سازمانها,مدیریت خطر (ریسک,مدیریت،مدیریت ریسک,Risk Management,فرآیند مدیریت ریسک,سیستم مدیریت ریسک,انواع ریسک,ریسک های درونی,برونی و ذاتی,استراتژی های مواجهه با ریسک,رویکردهای مدیریت خطر
 • این تحقیق در مورد مدیریت ریسک در سازمانها در 45 صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،مدیریت ریسک در سازمانها،مدیریت خطر (ریسک)،مدیریت،مدیریت ریسک،Risk Management،فرآیند


 • لینک مستقیم+تحقیق تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری+

 • تحقیق تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری,مبانی نظری تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری,ادبیات نظری تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری,پایان نامه تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری,پیشینه تحقیق تصمیم گیری در سازمانها و اتوم,,,
 • توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری، در قالب doc و در 76 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن: موسس فقه جعفری ، حضرت امام صادق ( ع


 • لینک مستقیم+تحقیق سازمانها و عملکرد آنها+

 • سازمانها , تحقیق سازمانها , دانلود تحقیق در مورد سازمانها , دانلود تحقیق سازمانها , مقاله در موردسازمانها , پاورپوینت سازمانها , پروژهسازمانها , تحقیق آماده در مورد سازمانها , مقاله سازمانها , پروژه آماده در مورد سازمانها
 • بخشی از متن تحقیق: تعریف سازمان تعاریف مختلفی درباره سازمان در کتاب ها و مقالات مربوط به مدیریت درج شده است که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم: 1) سازمانها عبار


 • لینک مستقیم+تحقیق مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری+

 • تحقیق مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری,فایل ورد مدیریت انگیزش در سازمانها,دانلود رایگان مقاله مدیریت انگیزش در سازمانها,تحقیق مدیریت انگیزش در سازمانها
 • توضیحات : تحقیق مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری در 75 صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : مقدمه: بارشد و گسترش روزافزون تكن


 • لینک مستقیم+تحقیق سرمايه فكري و توسعه شايسته سالاري در سازمانها+

 • شايسته سالاري در سازمانها, تحقیق شايسته سالاري در سازمانها, دانلود تحقیق در مورد شايسته سالاري در سازمانها, دانلود تحقیق شايسته سالاري در سازمانها, مقاله در موردشايسته سالاري در سازمانها, پاورپوینت شايسته سالاري در سازمانها, پروژهشايسته سالاري در ساز,,,
 • بخشی از متن تحقیق: سرمايه فكري شايستگان توسعه شايسته سالاري در سازمانها شايسته سالاري كه به مفهوم به كارگماري مناسب ترين افراد در متناسب ترين جايگاه ها در يك سا


 • لینک مستقیم+تحقیق بهداشت كار و تاثیرايمني در سازمانها+

 • تاثیرايمني , بهداشت كار , سازمان, تحقیق بهداشت كار , دانلود تحقیق در مورد تاثیرايمني در سازمانها, مقاله در مورد تاثیرايمني در سازمانها, تحقیق آماده در مورد تاثیرايمني در سازمانها, پاورپوینت بهداشت كار , پروژه در مورد بهداشت كار , تحقیق در مورد تاثیرا,,,
 • بخشی از متن تحقیق: ايمني و بهداشت كار با شرايط فيزيو لوژيكي واجتماعي - رواني نيروي كار كه ازمحيط كار نتيجه ميدهد ارتباط دارد. اگر سازمان تدابير امنيتي و بهداشتي • لینک مستقیم+مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیدایش‌ و سیر تحول سیستم فناوری اطلاعات در سازمانها+

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیدایش‌ و سیر تحول سیستم فناوری اطلاعات در سازمانها,پیشینه تحقیق پیدایش‌ و سیر تحول سیستم فناوری اطلاعات در سازمانها,مبانی نظری پیدایش‌ و سیر تحول سیستم فناوری اطلاعات در سازمانها,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,پیدایش‌ و سیر تحول سیستم فناوری اطلاعات در سازمانها
 • جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات


 • لینک مستقیم+مقاله : ايمني و بهداشت كار در سازمانها +

 • مقالات مدیریت , دانلود مقاله مدیریت , ایمنی و بهداشت کار در سازمانها , مقاله ایمنی و بهداشت کار در سازمانها
 • مقاله ايمني و بهداشت كار در سازمانها در 6 صفحه با فرمت وردبسیار مفید و حیاتی برای مدیران کل و میانی سازمانها و کارخانجات است. در مقدمه این مقاله می خوانیم: ايمن


 • لینک مستقیم+پاورپوینت-اهمیت ومدیریت خلاقیت در سازمانها -139اسلاید-فرمت pptx+

 • نشانگان سازمان رو به افول ,نشانگان خلاقیت گریزی ,مديريت خلاقيت در سازمان ,اهمیت خلاقیت در سازمان ,فرايند حل مسئله ,علل کمرنگ شدن اصول اخلاقي ?
 • نشانگان سازمان رو به افول ،نشانگان خلاقیت گریزی ،مديريت خلاقيت در سازمان ،اهمیت خلاقیت در سازمان ،فرايند حل مسئله ،علل كمرنگ شدن اصول اخلاقي در سازمانه ،تعريف خ • لینک مستقیم+پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها+

 • ,مفاهیم جدید در سازمانها, پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها, دانلود رایگان پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها, دانلود پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها, دانلود پاورپوینت در مورد مفاهیم جدید در سازمانها, تحقیق مفاهیم جدید در سازمانها, پاورپوینت آماده م,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم جدید در سازمانها، در قالب ppt و در 33 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت : معرفی موثر بر وضعیت رقابتی و ساختار سازمان جهت اس


 • لینک مستقیم+پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها+

 • نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها, دانلود پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها, پاورپوینت در مورد نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها, تحقیق نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانهاپاورپوینت درباره نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 32 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: هوشمندی کسب و کار – Business Intelligence معرفی موثر بر وضعیت رقابتی و ساختار سازمان جهت


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آثار IT بر افراد و سازمانها و جامعه+

 • آثار IT بر افراد و سازمانها و جامعه, دانلود پاورپوینت آثار IT بر افراد و سازمانها و جامعه, پاورپوینت در مورد آثار IT بر افراد و سازمانها و جامعه, تحقیق آثار IT بر افراد و سازمانها و جامعه, پاورپوینت درباره آثار IT بر افراد و سازمانها و جامعه, پاورپوی,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 290 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مفهوم جامعه شناسي اگوست كنت جامعه شناسي را علم قوانين كلي پديده هاي اجتماعي مي داند كه


 • لینک مستقیم+پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهری+

 • خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهری, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهری, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهری, تحقیق,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 251 اسلاید قابل ویرایش. فهرست مطالب فصل اول: مفهوم بهره وری فصل دوم: ضرورت مديريت فراگير بهره وری فصل سوم: مفهوم و فلسفه مديريت فراگير • لینک مستقیم+پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها+

 • نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها, دانلود پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها, پاورپوینت در مورد نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها, تحقیق نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها, پاورپوینت درباره نگاهی کوتاه بر مفاهیمی ج,,,
 • دانلود پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها ، با فرمت ppt و در 32 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: هوشمندی کسب و کار – Business Intellige


 • لینک مستقیم+تحقيق تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها+

 • تحقيق مديريت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي مديريت,مديريت,پروژه مدیریت,رشته مدیریت,تحقيق تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها,استراتژيك,برنامه ريزي,سازمان,استراتژيك سازمانها,برنامه ريزي استراتژيك,مدیریت استراتژیک
 • چكيده : برنامه ريزي استراتژيك نقش كليدي در موفقيت سازمانها در ميدان رقـــابت دارد. اين نوع برنامه ريزي اگر به درستي تدوين شود، به انتخاب استراتژي هايي منجر مي ش


 • لینک مستقیم+پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها مولف: شهنام طاهري+

 • خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها مولف: شهنام طاهري, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها مولف: شهنام طاهري, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها مولف: شهنام طاهري, تحقیق خل,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 303 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت :مقدمه تلاش براي بهبود بهره وري تلاش براي زندگي بهتر افراد و جامعه است. امروزه در بهبود زندگ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت رهبری سازمانها+

 • رهبری سازمانها, دانلود پاورپوینت رهبری سازمانها, پاورپوینت در مورد رهبری سازمانها, تحقیق رهبری سازمانها, پاورپوینت درباره رهبری سازمانها, پاورپوینت راجع به رهبری سازمانها, پاورپوینت آماده رهبری سازمانها, تحقیق در مورد رهبری سازمانها, ppt , pdf , تحقی,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 134 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت :ابعاد بحث اصول رهبری و جایگاه آن در مدیریت ویژگیهای یک رهبر و تفاوت آن با مدیران تاثیر فرهن • لینک مستقیم+پاورپوینت نگرش سيستمی و استراتژيك آموزش منابع انسانی در سازمانها+

 • نگرش سيستمی و استراتژيك آموزش منابع انسانی در سازمانها, دانلود پاورپوینت نگرش سيستمی و استراتژيك آموزش منابع انسانی در سازمانها, پاورپوینت در مورد نگرش سيستمی و استراتژيك آموزش منابع انسانی در سازمانها, تحقیق نگرش سيستمی و استراتژيك آموزش منا,,,
 • دانلود پاورپوینت نگرش سيستمی و استراتژيك آموزش منابع انسانی در سازمانها ، با فرمت ppt و در 24 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: گزارش آماری از وضعيت آم


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ارزش آفريني در سازمانها+

 • ارزش آفريني در سازمانها, دانلود پاورپوینت ارزش آفريني در سازمانها, پاورپوینت در مورد ارزش آفريني در سازمانها, تحقیق ارزش آفريني در سازمانها, پاورپوینت درباره ارزش آفريني در سازمانها, پاورپوینت راجع به ارزش آفريني در سازمانها, پاورپوینت آماده ارزش آفر,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 45 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: جايگاه صنعت / سازمان مورد نظر در داخل و جهان از نظر اقتصادي شناخت ماموريت ، چشم انداز ،


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها+

 • بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها, دانلود پاورپوینت بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها, پاورپوینت در مورد بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها, تحقیق بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها, پاورپوینت درباره بهره وری و تجزيه و تحليل آن ,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها ، با فرمت ppt و در 252 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : فصل اول: مفهوم بهره وری فصل دوم


 • لینک مستقیم+پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهري+

 • خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهري, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهري, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهري, تحقیق خل,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 298 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه تلاش براي بهبود بهره وري تلاش براي زندگي بهتر افراد و جامعه است. امروزه در بهبود


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها+

 • ,بهره وري در سازمانها, پاورپوینت بهره وري در سازمانها, دانلود رایگان پاورپوینت بهره وري در سازمانها, دانلود پاورپوینت بهره وري در سازمانها, دانلود پاورپوینت در مورد بهره وري در سازمانها, تحقیق بهره وري در سازمانها, پاورپوینت آماده بهره وري در سازمانه,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها، در قالب ppt و در 299 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت : مقدمه تلاش براي بهبود بهره وري ت


 • لینک مستقیم+پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمانها+

 • ,مفاهیمی جدید در سازمانها, پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمانها, دانلود رایگان پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمانها, دانلود پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمانها, دانلود پاورپوینت در مورد مفاهیمی جدید در سازمانها, تحقیق مفاهیمی جدید در سازمانها, پاورپوینت آ,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیمی جدید در سازمانها، در قالب ppt و در 33 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت : هوشمندی کسب و کار – Business Intelligence معرفی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهری+

 • دانلود رایگان بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها,کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها,کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ppt,پاورپوینت کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهری
 • دانلود پاورپوینت با موضوع ، در قالب ppt و در 299 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فهرست مطالب: فصل اول مفهوم بهره وري فصل دوم ضرورت مديريت فراگير بهره وري فصل سوم مفه


 • لینک مستقیم+اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها+

 • حسابداری,تحقیق حسابداری,حسابداری شرکت,اصول حسابداری سازمانها,پروژه حسابداری,اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها,مقاله Accounting ,حسابداری هزينه ها, هزينه هاي پرسنلي,هزينه هاي غيرپرسنلي,شرکت های حسابداری
 • مقدمه: هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي از سوي سازمان


 • لینک مستقیم+پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهري+

 • خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهري, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهري, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهري, تحقیق,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 303 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه تلاش براي بهبود بهره وري تلاش براي زندگي بهتر افراد و جامعه است. امروزه در بهبود


 • لینک مستقیم+پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها+

 • خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها, تحقیق خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها, پ,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 251 اسلاید قابل ویرایش. فهرست مطالب فصل اول: مفهوم بهره وری فصل دوم: ضرورت مديريت فراگير بهره وری فصل سوم: مفهوم و فلسفه مديريت فراگير


 • لینک مستقیم+بررسی انواع اخلاق در سازمانها و عوامل موثر بر رعایت اخلاق کاری+

 • ابعاد اخلاق کاری,اخلاق کار در ایران,پایان نامه اخلاق کاری,انواع اخلاق در سازمانها,عوامل موثر بر رعایت اخلاق کاری,اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاق کاری
 • هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات97حجم195/934 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل اخلاق هر سازمان نشان دهنده ارزش ها و باورهای آن سازما


 • لینک مستقیم+پاورپوینت سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز+

 • پاورپوینت سازمانها سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ,سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز,تحقیق سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز,مقاله سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز,سطوح نظریات سازمانی,دلایل اهمیت سازمانها ,اثرات منفی سازمانها,وجوه افتراق و اشتراک سازمانها,ارکان سازمان,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز، در قالب pptx و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل سطوح نظریات سازمانی، دلایل اهمیت سازمانها، اثرا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ساختار کلی سازمانها+

 • پاورپوینت ساختار سازمانها,پاورپوینت عمکرد سازمانها
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات33حجم59/557 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته صنایع در قالب 33 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با ق


 • لینک مستقیم+پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK+

 • استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه,طراحی سیستم مدیریت پروژه با PMBOK,مدیریت پروژه در سازمانها با استاندارد PMBOK,پروپوزال پیاده سازی استاندارد PMBOK در سازمانها,مدیریت پروژه های EPC بر اساس استاندارد PMBOK,مدیریت پروژه های EPC با استاندارد PMBOK,پیاده سازی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • هدف از این پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در پروژه احداث واحد بهره‌برداری و نمك‌زدایی مسجد سلیمان با استاندارد PMBOK می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات57ح


 • لینک مستقیم+مبانی نظری بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK+

 • استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه,طراحی سیستم مدیریت پروژه با PMBOK,مدیریت پروژه در سازمانها با استاندارد PMBOK,مبانی نظری پیاده سازی استاندارد PMBOK در سازمانها,مدیریت پروژه های EPC بر اساس استاندارد PMBOK,مدیریت پروژه های EPC با استاندارد PMBOK,پیاده سازی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • هدف از این مبانی نظری بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در پروژه احداث واحد بهره‌برداری و نمك‌زدایی مسجد سلیمان با استاندارد PMBOK می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات6


 • لینک مستقیم+پدیده سلامت و فساد اداری در سازمانها و بررسی نظریه ها و روش های سنجش سلامت و فساد اداری+

 • نظریه فساد اداری,نظریات فساد اداری,نظریه های فساد اداری,مبانی نظری فساد اداری,نظریه های فساد و سلامت اداری,نظریه های سلامت اداری,مبانی نظری سلامت اداری,پایان نامه فساد اداری,دانلود پایان نامه فساد اداری,پایان نامه در خصوص فساد اداری,پایان نامه در مورد فساد اداری
 • هدف از این پایان نامه تشریح پدیده سلامت و فساد اداری در سازمانها  و بررسی نظریه ها و روش های سنجش سلامت و فساد اداری می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات114حجم319/71 • لینک مستقیم+پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه وتحليل آن در سازمانها از طاهری+

 • پاورپوینت خلاصه کتاب بهره وری و تجزيه وتحليل آن در سازمانها,پاورپوینت خلاصه کتاب طاهری,پاورپوینت بهره وری و تجزيه وتحليل آن در سازمانها,دانلود پاورپوینت بهره وری تحليل سازمانها
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات299حجم6559/664 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود جهت رشته ی اقتصاد در قالب 299 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و ج


 • لینک مستقیم+تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها+

 • تئوریهای سازمان,مسائل ساختاری سازمان,سازمان و ساختار سازمانی,سازماندهی و ساختاربندی سازمانها,تبیین تصویر از اصول سازماندهی سازمانها,تبیین تصویری ساختاربندی سازمانها
 • در دانلود پایان نامه رشته مدیریت به می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات51حجم0/335 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته مدیریت مقدمه: سا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی+

 • پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی,عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن ,برنامه استقرار مدل تعالی سازمانی در سازمانها,مدل EFQM ,استفادهكنندگان از مدل سرآمدي EFQM ,اصول بنیادین EFQM,معيارهای مدل تعالي EFQM,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه اس


 • لینک مستقیم+پاورپوینت،مدیریت خلاقیت در سازمانها،161 اسلاید،pptx+

 • مدیریت خلاقیت در سازمانها,خلاقیت,مدیریت خلاقیت,نوآوری,مدیریت,مدیریت سازمانی, مدیریت خلاقیت
 • این پاورپوینت در مورد مدیریت خلاقیت در سازمانها در 161اسلاید و شامل، مدیریت خلاقیت در سازمانها،خلاقیت،مدیریت خلاقیت،نوآوری،مدیریت،مدیریت سازمانی، مدیریت خلاقیت • لینک مستقیم+پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني +

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع سازمانها به عنوان سیستم طبیعی,پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ,پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز حسن ميرزائي اهرنجاني ,پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع سازمانها به عنوان سیستم طبیعی,
 • دانلود با موضوع سازمانها به عنوان سیستم طبیعی، در قالب pptx و در 61 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تفاوت سیستم عقلایی و طبیعی، پیچیدگی اهداف، غریزه بقای سازمانها، قا


 • لینک مستقیم+پایان نامه رشته مدیریت با عنوان مدیریت منابع انسانی در سازمانها+

 • طراحی مجدد شغل,مدیریت منابع انسانی,عملكرد شغلی در سازمان,چالشهای فرهنگ سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت با عنوان مدیریت منابع انسانی در سازمانها,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه رشته مدیریت ,fileina,خرید پایان نامه رشته مدیریت ,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل
 • حول سازمانی در گروی منابع انسانی توانمند می باشد لذا بسیاری از مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانهای اداری ، آموزشی ، صنعتی و بازرگانی در ارتباط با كاهش ع


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني+

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع سازمانها به عنوان سیستم های باز ,پاورپوینت فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ,پاورپوینت فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز حسن ميرزائي اهرنجاني ,پاورپوینت فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع سازمانها به عنوان سیستم های باز ,
 • دانلود با موضوع سازمانها به عنوان سیستم های باز، در قالب pptx و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل سیستم باز، ویژگی همه سیستم ها را چگونه می توان مشخص نمود، تبادلا • لینک مستقیم+پاورپوینت کتاب و درس بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها مولف : شهنام طاهری+

 • پاورپوینت بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها,پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ppt,پاورپوینت کتاب و درس بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها,دانلود پاورپوینت کتاب و درس بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها
 • دانلود در 303 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات303حجم6836/919 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 303 اسلاید و با • لینک مستقیم+ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها+

 • استراتژی های پاداش,مدیریت پاداش کارکنان,روشهای متداول پرداخت پاداش به مدیران,تاثیر اثربخشی استراتژی پاداش در سازمان,ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با پاداش,عوامل اثر گذاری برخط مشی های مدیریت پاداش,ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو,پایان نامه شیوه پرداخت پاداش,پایان نامه شیوه پرداخت پاداش در سازمان
 • هدف از این پژوهش و شرکتها با مطالعه موردی شرکت پارس خودرو بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات184حجم844/736 کیلوبایت فرمت فایل اصل


 • لینک مستقیم+پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA+

 • ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,ارزیابی عملکرد سازمانی چیست,ارزیابی عملکرد سازمان چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,
 • هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی Neuro-DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات


 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها+

 • استراتژی های پاداش,مدیریت پاداش کارکنان,روشهای متداول پرداخت پاداش به مدیران,تاثیر اثربخشی استراتژی پاداش در سازمان,ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با پاداش,عوامل اثر گذاری برخط مشی های مدیریت پاداش,ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو,مبانی نظری شیوه پرداخت پاداش,مبانی نظری شیوه پرداخت پاداش در سازمان,شیوه های پاداش دهی در ایران
 • هدف از این پژوهش ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها و شرکتها با مطالعه موردی شرکت پارس خودرو بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد. مشخصات فایل تعداد


 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA+

 • ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,ارزیابی عملکرد سازمانی چیست,ارزیابی عملکرد سازمان چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,
 • هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی Neuro-DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصا


 • لینک مستقیم+پروپوزال ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها+

 • استراتژی های پاداش,مدیریت پاداش کارکنان,روشهای متداول پرداخت پاداش به مدیران,تاثیر اثربخشی استراتژی پاداش در سازمان,ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با پاداش,عوامل اثر گذاری برخط مشی های مدیریت پاداش,ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو,پروپوزال شیوه پرداخت پاداش,پروپوزال شیوه پرداخت پاداش در سازمان,شیوه های پاداش دهی در ایران
 • هدف از این پژوهش ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها و شرکتها با مطالعه موردی شرکت پارس خودرو بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد. مشخصات فایل تعداد


 • لینک مستقیم+ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA+

 • ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,ارزیابی عملکرد سازمانی چیست,ارزیابی عملکرد سازمان چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی ahp،bsc و topsis
 • هدف از این پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی Neuro-DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصا


 • لینک مستقیم+پرسشنامه ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها+

 • پرسشنامه سیستم پاداش,پرسشنامه اثر بخشی سیستم پاداش,پرسشنامه سنجش اثر بخشی سیستم پاداش,پرسشنامه استراتژی های پاداش,پرسشنامه مدیریت پاداش کارکنان,پرسشنامه ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو,پرسشنامه شیوه پرداخت پاداش,پرسشنامه شیوه پرداخت پاداش در سازمان
 • هدف از این پرسشنامه ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها و شرکتها با مطالعه موردی شرکت پارس خودرو د می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات17حجم68/566 کیلوبایت فر


 • لینک مستقیم+نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه‌های كیفیت سازمانها و شركتها+

 • منابع سازمان,فناوری اطلاعات,برنامه ریزی منابع سازمان,نقش آی تی در كاهش هزینه‌های كیفیت سازمانها و شركتها,نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه‌های كیفیت سازمانها و شركتها,نقش فناوری اطلاعات در كاهش هزینه‌های كیفیتِ سازمانها و شركتها,نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت
 • در این مقاله به بررسی نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه‌های كیفیتِ سازمانها و شركتها میپردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات22حجم0/85 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات ک


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی سازمانها +

 • پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سازمانها ,پاورپوینت درباره جامعه شناسی سازمانها
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات17حجم285/848 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی سازمانها جهت رشته مدیریت در قالب 17 ا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها+

 • دانلود پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها,فرآیند مدیریت استراتژیک,اجرای استراتژی ,عدم تشخیص موانع ازمخاطرات اجرای استراتژی ,بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک,بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک ,موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک
 • دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان موانع اجرای استراتژیهای سازمانها در حجم 29 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با قابلیت ویرایش شامل فرآیند مدیریت استرا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فرایند های شناسایی سازمانها+

 • پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمان,پاورپوینت مدل لاک پشتی فرآیندها,پاورپوینت شناسنامه فرایند sipoc,پاورپوینت شناسنامه فرآیندهای سازمان
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات12حجم28/651 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 12اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با ق


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری+

 • کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری,کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری,کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها طاهری,دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری
 • دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها تألیف شهنام طاهری با موضوع ضرورت مديريت فراگير بهره وری، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل


 • لینک مستقیم+بهره وری مدیریت منابع انسانی و عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها+

 • دانلود پایان نامه منابع انسانی,دانلود پایان نامه توانمندسازی کارکنان,دانلود پایان نامه بهره وری مدیریت منابع انسانی,افزایش اعتماد به نفس در سازمانها,دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی,دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی,دانلود پایان نامه مدیریت
 • درباره عملکرد و وظایف مدیریت انسانی و اهمیت این واحد در سازمان در چند سال اخیر در کشور متون بسیاری در اختیار مدیران و سیاست گذاران قرار گرفته است مشخصات فایل تع


 • لینک مستقیم+پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و نقش MIS در سازمانها+

 • پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پیشرو,پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته+ppt,پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک,پاورپوینت موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات90حجم292/618 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 90 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و


 • لینک مستقیم+پاورپوینت پرورش کارکنان در سازمانها+

 • پاورپوینت پرورش کارکنان در سازمانها,پرورش کارکنان در سازمانها,مراحل پرورش نيروي كار موفق,اهميت هدف,سؤال‌ اصلي‌ در هدفگذاري‌,تعريف هدف,دلایل کوتاهی در تعیین و تنظیم اهداف,انواع هدف,ويژگي هاي هدف گذاري خوب,مزاياي هدف گذاري,شخيص موانع هدف گذاري,توصيه هاي لازم براي هدف گذاري مناسب,شناخت تفاوت هاي انگيزشي,قوانين انگيزش,انتظارات كاركنان از كار( انگيزش و عملكرد),ارائه پاداش با ارزش,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع پرورش کارکنان در سازمانها ، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مراحل پرورش نيروي كار موفق، اهميت هدف، سؤال‌ اصلي‌ در هدفگذا